Mgr. Ivana Šimková

Škola: ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice
Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Materiály tohoto autora

21.11. 12 Př - Společenstva vod
21.11. 12 Př - Společenstva na poli
21.11. 12 Př - Společenstva na louce
21.11. 12 Př - Společenstva v lese
21.11. 12 Př - Společenstva okolí lidských obydlí
21.11. 12 Př - Vylučování a rozmnožování
21.11. 12 Př - Srdce a cévy
21.11. 12 Př - Trávení
18.11. 12 Př - Dýchání
18.11. 12 Př - Nervy a smysly
18.11. 12 Př - Svaly
18.11. 12 Př - Kostra
11.11. 12 Př - Vývojová období člověka
11.11. 12 Př - Člověk a jeho zdraví
11.11. 12 Př - Horniny a nerosty
11.11. 12 Př - Houby
04.11. 12 Př - Živočichové a stavba jejich těla
04.11. 12 Př - Rostliny a jejich části
04.11. 12 Př - Životní podmínky
04.11. 12 Př - Živá a neživá příroda
21.10. 12 Aj - Word games
21.10. 12 Aj - Verbs present continuous
21.10. 12 Aj - Verbs present simple
21.10. 12 Aj - Verb to have got
16.10. 12 Aj - Verb to be
16.10. 12 Aj - House
16.10. 12 Aj - Adjectives
16.10. 12 Aj - Prepositions
15.10. 12 Aj - Days, months
15.10. 12 Aj - Time
15.10. 12 Aj - Clothes
15.10. 12 Aj - Food, drinks
11.10. 12 Aj - Fruit, vegetable
11.10. 12 Aj - Animals
11.10. 12 Aj - Body
11.10. 12 Aj - Family
07.10. 12 Aj - School
07.10. 12 Aj - Numbers 11 - 100
07.10. 12 Aj - Numbers 1 - 10
07.10. 12 Aj - Colours
28.06. 12 M - Nakupujeme a počítáme
28.06. 12 M - Skládáme a počítáme
28.06. 12 M - Cestujeme a počítáme
28.06. 12 M - Zajímavé úlohy
28.06. 12 M - Rébusy
28.06. 12 M - Trojúhelník, čtverec, obdélník
28.06. 12 M - Přímka, úsečka, polopřímka
28.06. 12 M - Přirozená čísla v oboru do tisíce
30.05. 12 M - Písemné odčítání do 1000
30.05. 12 M - Písemné sčítání do 1000
30.05. 12 M - Písemné násobení jednociferným činitelem
25.05. 12 M - Jednotky času
25.05. 12 M - Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu
25.05. 12 M - Zaokrouhlování čísel do 1000
13.05. 12 M - Dělení mimo obor násobilek
13.05. 12 M - Násobení dvoj. a trojcif. čísel jednocif. činitelem
13.05. 12 M - Dělení se zbytkem čísel 6 - 9
13.05. 12 M - Dělení se zbytkem čísel 2 - 5
13.05. 12 M - Dělení násobků deseti jednocifernými čísly
13.05. 12 M - Násobení násobků deseti
17.04. 12 Čj - Hádanky a rýmy
17.04. 12 Čj - Přesmyčky a přísloví
17.04. 12 Čj - Věty jednoduché a souvětí
17.04. 12 Čj - Slovesa - mluvnické kategorie
17.04. 12 Čj - Podstatná jména - mluvnické kategorie
27.03. 12 Čj - částice, citoslovce
27.03. 12 Čj - předložky, spojky
27.03. 12 Čj - příslovce
27.03. 12 Čj - slovesa
27.03. 12 Čj - číslovky
27.03. 12 Čj - zájmena
27.03. 12 Čj - přídavná jména
27.03. 12 Čj - podstatná jména
24.02. 12 Čj - vyjm. slova Z
24.02. 12 Čj - vyjm. slova V
24.02. 12 Čj - vyjm. slova S
24.02. 12 Čj - vyjm. slova P
24.02. 12 Čj - vyjm. slova M
24.02. 12 Čj - vyjm. slova L
24.02. 12 Čj - vyjm. slova B