23.11. 11

Společenstvo vod

Procvičování učiva o společenstu vod.
Žáci si zábavnou formou procvičí a zopakují učivo z tematického celku Společenstvo vod. Zopakují si rostiny i živočichy tohoto společenstva.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora