29.01. 12

Roční období

Shrnutí učiva o všech 4 ročních obdobích.
Tajenky, obrázky, pranostiky, shrnutí a prohloubení učiva o ročních obdobích.
Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora