24.08. 12

Voda

vlastnosti vody, její skupenství, koloběh vody v přírodě a jeho význam
Materiál je určen pro Přírodovědu ve 4. ročníku ZŠ, tématický celek Neživá příroda - téma Voda. Seznamuje žáky se skupenstvím vody a jejími základními vlastnostmi v přírodě, koloběhem vody a jeho významem v přírodě.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora