12.02. 13

Předložky in, mit

Výklad nového gramatického jevu, procvičení vazby se 3.pádem.
Procvičovat lze tvary určitého i neurčitého členu po předložkách in, mit.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora