24.08. 12

U lidských obydlí

procvičování uživatelského pojmosloví rostlin a živočichů, test pro hlasovací zařízení
Materiál je určen pro Přírodovědu ve 4. ročníku ZŠ, přiřazováním žáci procvičují uživatelské pojmosloví, zařazen test pro hlasovací zařízení
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora