24.08. 12

Půda

zvětrávání hornin, půdní typy, ochrana půdy
Materiál je určen pro Přírodovědu ve 4. ročníku ZŠ, tématický celek Neživá příroda, téma Půda. Cílem je procvičit učivo o půdě, jejím vzniku a typech půdy, významu ochrany půdy doplňováním pojmů a slovních spojení.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora