Přírodověda Přírodověda

Autor:
Řadit:
15.02. 12

Paryby,ryby,obojživelníci

Ročníky: ZŠ 5,
Soutěž družstev - opakování informací o daných živočišných druzích
(1 x)
23.11. 11

01_Živočichové v přírodě, v zimě - Pomáháme živočichům

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(1 x)
24.10. 11

02_Živočichové v přírodě, v zimě - Aktivní přezimování

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(1 x)
24.10. 11

03_Živočichové v přírodě, v zimě - Pasivní přezimování

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
23.11. 11

04_Živočichové v přírodě, v zimě - Zimní stěhování

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
23.11. 11

05_Živočichové v přírodě, v zimě - Potravní řetězec

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
23.11. 11

06_Základní živiny a jejich význam v organismu - Zásady správné výživy

Ročníky: ZŠ 5,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 5. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
24.11. 11

07_Člověk a přírodní zdroje_Voda

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. - 5. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
18.12. 11

08_Člověk_a_přírodní_energie_Slunce_a_sluneční_energie

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. - 5. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
18.12. 11

09_Živočichové_v_přírodě_Význam_lesa,_ptáci_v_lese

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
15.10. 10

4_tr_Zivocichove_casti_tela_rozdeleni_podle_potravy_potravni_retezce

Ročníky:
Živočichové-popis a pojmenování částí těla živočichů, rozdělení živočichů podle přijímané potrava, sestavení potravního řetězce.
(0 x)
07.03. 12

AZ kvíz - rostliny

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Soutěživou formou procvičované učivo o rostlinách.
(0 x)
07.03. 12

AZ kvíz - živočichové

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Soutěživou formou procvičované učivo o živočiších.
(0 x)
22.03. 13

Bezobratli

Ročníky: ZŠ 5,
Bezobratlí- hmyz(motýli,blanokřídlí,brouci)
(0 x)
25.11. 10

Bezobratlí

Ročníky: ZŠ 4,
Bezobratlí, 4. ročník
(0 x)
11.10. 11

Bezobratlí v lese

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodina, interaktivní cvičení
(0 x)
07.02. 13

Bezobratlovci

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace, třídění bezobratlovců
(0 x)
15.02. 12

Borovice, modřín

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s úkoly a testem
(0 x)
15.02. 12

Bříza a jiné lesní stromy

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva, test s kontrolou
(0 x)
23.11. 11

Buňka

Ročníky: ZŠ 5,
Buňka - definice,stavba buňky,rozdílné buňky- výkladový materiál
(0 x)
25.10. 11

Buňka

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná jako úvod před probíráním buňky, ale i pro procvičování či opakování. Je součástí souboru lekcí k živým organismům, vhodných do předmětu Člověk a jeho svět ( Přírodověda ) do pátého, ale i šestého ročníku, jako opakovací. Rozvíjí kompetence komunikativní, k učení a k řešení problému. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk - popis.
(0 x)
15.02. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly
(0 x)
27.11. 11

Ceny

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět (Přírodověda ) do oblasti finanční gramotnosti, kapitoly o člověku. Je doporučena pro 5. ročník, ale je ji možné zařadit i do 4. nebo 6. ročníku podle úrovně znalostí žáků v této oblasti. Byla vytvořena jako doplněk k učebnici Ceny. Rozvíjí kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní. Je vhodná pro osobnostní a sociální výchovu.
(0 x)
02.12. 12

Česká republika

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o České republice
(0 x)
16.12. 12

Člověk

Ročníky: ZŠ 5,
potřeby člověka
(0 x)
31.03. 14

Člověk - součást živé přírody

Ročníky: ZŠ 5,
Základní podmínky k životu člověka
Autor: Eva Baštová
(0 x)
27.11. 11

Člověk - ústrojí pohybové

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Práce slouží ke shrnutí a procvičení učiva o svalech.
(0 x)
27.11. 11

Člověk- souhrnné opakování.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Zábavné opakování poznatků o člověku.
(0 x)
30.10. 11

Dějiny peněz

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět do oblasti finanční gramotnosti. Je doporučena pro 5. ročník, ale je ji možné zařadit i do jiných ročníků.
(0 x)
19.03. 14

Délka

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s délkovými měřidly, základními jednotkami délky a jejich převody, procvičení převodů.
(0 x)
18.02. 12

Den stromů

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
20.říjen - Den stromů
(0 x)
16.10. 12

Digitální hodiny

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení s digitálními hodinami. Určování času v digitální podobě.
(0 x)
15.02. 12

Divizna, sedmikráska

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s úkoly a odkazy na www stránky
(0 x)
05.12. 10

Dobývání vesmíru

Ročníky: ZŠ 5,
Zkoumání vesmíru, první kosmonauté, první lidé na Měsíci, družice.
(0 x)
24.08. 12

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 4,
zvíře hospodářské a zájmové, stavba těla savců
(0 x)
24.08. 11

Domácí zvířata - pes 1 (chov a etologie psa)

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. - 5. ročníku tématu Domácí zvířata (chov a etologie psa).Materiál je určen k výkladu a procvičování učiva.
(1 x)
31.08. 11

Domácí zvířata - pes 2 (chov a etologie)

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. -5.ročníku tématu Domácí zvířata (chov a etologie psa).Materiál je zaměřen na chov bernského salašnického psa.
(0 x)
24.08. 11

Domácí zvířata - pes 3 (chov a etologie)

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. -5.ročníku základní školy tématu Domácí zvířata (chov a etologie psa). Materiál je vhodný pro procvičování a opakování učiva.
(0 x)
30.01. 11

Dopravní výchova - cyklista

Ročníky: ZŠ 4,
Poznávání základních dopravních značek, řešení situací na křižovatkách.
Autor: Vít Liška
(0 x)
26.03. 11

Dopravní výchova - cyklista, testy

Ročníky: ZŠ 4,
Kontrola znalostí základních dopravních značek a řešení situací na křižovatkách v podobě testů. Vhodné pro společnou i samostatnou práci - navazuje na materiál" Dopravní výchova - cyklista"
Autor: Vít Liška
(0 x)
25.01. 13

Dřeviny

Ročníky: ZŠ 4,
Rozdělení dřevin
(0 x)
15.02. 12

Dub, buk

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly
(0 x)
12.02. 13

Dýchací soustava

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad, souvisejícími pojmy.
(0 x)
10.09. 12

Ekologie

Ročníky: ZŠ 5,
Tato příprava představuje vědu zvanou ekologie.
(0 x)
24.08. 12

Ekologie

Ročníky: ZŠ 4,
Ekologie, potravní řetězec
(0 x)
11.10. 11

Ekosystém

Ročníky: ZŠ 4,
Výklad s interaktivními prvky
(0 x)
01.06. 12

Ekosystém zahrad

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit popisuje ekosystém zahrad. Zabývá se rostlinami a živočichy, kteří tento biotop využívají.
(0 x)
27.05. 10

Ekosystémy ČR

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál byl vytvořen pro 4. ročník - předmět Člověk a jeho svět (Přírodověda) jako doplněk k učebnici nakladatelství Didaktis, téma ČR - ekosystémy. Slouží jako doplňující procvičovací materiál.
(0 x)
07.03. 12

Energie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Stručný přehled energií, typů elektráren a praktické sestavování jednoduchých elektrických obvodů.
(0 x)
02.12. 12

Evropa 1. část - jeden ze světadílů

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o Evropě
(0 x)
02.12. 12

Evropa 2. část

Ročníky: ZŠ 5,
procvičování Evropy
(0 x)
16.12. 12

Evropská unie

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o EU
(0 x)
05.12. 10

Gravitační síla

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit slouží jako doplněk učiva o gravitační síle
(0 x)
15.02. 12

Hlasování - horniny, nerosty

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování, procvičování, zkoušení učiva v testu
(0 x)
28.06. 11

Hlasování - jaro, ekosystém

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování, procvičování, zkoušení
(0 x)
28.06. 11

Hlasování - les

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování, procvičování, zkoušení
(1 x)
15.02. 12

Hlasování - pes a kočka domácí

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování, procvičování, zkoušení učiva v testu
(0 x)
28.06. 11

Hlasování - pole, louka

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování, opakování, zkoušení
(0 x)
28.06. 11

Hlasování - potoky a rybníky

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování, procvičování, zkoušení
(0 x)
28.06. 11

Hlasování - význam lesů

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování, procvičování, zkoušení
(0 x)
28.06. 11

Hlasování - zahrady a sady

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování, procvičování, zkoušení
(0 x)
15.02. 12

Hlasování - živočichové v zimě

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování, procvičování, zkoušení v testu
(0 x)
19.03. 14

Hmotnost

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s druhy vah, jednotkami hmotnosti a jejich převody
(0 x)
15.02. 12

Hmotnost

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly
(0 x)
24.08. 12

Hmyz

Ročníky: ZŠ 4,
třídění hmyzu, vývojová stadia, stavba těla hmyzu
(0 x)
26.01. 12

Hmyz

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad - nejpočetnější druhy,jejich stavba těla,zástupci,zajímavosti o nich
(0 x)
19.03. 14

Horniny

Ročníky: ZŠ 4,
V prezentaci je uvedena stručná charakteristika, rozdělení a využití hornin, v závěru je vědomostní test.
(0 x)
10.07. 12

Horniny

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tato příprava představí některé druhy hornin.
(0 x)
19.03. 14

Horniny a nerosty

Ročníky: ZŠ 4,
Test s hlasovacím zařízením
(0 x)
24.08. 12

Horniny a nerosty

Ročníky: ZŠ 4,
vlastnosti a využití základních druhů hornin a nerostů
(0 x)
15.02. 12

Horniny a nerosty

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s pojmy, test s kontrolou
(0 x)
26.03. 11

Hospodarska zvirata

Ročníky: ZŠ 4,
Rozlišování hospodářských zvířat podle různých kritérií
(0 x)
19.03. 14

Houby

Ročníky: ZŠ 4,
Úvodní stránky obsahují prezentaci se základními informacemi o houbách, na dalších stránkách předváděcího sešitu je poznávačka hub a vědomostní test.
(0 x)
10.09. 13

Houby

Ročníky: ZŠ 4,
Houby - popis těla houby, rozdělení, poznávačka
(0 x)
18.02. 12

Houby

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Jedlé a jedovaté houby - poznávání.
(0 x)
09.02. 11

Houby

Ročníky: ZŠ 3,
Tématický celek Houby slouží k upevnění a procvičení učiva 3. ročníku ZŠ.
(0 x)
25.10. 10

Houby

Ročníky:
Rozpoznávání hub
(0 x)
31.05. 10

Houby

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena pro 4.ročník.Je zaměřena na procvičování a opakování učiva o houbách.Časový rozsah je 1 hodina.
(0 x)
15.02. 12

Houby, lišejníky, jedovaté rostliny v lese

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly
(0 x)
05.12. 10

Hvězdy a souhvězdí

Ročníky: ZŠ 5,
Sluneční soustava, planety.
(0 x)
15.02. 12

Jabloň, rybíz

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly
(0 x)
29.01. 12

Jaro

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Prohloubení učiva s jarní tématikou.
(0 x)
11.10. 11

Jaro

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodiny, interaktivní stránky s přiřazováním
(0 x)
10.09. 12

Jedinec a druh

Ročníky: ZŠ 4,
Tato příprava představuje problematiku rozdílu mezi jedincem a druhem.
(0 x)
15.02. 12

Jedinec a druh

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s testovými otázkami
(0 x)
26.01. 12

Jehličnany

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Jehličnany - borka,jehlice,šišky,zajímavosti - soutěž
(0 x)
17.10. 10

Jehličnaté stromy

Ročníky:
Rozpoznávání jehličnatých stromů
(0 x)
25.10. 11

Jehličnaté stromy a keře

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Základní seznámení s jehličnatými stromy a keři v ČR.
(0 x)
02.12. 12

Jihočeský kraj - ČR

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o Jihočeském kraji ČR
(0 x)
15.02. 12

Kočka domácí

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva, přiřazování, www odkazy
(0 x)
30.12. 10

Kostra

Ročníky: ZŠ 5, SŠ 4.,
Seznámení s jednotlivými částmi lidské kostry
(0 x)
26.11. 10

Kostra

Ročníky:
Opakování učiva o kostře.
Autor: Vit Uhmann
(0 x)
23.10. 13

Kraje - opakování - pracovní listy II

Ročníky: ZŠ 5,
Opakování 7 krajů, jednoduché pracovní listy
(0 x)
02.12. 12

Kraje České republiky

Ročníky: ZŠ 5,
procvičování krajů a krajských měst České republiky
(0 x)
30.09. 13

Krevní oběh

Ročníky: ZŠ 5,
Srdce - cévy - krev
Autor: Eva Baštová
(0 x)
25.09. 11

Krkonošský národní park

Ročníky: ZŠ 5,
Poloha, krajina, rostliny, živočichové a zajímavosti NP.
Autor: Vít Liška
(0 x)
09.02. 11

Kulturní rostliny

Ročníky: ZŠ 4,
Základní rozdělení kulturních rostlin, procvičení rostlin hospodářských.
(1 x)
16.12. 12

Kůže

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o kůži
(0 x)
30.09. 13

Kůže a dýchací soustava

Ročníky: ZŠ 5,
Vrsty kůže, funkce kůže, dýchací cesty, úloha dýchání
Autor: Eva Baštová
(0 x)
05.06. 11

Kvetoucí byliny

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení se s některýmí kvetoucími bylinami. Procvičení.
(0 x)
16.10. 12

Kvízy

Ročníky: ZŠ 2,
Kvízy - všeobecný přehled, učivo 2.ročníku
(0 x)
16.10. 12

Kvízy 2

Ročníky: ZŠ 2,
Kvízy (ČR,rostliny,houby,zvířata)
(0 x)
29.01. 12

Léčivé byliny

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Nejznámější léčivé byliny a jejich použití.
(0 x)
24.08. 12

Les

Ročníky: ZŠ 4,
Význam lesa, lesní patra, dřeviny
(0 x)
25.06. 11

Les a jeho význam

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je seznámit žáky s významem lesů a ochranou přírody. Mezinárodní rok lesů 2011. Týden lesů 2011. Strom roku 2011.
(0 x)
27.11. 11

Lesní ekosystém

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná jako úvod před probíráním ekosyst´mu lesa, ale i pro procvičování či opakování. Je vhodná do předmětu Člověk a jeho svět ( Přírodověda ) do pátého, ale i čtvrtého ročníku, jako rozšiřující. Rozvíjí kompetence komunikativní, k učení a k řešení problému. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk - popis, vypravování.
(0 x)
28.06. 11

Lesní podrost

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodina s interaktivními cvičeními
(0 x)
11.10. 11

Lesní přírodní společenstva

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodina, interaktivní cvičení
(1 x)
29.01. 12

Léto

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Prohloubení učiva s letní tématikou.
(0 x)
30.09. 13

Lidská kostra

Ročníky: ZŠ 5,
Kostra hlavy, páteř, kosti horních a dolních končetin
Autor: Eva Baštová
(0 x)
16.12. 12

Lidská kostra

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o lidské kostře
(0 x)
18.09. 11

Lidské smysly - čich

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s lidskými smysly, poznávání tvarů.
(0 x)
24.08. 11

Lidské smysly - hmat a chuť

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s lidskými smysly, poznávání tvarů.
(2 x)
09.05. 11

Lidské smysly - sluch

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení se stavbou ucha, rozeznávání zvuků.
(0 x)
05.06. 11

Lidské smysly - zrak

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení se stavbou oka, rozeznávání tvarů, barev, světla a pohybu
(0 x)
30.09. 13

Lidské tělo

Ročníky: ZŠ 5,
Základní části lidského těla
Autor: Eva Baštová
(0 x)
12.02. 13

Lidské tělo

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad, otázky s tajenkou.
(0 x)
16.10. 12

Lidské tělo

Ročníky: ZŠ 2,
Části lidského těla
(0 x)
23.11. 10

Lidské tělo

Ročníky:
Lekce do předmětu Člověk a jeho svět - 5. ročník, Lidské tělo - pojmy orgán, soustava. Příklady, zařazování orgánů do soustav.
(0 x)
29.09. 11

Lidské tělo - opěrná soustava

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Lekce vhodná k opakování i procvičování.
(0 x)
28.02. 11

Lidské tělo - svaly

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná jako úvod před probíráním jednotlivých soustav v lidském těle, jejich významu pro život člověka v předmětu člověk a jeho svět pro 5. ročník.
(0 x)
25.10. 11

Lidské tělo - trávicí soustava

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná jako úvod před probíráním trávicí soustavy a i k jejímu procvičování a opakování. Jednotlivé listy jsou řazeny tak, aby stoupala postupně i náročnost v jejich plnění. Lekce je vhodná do 5. ročníku do předmětu Přírodověda ( Člověk a jeho svět ), je možné ji však zařadit i do 4. ročníku, jako rozšiřující učivo. Rozvíjí kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní.
(0 x)
15.02. 12

Lilek brambor

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly
(0 x)
15.02. 12

Lilek rajče

Ročníky: ZŠ 4,
Osvojování učiva pomocí otázek a odpovědí
(0 x)
19.03. 14

Listnaté a smíšené lesy

Ročníky: ZŠ 4,
V prezentaci si žáci procvičí učivo o lesních patrech, o plodech listnatých stromů, v závěru je křížovka.
(0 x)
25.10. 10

Listnate stromy 1

Ročníky:
Rozpoznávání listnatých stromů
(0 x)
25.10. 10

Listnate stromy 2

Ročníky:
Rozpoznávání listnatých stromů
(0 x)
05.02. 13

Listy rostlin

Ročníky: ZŠ 4,
Listy rostlin - stavba listu
(0 x)
25.10. 11

Louka

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s některými druhy živočichů žijících na louce
(0 x)
28.06. 11

Louka

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová interaktivní hodina, video.
(0 x)
26.03. 11

magneticka sila

Ročníky: ZŠ 5,
Magnetická síla - určeno pro 5. ročník. Vytvořeno v ActivStudiu3.
(0 x)
15.02. 12

Magnety

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními prvky
(0 x)
06.09. 12

Magnety - pokusy, hry

Ročníky: ZŠ 4,
Videa a návody na pokusy a hry s magnety
(0 x)
16.10. 12

Materiály

Ročníky: ZŠ 2,
Určování jednotlivých materiálů(sklo,plast,papír,kov...)
(0 x)
31.03. 14

Mírný podnebný pás

Ročníky: ZŠ 5,
Život v mírném podnebném pásu - rostliny a živočichové.
Autor: Eva Baštová
(0 x)
26.03. 13

Mírný podnebný pás

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad, procvičení.
(0 x)
25.09. 11

Národní park České Švýcarsko

Ročníky: ZŠ 5,
Poloha, krajina, rostliny, živočichové a zajímavosti NP.
Autor: Vít Liška
(0 x)
25.09. 11

Národní park Šumava

Ročníky: ZŠ 5,
Poloha, krajina, rostliny, živočichové a zajímavosti NP.
Autor: Vít Liška
(0 x)
24.08. 12

Nekvetoucí rostliny, houby

Ročníky: ZŠ 4,
Rostliny nekvetoucí, stavba těle hub, poznávání hub, rizika sběru hub
(0 x)
02.12. 12

Německo

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o Německu
(0 x)
19.03. 14

Nerosty

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení se základními nerosty
(0 x)
16.10. 12

Období lidského života

Ročníky: ZŠ 2,
Období lidského života. Jednotlivé etapy a jejich charakteristika.
(0 x)
19.03. 14

Obilniny

Ročníky: ZŠ 4,
Osvojení učiva o obilninách pěstovaných u nás. Seznámení se základními druhy obilí a s jejich využitím.
(0 x)
19.03. 14

Obilniny, okopaniny, olejniny, luskoviny, zelenina

Ročníky: ZŠ 4,
Test s hlasovacím zařízením
(0 x)
15.02. 12

Obilniny, trávy

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly
(0 x)
15.02. 12

Obilniny, trávy - test

Ročníky: ZŠ 4,
Test pro odpovědní zařízení, test s kontrolou
(0 x)
15.02. 12

Objem

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly
(0 x)
10.09. 13

Obojživelníci

Ročníky: ZŠ 5,
Obojživelníci - kde žijí, vývojová stádia, ukázky;pracovní listy
(0 x)
24.08. 12

Obojživelníci

Ročníky: ZŠ 4,
vývojová stadia obojživelníků, poznávání obojživelníků, potravní řetězec
(0 x)
15.10. 10

Obojživelníci

Ročníky: ZŠ 4,
Obojživelníci, 4. ročník
(0 x)
18.03. 13

Obratlovci

Ročníky: ZŠ 5,
Obratlovci-rozdělení do skupin(savci,ptáci,placi,obojživelníci,ryby)
(0 x)
07.02. 13

Obratlovci

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o obratlovcích
(0 x)
28.05. 10

Obratlovci

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
opakovací hodina na rozdělení obratlovců pro 4. třídu
(0 x)
30.01. 11

Obratlovci - opakování

Ročníky: ZŠ 4,
Obratlovci - opakování, 4. ročník
(0 x)
28.06. 11

Obratlovci v lese - obojživelníci, plazi

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodina, otázky a odpovědi
(0 x)
23.11. 11

Ochrana přírodních zdrojů

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o třídění odpadu.
(0 x)
23.11. 11

Ochrana přírodních zdrojů 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o třídění a recyklaci odpadu.
(0 x)
10.09. 12

Ochrana přírody

Ročníky: ZŠ 5,
Tato příprava představuje problematiku ochrany přírody.
(0 x)
19.03. 14

Okopaniny

Ročníky: ZŠ 4,
V prezentaci se žáci seznámí se základními druhy okopanin pěstovaných u nás. V závěru si ověří své znalosti doplňováním vhodných slov do vět s pomocí lupy.
(0 x)
24.10. 11

Ovocné stromy a keře

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení a procvičení ovocných stromů a keřů.
(0 x)
26.01. 12

Pavoukovci

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad,druhy pavoukovců,stavba těla,význam pro přírodu a člověka, nebezpečí a nemoci související s nimi.
(0 x)
15.02. 12

Pes domácí

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva, přiřazování, www odkazy
(0 x)
15.02. 12

Pískovec

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva, hra puzzle k tématu
(0 x)
15.02. 12

Plané a kulturní rostliny

Ročníky: ZŠ 4,
Třídění rostlin. Test pro odpovědní zařízení, test s kontrolou (rajče, brambor,divizna, sedmikráska)
(0 x)
16.04. 13

Plazi

Ročníky: ZŠ 5,
Plazi - rozdělení; pracovní listy
(0 x)
23.09. 10

Plazi

Ročníky: ZŠ 4,
Plazi, 4. ročník
(0 x)
13.06. 14

Plemena psů

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s původem psa a některými plemeny psů.
(0 x)
05.03. 13

Plody

Ročníky: ZŠ 4,
Plody - rozdělení plodů
(0 x)
02.04. 14

Podmínky života na Zemi

Ročníky: ZŠ 5,
Základní podmínky k životu živých organismů na planetě
Autor: Eva Baštová
(0 x)
08.12. 11

Podnebné pásy

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Rostliny a živočichové v různých podnebných pásech, adaptabilita.
(0 x)
28.03. 14

Podnebné pásy, počasí, podnebí

Ročníky: ZŠ 5,
Kde se rozkládají jednotlivé podnebné pásy? Co je počasí a co je podnebí?
Autor: Eva Baštová
(0 x)
29.01. 12

Podzim

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Prohloubení učiva s podzimní tématikou.
(0 x)
11.11. 10

Pokojové rostliny

Ročníky:
Cilem tohoto předváděcího sešitu je seznámit žáky s péčí o pokojové rostliny, se základními druhy množení pokojových rostlin, postupem při přesazování, vytvářet vztah k životnímu prostředí.
(0 x)
05.10. 13

Polární pás

Ročníky: ZŠ 5,
Život v polárním pásu - rostliny a živočichové.
Autor: Eva Baštová
(0 x)
28.05. 10

Polární pás

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičovací a opakovací hodina pro 5.třídu
(0 x)
12.02. 13

Polární podnebný pás

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad, procvičení s obrázky, kvíz.
(0 x)
24.08. 12

Pole a louka

Ročníky: ZŠ 4,
druhy obilovin, stavba těla obilovin a bylin. květenství úbor
(0 x)
03.11. 11

Pole, polní společenstvo

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodiny, otázky a odpovědi
(0 x)
02.12. 12

Polská republika

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o Polsku
(0 x)
03.11. 11

Potoky a rybníky - život u vody

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodiny, interaktivní stránka
(0 x)
03.11. 11

Potoky a rybníky - život ve vodě

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodina, interaktivní listy s přiřazováním
(0 x)
12.02. 13

Pouště

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad nového učiva, procvičení, kvíz.
(0 x)
30.03. 11

Povrch České republiky

Ročníky: ZŠ 4,
Tento sešit slouží k určování,vyhledávání,doplňování pohoří a nejvyšších vrcholů do slepých map,či do dvojic.
(0 x)
07.03. 12

Poznáváme naši přírodu - rostliny.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Praktické procvičování učiva- třídění rostlin.
(0 x)
07.03. 12

Poznáváme naši přírodu - živočichové.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Praktické třídění živočichů.
(0 x)
07.01. 13

Př - Člověk a jeho zdraví

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s faktory ovlivňující zdraví.
(0 x)
07.01. 13

Př - Dýchání

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s dýchací soustavou.
(0 x)
07.01. 13

Př - Horniny a nerosty

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s příklady hornin a nerostů.
(0 x)
07.01. 13

Př - Houby

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se skupinou živých organismů.
(0 x)
07.01. 13

Př - Kostra

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se stavbou kostí v těle.
(0 x)
07.01. 13

Př - Nervy a smysly

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s nervovou a smyslovou soustavou.
(0 x)
11.12. 12

Př - Rostliny a jejich části

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s částmi rostlin a jejich funkcí.
(1 x)
07.01. 13

Př - Společenstva na louce

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se zástupci těchto společenstev.
(0 x)
07.01. 13

Př - Společenstva na poli

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se zástupci těchto společenstev.
(0 x)
07.01. 13

Př - Společenstva okolí lidských obydlí

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se zástupci těchto společenstev.
(0 x)
07.01. 13

Př - Společenstva v lese

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se zástupci těchto společenstev.
(0 x)
07.01. 13

Př - Společenstva vod

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se zástupci těchto společenstev.
(0 x)
07.01. 13

Př - Srdce a cévy

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s cévní soustavou.
(0 x)
07.01. 13

Př - Svaly

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se stavbou svalů v těle.
(0 x)
07.01. 13

Př - Trávení

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s trávicí soustavou.
(0 x)
07.01. 13

Př - Vylučování a rozmnožování

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s vylučovací a rozmnožovací soustavou.
(0 x)
07.01. 13

Př - Vývojová období člověka

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Rozdělení vývoje do časových období.
(0 x)
11.12. 12

Př - Živá a neživá příroda

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s částmi živé a neživé přírody.
(0 x)
11.12. 12

Př - Živočichové a stavba jejich těla

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení se skupinami živočichů podle stavby jejich těla.
(0 x)
11.12. 12

Př - Životní podmínky

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení různými životními podmínkami na Zemi.
(0 x)
24.08. 10

Přírodní společenství

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování chrakteristických znaků nejběžnějších přírodních společenství, zařazování běžných druhů rostlin a živočichů.
Autor: Vít Liška
(0 x)
23.11. 11

Přírodní zdroje - neživá příroda 1

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o horninách a nerostech.
(0 x)
23.11. 11

Přírodní zdroje - neživá příroda 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál pro 5. ročník slouží k procvičení učiva o energetických zdrojích.
(0 x)
23.11. 11

Přírodní zdroje - půda

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o půdě.
(0 x)
23.11. 11

Přírodní zdroje - vzduch

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o vzduchu.
(0 x)
23.11. 11

Přírodní zdroje - zemědělská půda

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o užitkových rostlinách.
(0 x)
10.09. 12

Přizpůsobivost živočichů - podnebné pásy

Ročníky: ZŠ 5,
Tato příprava seznámí žáky s adaptací živočichů na okolní prostředí.
(0 x)
24.08. 12

První pomoc

Ročníky: ZŠ 4,
IZS - jeho složky a telefonní čísla, vybavení lékárničky
(0 x)
16.10. 12

Prvoci

Ročníky: ZŠ 5,
Prvoci - prezentace,druhy,důležité organely prvoků,prvoci v přírodě ajako původci onemocnění
(0 x)
13.06. 14

Ptáci

Ročníky: ZŠ 4,
Test s hlasovacím zařízením
(0 x)
09.04. 13

Ptáci

Ročníky: ZŠ 5,
Ptáci - základní znaky, pracovní listy
(0 x)
25.09. 11

Ptáci

Ročníky: ZŠ 5,
Ptáci, poznávání ptačích druhů podle vzhledu, druhového jména, nápovědy ap. Práce rozdělena podle prostředí, ve kterém žijí.
Autor: Vít Liška
(0 x)
13.09. 10

Ptáci

Ročníky: ZŠ 4,
Ptáci, 4. ročník
(0 x)
03.11. 11

Ptáci a savci v lese

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodina, interaktivní cvičení
(0 x)
13.06. 14

Ptáci hnízdící v okolí lidských obydlí

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s některými druhy ptáků hnízdících v okolí lidských obydlí.
(0 x)
13.06. 14

Ptáci hnízdící ve volné přírodě

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s některými druhy ptáků hnízdících ve volné přírodě.
(0 x)
26.03. 11

Ptáci v zimě

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Poznávání ptačích druhů v zimním období. Začínat s poznáváním ptáků je v zimě výhodné - méně druhů než v létě, krmítko je ideálním místem pro pozorování zblízka, ve městech se ptáci zdržují např. na nezamrzajících řekách.
Autor: Vít Liška
(0 x)
24.08. 12

Půda

Ročníky: ZŠ 4,
zvětrávání hornin, půdní typy, ochrana půdy
(0 x)
15.02. 12

Půda

Ročníky: ZŠ 4,
Otázky a odpovědi s obrázky k danému tématu
(0 x)
27.05. 11

Původ a vývoj člověka.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Úvodní část k tématickému celku člověk.
(0 x)
02.12. 12

Rakousko

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o Rakousku
(0 x)
10.09. 12

Recyklace

Ročníky: ZŠ 5,
Tato příprava slouží k prohloubení znalostí o recyklaci.
(0 x)
15.02. 12

Roční období

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly a odkazem na video
(0 x)
29.01. 12

Roční období

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Shrnutí učiva o všech 4 ročních obdobích.
(0 x)
30.01. 11

Rok v přírodě

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je rozdělena podle ročních období. Úkoly se týkají poznávání rostlin nebo živočiců. (motýli, ptáci, plody a listy stromů, stopy zvířat, byliny, ap.)
Autor: Vít Liška
(0 x)
19.02. 13

Rostliny

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o rostlinách
(0 x)
24.08. 12

Rostliny

Ročníky: ZŠ 4,
proces fotosyntézy, stavba těla rostlin, druhy plodů
(0 x)
25.07. 11

Rostliny - byliny

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit slouží k seznámení s rostlinami - bylinami.
(0 x)
31.08. 11

Rostliny - dřeviny

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci se seznámí s rozdělením rostlin a s rozdílem ve stavbě těla dřevin (stromů a keřů).
(0 x)
05.10. 13

Rostliny a jejich třídění

Ročníky: ZŠ 5,
Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
Autor: Eva Baštová
(0 x)
17.05. 10

Rostliny a živočichové ČR

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál byl vytvořen pro 4. ročník - předmět Člověk a jeho svět jako doplněk k učebnici nakladatelství Didaktis, tématu Česká republika - rostliny a živočichové jako opakovací materiál učiva 3. ročníku.
(0 x)
09.05. 11

rostliny lecive, jedovate - I.

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s rostlinami léčivými.
(0 x)
05.06. 11

Rostliny lecive, jedovate - II.

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičení jedovatých rostlin.
(0 x)
08.11. 10

Rostliny, druhy stonků a jejich rozlišování, stromy, keře, druhy lesů

Ročníky:
Seznamování s druhy stonků, rozlišování stonků, přiřazování podstatných znaků pro strom a keř, vyjmenování druhů lesů.
(0 x)
24.02. 11

Rostliny-byliny, nejznámější druhy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s bylinami, upevnění a procvičování učiva pro 1.-3.ročník ZŠ
(0 x)
23.02. 11

Rostliny-dřeviny, nejznámější druhy.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s dřevinami, upevnění a procvičování učiva pro 1.-3.ročník ZŠ
(0 x)
19.02. 13

Rozdíly mezi mužem a ženou

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o rozdílech mezi mužem a ženou, období života
(0 x)
07.06. 10

Rozmanitost podmínek života na Zemi.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Doprovodný materiál pro výklad učiva o podnebných klimatických pásmech.
(0 x)
29.01. 12

Rozmanitost životních podmínek v ČR - rostliny

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci se seznámí s jednotlivými typy prostředí na území ČR. Hodina je zaměřena na výskyt rostlin v těchto prostředích. Je doprovozena fotografiemi rostlin. Vytvořeno v Activstudiu (verze 3.7)
(0 x)
29.01. 12

Rozmanitost životních podmínek v ČR - živočichové

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci se seznámí s jednotlivými typy prostředí na území ČR. Hodina je zaměřena na výskyt živočichů v těchto prostředích. Je doprovozena fotografiemi živočichů. Vytvořeno v Activstudiu (verze 3.7)
(0 x)
23.11. 10

Rozpočet jednorázové akce

Ročníky:
Lekce slouží k doplnění učiva 5. ročníku v tématu Člověk.
(0 x)
19.03. 14

Ryby

Ročníky: ZŠ 4,
V prezentaci se žáci seznámí s některými sladkovodními rybami, procvičí si části jejich těl a vývoj.
(0 x)
24.04. 13

Ryby

Ročníky: ZŠ 5,
Ryby - popis, ploutve, potrava;pracovní listy
(0 x)
24.08. 12

Ryby

Ročníky: ZŠ 4,
stavba těla ryb, vývoj a druhy ryb, ryby dravé a nedravé
(0 x)
07.11. 10

Ryby

Ročníky: ZŠ 4,
Ryby, 4. ročník
(0 x)
12.02. 13

Savany

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad, procvičení, kvíz.
(0 x)
30.05. 10

Savany

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Výuková a procvičovací hodina o savanách (tropický podnebný pás) pro 5.třídu.
(0 x)
02.04. 13

Savci

Ročníky: ZŠ 5,
Savci - popis, způsob obživy,pohyb
(0 x)
08.06. 10

Savci

Ročníky: ZŠ 4,
4. ročník, savci
(0 x)
24.08. 12

Slunce

Ročníky: ZŠ 4,
význam Slunce, střídání ročních období a střídání dne a noci
(0 x)
15.02. 12

Smrk, jedle

Ročníky: ZŠ 4,
Učivo v testových otázkách, hádanky a úkoly
(0 x)
21.03. 11

Smyslové orgány

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus - smyslové orgány.
(0 x)
27.11. 11

Smyslové ústrojí

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit sloužík doplnění a zopakování učiva o smyslech člověka.
(0 x)
02.12. 12

Sousední státy ČR - SLOVENSKO

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o Slovensku
(0 x)
21.03. 11

Soustava dýchací a vylučovací

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus - soustava dýchací a vylučovací.
(0 x)
21.03. 11

Soustava oběhová

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5.ročníku v tématickém celku Lidský organismus - soustava oběhová.
(0 x)
21.03. 11

Soustava opěrná

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus - soustava opěrná.
(0 x)
21.03. 11

Soustava pohybová

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus-soustava pohybová.
(1 x)
21.03. 11

Soustava trávicí

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus-soustava trávicí.
(0 x)
18.02. 12

Společenstva lesů

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je určena k procvičování znalostí o společenstvech lesů, byla vytvořena v ACS.
(0 x)
18.12. 11

Společenstva polí

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je určená k procvičování znalostí o společenstvech polí. Práce byla vytvořena v ACS.
(0 x)
27.11. 11

Společenstva vod

Ročníky: ZŠ 4,
Hodina určená k procvičováníučiva o společenstvech vod. Práce byla vytvořena v ACS.
(0 x)
17.11. 11

Společenstva živých organismů

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je určena k procvičování znalostí o živých organismech. Práce je vytvořena v ACS.
(0 x)
23.11. 11

Společenství lesa

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Typy lesů v ČR. Co zde roste a žije.
(0 x)
18.12. 11

Společenstvo hor

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál k procvičování učiva o společenstvu hor.
(0 x)
23.11. 11

Společenstvo lesa

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci si procvičí znalosti o společenstu lesa.
(0 x)
23.11. 11

Společenstvo vod

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování učiva o společenstu vod.
(0 x)
05.03. 13

Stonky bylin

Ročníky: ZŠ 4,
Stonky bylin - dělení
(0 x)
15.02. 12

Střídání dne a noci

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly a odkazy na videa
(0 x)
07.11. 10

Stromy

Ročníky:
Rozlišování stromů jehličnatých a listnatých
(0 x)
24.08. 11

Stromy a keře I.

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičení dřevin.
(0 x)
05.10. 13

Subtropický pás

Ročníky: ZŠ 5,
Život v subtropech, subtropické plodiny a živočichové.
Autor: Eva Baštová
(0 x)
12.02. 13

Subtropický podnebný pás

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad, procvičení v hádankách, kvízu.
(0 x)
11.09. 12

Sůl kamenná

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s obrázky,křížovka s řešením
(0 x)
05.10. 13

Svaly

Ročníky: ZŠ 5,
Funkce svalů, základní svaly lidského těla
Autor: Eva Baštová
(0 x)
07.02. 13

Svaly

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o svalech člověka
(0 x)
17.11. 11

Svátek zvířat - 4.října

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Úkoly a soutěže týkající se zvířat.
(0 x)
29.11. 11

Technika a my

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit se zabývá jednoduchými stroji.
(0 x)
15.02. 12

Teplota

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly
(0 x)
15.02. 12

Test - hmotnost, objem, čas, teplota

Ročníky: ZŠ 4,
Test pro odpovědní zařízení s kontrolou
(0 x)
11.09. 12

Test - pohyb Země, magnety

Ročníky: ZŠ 4,
Test s kontrolou
(0 x)
15.02. 12

Test - voda, vzduch

Ročníky: ZŠ 4,
Test s kontrolou
(0 x)
05.10. 13

Trávicí soustava

Ročníky: ZŠ 5,
Úloha trávicí soustavy, trávicí orgány a jejich funkce
Autor: Eva Baštová
(0 x)
26.03. 13

Trávicí soustava

Ročníky: ZŠ 5,
Popis stavby TS, procvičování.
(0 x)
07.02. 13

Trávicí soustava člověka

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o trávicí soustavě člověka
(0 x)
12.02. 13

Třídění organismů

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad, procvičování.
(0 x)
15.02. 12

Třídění rostlin podle délky života

Ročníky: ZŠ 4,
Třídění rostlin s úkoly
(0 x)
09.06. 10

Třídění rostlin.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přehled systému třídění rostlin.
(0 x)
03.04. 13

Třídění živočichů

Ročníky: ZŠ 5,
základní informace o rozdělení živočichů
(0 x)
10.06. 10

Třídění živočichů

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál byl vytvořen pro 4. ročník jako součást opakování dělení živočichů - obratlovců do skupin.
(0 x)
09.06. 10

Třídění živočichů

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přehled systému třídění živočichů.
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 1

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Třídění živočichů - obratlovci, bezobratlí.
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Třídění živočichů podle toho, čím se živí (masožravci, býložravci, všežravci).
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 3

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Třídění živočichů - vodní živočichové.
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 4

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Domácí zvířata.
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 5

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Živočichové ČR.
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 6

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Třídění živočichů - podnebné pásy.
(0 x)
05.10. 13

Třídění živých organismů

Ročníky: ZŠ 5,
Základní třídění živých organismů do 4 skupin (viry,bakterie,sinice - houby - rostliny - živočichové)
Autor: Eva Baštová
(0 x)
12.02. 13

Tropický deštný prales

Ročníky: ZŠ 5,
Výklad, přírodní podmínky, fauna, flora.
(0 x)
30.01. 12

Tropický pás

Ročníky: ZŠ 5,
Shrnutí poznatků o tropickém podnebném pásu.
(0 x)
05.10. 13

Tropický podnebný pás

Ročníky: ZŠ 5,
Charakteristika tropického pásu, podmínky k životu v něm. Zástupci rostlin a zvířat zde žijících.
Autor: Eva Baštová
(0 x)
24.08. 12

U lidských obydlí

Ročníky: ZŠ 4,
procvičování uživatelského pojmosloví rostlin a živočichů, test pro hlasovací zařízení
(0 x)
17.11. 11

Ústrojí dýchací

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k úvodu i zopakování učiva o dýchacím ústrojí člověka.
(0 x)
27.11. 11

Ústrojí nervové

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží jako součást výkladu a procičení učiva o nervové soustavě a jejím řídím centru - mozku.
(0 x)
17.11. 11

Ústrojí oběhové

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k seznámení, zopakování a doplnění učiva o oběhové soustavě.
(0 x)
27.08. 11

Ústrojí opěrné.

Ročníky: ZŠ 5, SŠ 4.,
Opakování a procvičování učiva o kostře.
(0 x)
29.11. 11

Ústrojí rozmnožovací

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží jak k úvodu do tématu tak k jeho zopakování.
(0 x)
17.11. 11

Ústrojí vylučovací

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k seznámení, zopakování a doplnění učiva o ústrojí vylučovacím.
(0 x)
25.10. 11

Ústrojí zažívací

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit přibližuje jednotlivé součásti trávícího ústrojí.
(0 x)
22.03. 11

Užitkové rostliny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s užitkovými rostlinami,upevnění a procvičení učiva pro 1.-3. ročník ZŠ
(0 x)
19.04. 11

Užitkové rostliny - zelenina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s užitkovými rostlinami - zelenina,upevnění a procvičení učiva pro 1.-3. ročník ZŠ
(0 x)
15.02. 12

Vápenec

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s obrázky, test s kontrolou
(0 x)
13.06. 14

Včela medonosná

Ročníky: ZŠ 4,
Test s hlasovacím zařízením
(0 x)
22.05. 12

Vesmír

Ročníky: ZŠ 5,
Tato příprava nás seznámí s planetami sluneční soustavy.
(0 x)
05.12. 10

Vesmírná mise

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit slouží jako doplněk učiva o hvězdách a vesmíru
(0 x)
23.11. 11

Viry

Ročníky: ZŠ 5,
Viry - stavba viru ,typy virů , ukázky virů, otázky k opakování
(0 x)
30.10. 11

Viry

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná k tématu Člověk do předmětu Člověk a jeho svět (Přírodověda ) do pátého ročníku, ale i šestého ročníku, jako opakovací. Je jí možné použít i v předmětu Člověk a zdraví. Rozvíjí kompetence komunikativní, k učení a k řešení problému. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk - popis.
(0 x)
25.05. 10

Vítejte u našeho rybníka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Příprava je určena k opakování o zvířatech u vody a blízkém okolí. Žáci si zopakují pravidla chování v přírodě.
(0 x)
24.08. 12

Voda

Ročníky: ZŠ 4,
vlastnosti vody, její skupenství, koloběh vody v přírodě a jeho význam
(0 x)
11.09. 12

Voda

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva s interaktivními úkoly a videem
(0 x)
18.09. 11

Voda 1 - výskyt a její vlastnosti

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce ve 4. - 5. ročníku tématu Voda - výskyt a její vlastnosti. Materiál je určen k procvičování a opakování učiva.
(0 x)
24.10. 11

Voda 2 - výskyt a její vlastnosti, čištění vody

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. - 5. ročníku tématu Voda, výskyt a její vlastnosti, čištění vody.Materiál je určen k procvičování a výkladu.
(0 x)
01.06. 12

Vodní ekosystém

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit popisuje život ve vodě. Zabývá se rostlinami a živočichy, kteří tento biotop využívají.
(0 x)
24.08. 12

Vodní prostředí

Ročníky: ZŠ 4,
koloběh vody v přírodě, základní pojmy vztahující se k vodnímu prostředí, třídění organizmů
(0 x)
24.08. 12

Výchova ke zdraví

Ročníky: ZŠ 4,
zásady prevence a ochrany zdraví, na závěr kvíz
(0 x)
18.02. 12

Vynálezci a objevitelé

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná do předmětu Člověk a jeho svět( Přírodověda) do pátého ročníku, jako rozšiřující.
(0 x)
30.01. 12

Vynálezci a objevitelé 3

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je pokračováním souboru lekcí o vynálezech, které změnily svět, vhodných do předmětu Člověk a jeho svět ( Přírodověda ) do pátého. Tato lekce je zaměřena spíše na zajímavosti.
(0 x)
10.09. 12

Výrobky a přírodniny

Ročníky: ZŠ 4,
Tato příprava představí problematiku živé a neživé přírody, rozdíly mezi vyrobkem a přírodninou.
(0 x)
15.02. 12

Výrobky a přírodniny

Ročníky: ZŠ 4,
Třídění výrobků a přírodnin podle různých kritérií
(0 x)
13.06. 14

Význam částí bylin /2.část/

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s částmi kvetoucích bylin.
(0 x)
13.06. 14

Význam částí kvetoucích bylin /1.část/

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s částmi kvetoucích bylin a jejich funkcí.
(0 x)
13.06. 14

Význam částí kvetoucích rostlin

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci se seznámí s využitím některých druhů rostlin a jejich významem pro člověka.
(0 x)
03.11. 11

Význam lesů pro krajinu a člověka

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodina, doplňování vět.
(0 x)
12.02. 13

Význam ZOO

Ročníky: ZŠ 5,
Vyvození významu ZOO, rébus, zoogeografie.
(0 x)
21.10. 10

Význam zoologických zahrad

Ročníky:
Význam zoologických zahrad. Procvičovací hodina z přírodovědy vhodná pro 4. r. nebo 5. ročník.
(0 x)
24.08. 12

Vzduch

Ročníky: ZŠ 4,
vlastnosti vzduchu a jeho složení, vznik kyslíku - fotosyntéza, rizika znečišťování ovzduší
(0 x)
15.02. 12

Vzduch

Ročníky: ZŠ 4,
Prezentace učiva, otázky a odpovědi
(0 x)
03.11. 11

Vztahy organismů v lese

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová hodina, otázky a odpovědi s kontrolou.
(0 x)
03.11. 11

Zahrady a sady - rostliny

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová interaktivní hodina
(0 x)
03.11. 11

Zahrady a sady - živočichové

Ročníky: ZŠ 4,
Výkladová interaktivní hodina
(0 x)
18.02. 12

Základní oblasti Země

Ročníky: ZŠ 5,
Základní oblasti Země - opakování hravou formou
(0 x)
23.11. 11

Zásady zdravé výživy 1

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál pro 5. ročník slouží k procvičení učiva o zdravé výživě.