24.08. 12

Vzduch

vlastnosti vzduchu a jeho složení, vznik kyslíku - fotosyntéza, rizika znečišťování ovzduší
Materiál je určen pro Přírodovědu ve 4. ročníku ZŠ, tématický celek Neživá příroda, téma Vzduch. Cílem je seznámení žáků s vlastnostmi a ložením vzduchu, procesem fotosyntézy jako jediného zdroje kyslíku na Zemi, problémem znečišťování ovzduší člověkem.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora