23.11. 11

05_Živočichové v přírodě, v zimě - Potravní řetězec

Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
1) Teoretická část: úvod do problematiky (potravní řetězec, masožravec, býložravec, všežravec) 2) Praktická část a) Úkol 1: Přetáhni zvíře ke správné charakteristice b) Úkol 2: Správně sestroj potravní pyramidy c) Úkol 3: Rozděl zvířata na masožravce a býložravce d) Úkol 4: Vylušti tajenku e) Úkol 5: Slož puzzle přetažením částí do rámečku 3) Seznam použité literatury a externích zdrojů
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora