12.02. 13

Dýchací soustava

Výklad, souvisejícími pojmy.
Výklad nového učiva, tajenka se souvisejícími pojmy, vyvození významu prevence nemocí DS.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora