21.03. 11

Soustava opěrná

Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus - soustava opěrná.
Využití: Procvičování a opakování učiva (soustava opěrná - lebka, páteř, pánev, hrudní koš, kostra horní a dolní končetiny). Použití je možné při frontální práci i pro práci ve skupině.
Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora