17.05. 11

Třídění živočichů 1

Třídění živočichů - obratlovci, bezobratlí.
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Třídění živočichů. Využití: procvičování a opakování učiva (obratlovci, bezobratlí). Použití je možné při frontální práci i pro práci ve skupině.
Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora