Partneři

Projekt „Učíme interaktivně - zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina" - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod. Projektu se účastní 124 pedagogů z 21 škol kraje Vysočina. Cílem projektu je rozšířit interaktivní způsob výuky, zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů a vytvořit volně přístupnou databázi výukových materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 3100 výukových materiálů pro všechny předměty vyučované na 1. a 2. stupni ZŠ. Projekt bude ukončen 30. 4. 2012. www.projektui.cz

Projekt „UČITEL ONLINE " - Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, 293 80 Mladá Boleslav. Projektu se účastní 60 pedagogů z 5 gymnázií Středočeského kraje. Cílem projektu je rozšířit interaktivní způsob výuky, zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů, navázat přímou aktivní spolupráci a partnerství mezi školami a vytvořit volně přístupnou databázi výukových materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 1200 výukových materiálů ze všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na gymnáziích. Projekt bude ukončen 30. 6. 2012. www.pekarjeucitelonline.cz


Projekt „Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina" - Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Komenského 147, Humpolec. Projektu se účastní 98 pedagogů z 11 gymnázií kraje Vysočina. Cílem projektu je rozšířit interaktivní způsob výuky, zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů, navázat přímou aktivní spolupráci a partnerství mezi školami a vytvořit volně přístupnou databázi výukových materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 2450 výukových materiálů ze všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na gymnáziích. Zvláštní důraz je kladen na tvorbu výukových materiálů pro výuku anglického jazyka, informatiky a environmentálního vzdělávání. Projekt bude ukončen 30. 4. 2012. www.gymnaziainteraktivne.cz


Projekt „Učíme interaktivně - ZŠ II. stupeň" - Základní škola, Trutnov, Komenského 399, Trutnov. Projektu se účastní 71 pedagogů z 20 škol Královéhradeckého kraje. Cílem projektu je rozšířit interaktivní způsob výuky, zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů a vytvořit volně přístupnou databázi výukových materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 2170 výukových materiálů pro všechny předměty vyučované na 2. stupni ZŠ. Zvláštní důraz je kladen na tvorbu výukových materiálů pro výuku anglického jazyka, informatiky a environmentálního vzdělávání. Projekt bude ukončen 30. 1. 2012. www.ucimeinteraktivne.cz


Projekt „Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" - Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, Jičín. Projektu se účastní 106 pedagogů z 27 škol 5 krajů ČR. Hlavním cílem projektu je zkvalitňování podmínek pro posílení vzdělanostního potenciálu s přímou vazbou na Společný evropský referenční rámec pro jazyky pří výuce jazyků primárně u škol zapojených do projektu, sekundárně pak u všech škol pracujících následně s vytvořenou volně přístupnou databází výukových jazykových hodin. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 3180 výukových materiálů pro interaktivní výuku ve všech jazycích, které se na zúčastněných školách vyučují (anglický, německý, francouzský, ruský, španělský a latinský). Projekt bude ukončen 28. 2. 2013. www.jazyky-interaktivne.cz


Projekt "Učíme interaktivně - ZŠ 1. stupeň". Příjemcem podpory je Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod. Projektu se účastní 53 pedagogů prvního stupně 9 základních škol Královéhradeckého kraje. Cílem projektu je rozšíření interaktivního způsobu výuky předmětů 1.stupně základních škol v Královéhradeckém kraji, vytvoření metodického a obsahového portfolia (interaktivní vyučovací hodiny) pro jednotlivé předměty, zapojení žáků do využívání interaktivní výuky a vytvoření partnerského systému škol pro sdílení a tvorbu nových učebních materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 954 výukových materiálů pro všechny předměty vyučované na 1. stupni ZŠ. Projekt bude ukončen 30. 4. 2012. http://ucimeinteraktivne.zsostrov.cz


Projekt "NAUČME SE UČIT " - Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice, Zámek 1. Projektu se účastní 24 pedagogů Odborného učiliště a Praktické školy Chroustovice. Cílem projektu je aplikace interaktivního způsobu výuky, zvyšování potřebné odborné i pedagogické kvalifikace učitelů a vytvoření volně přístupné databáze výukových materiálů. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 480 interaktivních výukových materiálů ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů vyučovaných na odborném učilišti a praktické škole. Projekt bude ukončen v květnu 2012. http://naucmeseucit.chroustovice.cz


Metodický portál rvp.cz spravovaný Národním ústavem pro vzdělávání.                                                                       

www.rvp.cz