Přírodopis Přírodopis

Autor:
Řadit:
19.03. 12

Lesní patra.flipchart

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je součástí tématu ekosystém lesa, slouží k procvičení rostlin a živočichů v jednotlivých lesních patrech.
(0 x)
27.08. 13

Pláštěnci a bezlebeční

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je především pro žáky 7. ročníku. Je o prvních dvou podkmenech strunatců - pláštěncích a bezlebečných.
(0 x)
04.09. 13

Rejnoci

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace o třídě paryb - rejnoků - jejich charakteristika, někteří zástupci. Je určena především pro žáky 7. ročníku.
(0 x)
04.09. 13

Žraloci

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace o třídě paryb - žraloků - jejich charakteristika, někteří zástupci. Je určena především pro žáky 7. ročníku.
(0 x)
01.10. 20

1. pomoc při poranění kůže

Ročníky: ZŠ 8,
1. pomoc - rány, popáleniny, omrzliny, poleptání
(0 x)
06.09. 12

Atmosféra

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva pomocí activ-vote, doplňovačka
Autor: Petr Trieb
(0 x)
19.05. 10

Atmosféra

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Atmosféra - vzdušný obal Země
(3 x)
06.09. 10

Atmosféra - znečištění

Ročníky:
Předváděcí sešit Atmosféra znečištění navazuje na předváděcí sešti Hydrosféra - znečištění.
(0 x)
29.01. 12

Atmosféra, hydrosféra

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování dvou témat s využitím interaktivních prvků.
(0 x)
23.10. 12

Atmosféra, hydrosféra a biosféra

Ročníky: ZŠ 6,
Základní informace o sférách Země.
(0 x)
19.11. 12

Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster

Ročníky: ZŠ 8,
Charakteristika uvedených druhů.
(0 x)
06.02. 12

AZ - kvíz

Ročníky: ZŠ 6,
Otázky na nebuněčné jednobuněčné organismy.
(0 x)
06.02. 12

AZ - kvíz - kvasinky až prvoci

Ročníky: ZŠ 6,
Opakovací AZ - kvíz. Otázky od kvasinek po prvoky.
(0 x)
06.02. 12

AZ - kvíz - strunatci I. část

Ročníky: ZŠ 7,
Bezlebeční, kruhoústí, obojživelníci, plazi.
(0 x)
06.02. 12

AZ - kvíz - strunatci II.část

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování - želvy, krokodýli, ptáci
(0 x)
20.01. 12

AZ kviz

Ročníky: ZŠ 7,
AZ kviz - botanika a zoologie
(0 x)
20.01. 12

AZ kviz - neživá příroda

Ročníky: ZŠ 8,
AZ kviz - mineralogie a geologie
(0 x)
20.01. 12

AZ kviz biologie člověka

Ročníky: ZŠ 8,
AZ kviz - biologie člověka
(0 x)
24.03. 14

Bakterie

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení učiva.
(0 x)
18.02. 12

Bakterie

Ročníky: ZŠ 6,
Opakovací hodina na téma: Bakterie
(0 x)
14.12. 10

Bakterie

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámí žáky s pojmem bakterie, jejich stavbou a významem v přírodě.
(1 x)
05.02. 14

Běžci, plavci

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad a procvičení učiva.
(0 x)
04.11. 13

Bezocasí obojživelníci - žáby

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace slouží k zopakování zástupců obojživelníků - žab. Je určena především pro žáky 7. ročníku.
(0 x)
10.04. 13

Biologické pojmy

Ročníky: ZŠ 8,
pojmy dílčích věd, kontejnery pojmů srdce a plíce, kontejnery pojmů svaly a kostra
(0 x)
24.08. 12

Biologie člověka - otázky pro hlasovací zařízení

Ročníky: ZŠ 8,
Upevnění a ověření vědomostí.
(0 x)
29.10. 12

BIOLOGIE ČLOVĚKA I.

Ročníky: ZŠ 8,
Pracovní sešit nabízí práci ve skupinách, popř. společné vyhledávání informací.
(0 x)
29.10. 12

BIOLOGIE ČLOVĚKA II.

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k širšímu opakování učiva.
(0 x)
24.08. 12

Biomy savců

Ročníky: ZŠ 8,
Zařazování do biomů
(0 x)
23.08. 11

BLANOKŘÍDLÍ

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování učiva blanokřídlého hmyzu.
(2 x)
18.06. 12

Blechy, chrostíci

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika řádů, zástupci.
(0 x)
18.06. 12

Bobovité

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika řádu, zástupci.
(0 x)
23.08. 11

BOBOVITÉ ROSTLINY

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika bobovitých rostlin s příklady zástupců.
(1 x)
30.05. 12

Břízovité, bukovité

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika čeledí, zástupci.
(0 x)
08.06. 12

Brouci

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad + procvičení
(0 x)
30.05. 12

Brouci

Ročníky: ZŠ 6,
Obecná charakteristika brouků.
(0 x)
09.05. 12

Brouci

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika skupiny brouků, zástupci.
(0 x)
27.06. 10

Brouci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výkladová hodina, doplněná obrázkami zástupců brouků, ukončena procvičováním
(2 x)
30.05. 12

Brouci - opakování

Ročníky:
Opakovací hodina s interaktivními prvky.
(0 x)
30.05. 12

Brouci - zástupci

Ročníky: ZŠ 6,
Přehled základních zástupců brouků.
(0 x)
24.01. 14

Brukvovité - doplňovačka s tajenkou

Ročníky: ZŠ 7,
Přírodopis - speciální botanika
(0 x)
06.09. 12

Buněčná stavba

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva testem s hlasovou kontrolou správné odpovědi
Autor: Petr Trieb
(0 x)
24.03. 14

Buňka

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení učiva.
(0 x)
10.06. 13

Buňka

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je vhodný k výkladu tématu - Buňka , přírodopis 6.ročník
(0 x)
11.03. 13

Buňka

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování stavby rostlinné a živočišné buňky, příjmu látek, jednobuněčnosti, mnohobuněčnosti.
(0 x)
29.07. 13

Buňka

Ročníky: ZŠ 6,
Obecná biologie
(0 x)
14.11. 12

Buňka

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování stavby buňky.
(0 x)
19.12. 10

Buňka

Ročníky: ZŠ 6,
Pro 6. ročník, opakování stavby rostlinné a živočišné buňky.
(0 x)
14.12. 10

Buňka

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace vyvozuje pojmy buňka, pletivo a tkáň. Dále procvičuje stavbu rostl. a živ. buňky.
(0 x)
06.09. 12

Buňka, tkáně, orgány, ústroje - organismus

Ročníky: ZŠ 8,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva testem s hlasovou kontrolou správné odpovědi
Autor: Petr Trieb
(0 x)
16.09. 14

BUŇKY, TKÁNĚ, ORGÁNY

Ročníky: ZŠ 8,
ZÁKLADNÍ TŘÍDĚNÍ BUNĚK, TKÁNÍ A ORGÁNŮ
(0 x)
25.09. 11

čeleď Amarylkovité

Ročníky: ZŠ 7,
čeleď Amarylkovité, přírodopis 7. ročník, ActivInspire
(0 x)
24.02. 14

Čeleď BOBOVITÉ

Ročníky: ZŠ 7,
Přírodopis - speciální botanika
(0 x)
25.06. 11

Čeleď bobovité

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 7. třídy. Předmět přírodopis - čeleď bobovité. Žáci se seznámí s některými rostlinami, s jejich použitím. Žáci si procvičí a zopakují učivo.
(0 x)
06.06. 10

čeleď Břízovité

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
třída Dvouděložné rostliny, čeleď Břízovité
(0 x)
24.01. 14

Čeleď BRUKVOVITÉ

Ročníky: ZŠ 7,
Přírodopis - speciální botanika
(0 x)
27.05. 11

Čeleď brukvovité

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 7. třídy. Předmět přírodopis - čeleď brukvovité. Žáci se seznámí s jednotlivými znaky rostlin, s hospodářským významem. Žáci si procvičí a zopakují učivo.
(0 x)
25.06. 11

Čeleď brukvovité - opakování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 6. třídy. Předmět přírodopis - čeleď brukvovité opakování. Žáci se seznámí s jednotlivými rostlinami, s jejich rozdělením podle užitkovosti. Žáci si procvičí a zopakují učivo.
(0 x)
25.06. 11

Čeleď brutnákovité

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 7. třídy. Předmět přírodopis - čeleď brutnákovité opakování. Žáci se seznámí s některými rostlinami, s jejich použitím. Žáci si procvičí a zopakují učivo.
(0 x)
03.06. 10

čeleď Bukovité

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
třída: Dvouděložné rostliny, čeleď Bukovité
(0 x)
24.02. 14

Čeleď HLUCHAVKOVITÉ

Ročníky: ZŠ 7,
Přírodopis - speciální botanika
(0 x)
25.09. 11

čeleď Hluchavkovité

Ročníky: ZŠ 7,
čeleď Hluchavkovité, přírodopis 7. ročník, ActivInspire
(0 x)
24.01. 14

Čeleď HVĚZDNICOVITÉ 1

Ročníky: ZŠ 7,
Přírodopis - speciální botanika
(0 x)
24.01. 14

Čeleď HVĚZDNICOVITÉ 2

Ročníky: ZŠ 7,
Přírodopis - speciální botanika
(0 x)
06.11. 10

čeleď Kočkovití

Ročníky:
čeleď Kočkovití, přírodopis 8. ročník Použití: seznámení žáků s novým učivem.
(0 x)
26.11. 10

čeleď Kočkovití, Psovití - opakování

Ročníky:
čeleď Kočkovití, Psovití - opakování, ActivInspire, přírodopis 8. ročník
(0 x)
25.09. 11

čeleď Kosatcovité

Ročníky: ZŠ 7,
čeleď Kosatcovité, přírodopis 7. ročník, ActivInspire
(0 x)
25.06. 11

Čeleď krtičníkovité

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 7. třídy. Předmět přírodopis - čeleď krtičníkovité opakování. Žáci se seznámí s některými rostlinami, s jejich použitím. Žáci si procvičí a zopakují učivo.
(0 x)
06.11. 10

čeleď Lasicovití

Ročníky:
čeleď Lasicovití, přírodopis 8. ročník Použití : seznámení žáků s novým učivem
(0 x)
26.03. 11

čeleď Lasicovití, Medvědovití opakování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
opakování čeledi Lasicovití, Medvědovití ActivInspire
(0 x)
25.06. 11

Čeleď liliovité

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 7. třídy. Předmět přírodopis - čeleď liliovité. Žáci se seznámí s některými rostlinami, s jejich použitím. Žáci si procvičí a zopakují učivo.
(0 x)
24.01. 14

Čeleď LILKOVITÉ

Ročníky: ZŠ 7,
Přírodopis - speciální botanika
(0 x)
18.03. 12

čeleď Lipnicovité - obiloviny

Ročníky: ZŠ 7,
čeleď Lipnicovité - obiloviny, ActivInspire
(0 x)
18.03. 12

čeleď Lipnicovité - traviny

Ročníky: ZŠ 7,
čeleď Lipnicovité - traviny, ActivInspire
(0 x)
30.10. 11

čeleď Lipnicovité opakování

Ročníky: ZŠ 7,
čeleď Lipnicovité opakování, ActivInspire
(0 x)
09.11. 10

čeleď Medvědovití

Ročníky:
čeleď Medvědovití, přírodopis 8. ročník ActivInspire Použití : seznámení žáků s novým učivem.
(0 x)
24.02. 14

Čeleď MIŘÍKOVITÉ

Ročníky: ZŠ 7,
Přírodopis - speciální botanika
(0 x)
25.06. 11

Čeleď miříkovité

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 7. třídy. Předmět přírodopis - čeleď miříkovité. Žáci se seznámí s některými rostlinami, s jejich použitím. Žáci si procvičí a zopakují učivo.
(0 x)
26.03. 11

čeleď Pryskyřníkovité

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
čeleď Pryskyřníkovité ActivInspire
(0 x)
26.03. 11

čeleď Pryskyřníkovité opakování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
čeleď Pryskyřníkovité opakování ActivInspire
(0 x)
06.11. 10

čeleď Psovití

Ročníky:
čeleď Psovití, přírodopis 8. ročník Použití : seznámení žáků s novým učivem.
(0 x)
27.05. 11

čeleď Růžovité

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
čeleď Růžovité, ActivInspire
(0 x)
27.05. 11

čeleď Růžovité opakování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
čeleď Růžovité opakování, ActivInspire
(0 x)
25.09. 11

čeleď Vstavačovité

Ročníky: ZŠ 7,
čeleď Vstavačovité, přírodopis 7. ročník, ActivInspire
(0 x)
06.12. 10

Cesta do pravěku - geologické hodiny

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Názorné schema vývoje Země a života na Zemi, základní geologická období
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
13.03. 13

Chobotnatci

Ročníky: ZŠ 8,
Carakteristika chobotnatců, znaky slona afrického a indického, rozdíly. Vhodné pro žáky 8. ročníku.
Autor: Jiří Lohrer
(0 x)
07.06. 12

Chobotnatci

Ročníky: ZŠ 8,
Výkladová část, procvičení.
(0 x)
19.12. 10

Chobotnatci

Ročníky: ZŠ 8,
Třída: Savci řád: Chobotnatci
(0 x)
25.10. 11

Choroboplodné bakterie

Ročníky: ZŠ 6,
Přehled choroboplodných bakterií a ochrana pro nim. Interaktivní procvičování bakterií.
(0 x)
13.03. 13

Choroby a pojmy pohybové soustavy

Ročníky: ZŠ 8,
Vady páteře, onemocnění kostí a svalů.
Autor: Jiří Lohrer
(0 x)
06.09. 12

Chráněná území ČR

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva přetahováním pojmů do správné skupiny
Autor: Petr Trieb
(0 x)
24.01. 14

Chráněná území Mladoboleslavska

Ročníky: ZŠ 9,
Přírodopis - ekologie
(0 x)
07.06. 12

Chudozubí

Ročníky: ZŠ 8,
Výkladová část, procvičení.
(0 x)
02.01. 11

Čich a chuť

Ročníky: ZŠ 8,
Slouží k procvičení znalostí o chemoreceptorech člověka
(0 x)
01.03. 12

Činnost ledovců a organismů

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad učiva + procvičení
(0 x)
06.09. 12

Členovci

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva přiřazováním názvů k správným obrázkům
Autor: Petr Trieb
(0 x)
20.03. 12

Členovci

Ročníky: ZŠ 7,
Základní charakteristika skupiny členovců.
(0 x)
17.11. 11

Členovci

Ročníky: ZŠ 6,
Členovci - obecný úvod. Pro 6. ročník. Opakovací hodina
(0 x)
15.04. 14

Členovci - vzdušnicovci - brouci

Ročníky: ZŠ 6,
Zástupci brouků.
(0 x)
15.04. 14

Členovci - vzdušnicovci - dvoukřídlí, blechy

Ročníky: ZŠ 6,
Popis zástupců, stavba těla atd.
(0 x)
14.04. 14

Členovci - vzdušnicovci - jepice, vážky, švábi

Ročníky: ZŠ 6,
Zástupci řádů
(0 x)
14.04. 14
15.04. 14

Členovci - vzdušnicovci - motýli, blanokřídlí

Ročníky: ZŠ 6,
Zástupci motýlů a blanokřídlých
(0 x)
06.09. 12

Člověk - růst a vývoj jedince

Ročníky: ZŠ 8,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva pomocí activ-vote
Autor: Petr Trieb
(0 x)
08.06. 12

Člověk a biosféra, ochrana přírody, zeleň

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad + procvičení
(0 x)
21.05. 12

Co víme o savcích

Ročníky: ZŠ 8,
Na úvod učiva o savcích, navazuje na vědomosti z přírodovědy.
(0 x)
06.09. 12

Čtvrtohory

Ročníky: ZŠ 9,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva testem s hlasovou kontrolou správné odpovědi
Autor: Petr Trieb
(0 x)
13.12. 12

Další ekologické pojmy

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je určen k ujasnění si užívaných ekologických pojmů pro žáky 9. ročníku, z nichž řadu již znají z průběhu výuky nižších ročníků. Jde především o pojmy, které se týkají vzájemných vazeb organismů.
(0 x)
01.12. 11

Další zástupci ptáků

Ročníky: ZŠ 7,
Brodiví, bahňáci, srostloprstí, svišťouni, rybožraví.
(0 x)
16.09. 14

DĚDIČNOST

Ročníky: ZŠ 8,
Základní informace o principu dědičnosti.
(0 x)
06.09. 12

Dědičnost

Ročníky: ZŠ 8,
Použití prostředků Activstudio 3, osmisměrka
Autor: Petr Trieb
(0 x)
19.06. 14

Dolní končetiny

Ročníky: ZŠ 8,
seznámení s kostrou dolních končetin a nožní klenbou
(0 x)
23.05. 14

Doprava a její vliv na životní prostředí

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál se zamýšlí nad dopravou z nejobecnějšího pohledu, jejího přínosu pro člověka a naopak negativ pro jeho život. Problematika je velmi široká a zde je pouze nástin k uvědomění si vytváření kompromisů při využívání dopravy vzhledem k jejím negativním dopadům a přitom její efektivity v současném životě. Materiál je použitelný pro 6.- 9. ročník podle zvážení učitele a výběru stránek. Žák bude na základě vypracování úkolů odvozovat poznatky a shrnovat je za pomoci učitele do souvislostí.
(0 x)
07.01. 14

Dravci

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad a procvičení učiva.
(0 x)
28.12. 11

Dravci

Ročníky: ZŠ 7,
Kmen: Strunatci, Podkmen: Obratlovci, Třída: Ptáci, Řád: Dravci
(0 x)
03.11. 11

Dravci

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika dravců, dravci v potravních vazbách, zajímavosti ze života dravců.
(0 x)
28.04. 11

Dravci a sovy

Ročníky: ZŠ 6,
Dravci a sovy pro výuku přírodopisu v 6. ročníku.
(0 x)
12.01. 14

Dravci, sovy a lesní stromoví ptáci

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je o základní charakteristice ptáků žijících v lese a jejich rozpoznávání. U šplhavců je odkaz na hlasy ptáků. Je určena především pro žáky 7. ročníku.
(0 x)
06.09. 12

Druhohory

Ročníky: ZŠ 9,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva pomocí activ-vote
Autor: Petr Trieb
(0 x)
23.04. 12

Druhohory

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad + procvičení
(0 x)
26.02. 11

Druhohory

Ročníky: ZŠ 9,
Druhohory - určeno pro výuku přírodopisu v 9. ročníku
(0 x)
14.12. 10

Druhohory

Ročníky: ZŠ 9,
Výukový materiál Druhohory tvoří ucelenou práci mírně přesahující rozsah učiva základních škol. Lze ho využít i k rozšiřujícímu učivu, pro opakování již probrané látky nebo pro podporu zájmu dětí formou motivačních her.
(1 x)
09.05. 12

Duhovka, vnímání tepla a chladu

Ročníky: ZŠ 8,
Návod na praktické úkoly pro žáky.
(0 x)
15.11. 12

Dusičnany, sírany, křemičitany a organolity

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určený pro výklad a následné zopakování probraného učiva.
Autor: Petr Jelínek
(0 x)
11.06. 13

Dutina ústní 13

Ročníky: ZŠ 8,
Dutina ústní - části, funkce
Autor: Alena Brixí
(0 x)
18.06. 12

Dvoukřídlí

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika řádu, zástupci.
(0 x)
08.06. 12

Dvoukřídlí, blechy a chrostíci

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad + procvičení
(0 x)
09.05. 12

Dvoukřídlí, hmyz s proměnou dokonalou

Ročníky: ZŠ 7,
Významní zástupci dvoukřídlých. Otázky na hlasovací zařízení na téma hmyz s proměnou dokonalou.
(0 x)
16.09. 14

DÝCHACÍ SOUSTAVA

Ročníky: ZŠ 8,
Stavba a funkce dýchací soustavy člověka.
(0 x)
18.06. 14

Dýchací soustava

Ročníky: ZŠ 8,
seznámení s dýchacími cestami, procvičování částí dýchacích cest
(0 x)
03.05. 13

Dýchací soustava

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je vhodný pro výuku přírodopisu v 8.třídě, téma dýchací soustava.
(0 x)
20.02. 12

Dýchací soustava

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování dýchací soustavy i onemocnění dýchací soustavy.
(0 x)
06.12. 11

Dýchací soustava

Ročníky: ZŠ 8,
Stavba dýchací soustavy.
(0 x)
25.10. 11

Dýchací soustava

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje žáky s funkcí a stavbou dýchací soustavy.
(0 x)
24.03. 14

Dýchací soustava - opakování

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování nebo procvičování učiva
(0 x)
01.06. 12

Dýchací soustava - opakování

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit popisuje anatomii a fyziologii dýchací soustavy. Zabývá se také onemocněním této soustavy.
(0 x)
24.01. 14

Dýchací soustava - stavba

Ročníky: ZŠ 8,
Přírodopis - biologie člověka
(0 x)
10.04. 13

Dýchací soustava 1

Ročníky: ZŠ 8,
význam a rozdělení horních a dolních dých. cest, popis dol. dých. cest, popis obrázku dýchacích cest
(0 x)
10.04. 13

Dýchací soustava 2

Ročníky: ZŠ 8,
popis obrázku s jazylkou, štítnou žlázou a hrudní kostí, hlasové ústrojí, rozdělování pojmů dýchací soustavy
(0 x)
11.06. 13

Dýchací systém 11

Ročníky: ZŠ 8,
Části dýchací soustavy
Autor: Alena Brixí
(0 x)
30.04. 14

Ekologie a zemědělství

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál se zabývá vztahem mezi zemědělstvím a ekologickým chováním. Žáci se seznamují se základním významem zemědělství a posuzují klady a zápory při tvorbě zemědělských produktů . Informace vhodně navazují na materiál o půdě jako přírodním zdroji. Materiál je použitelný pro 6.- 9. ročník podle zvážení učitele a výběru stránek. Žák bude na základě vypracování úkolů odvozovat poznatky a shrnovat je za pomoci učitele do souvislostí.
(0 x)
23.05. 14

Ekologie v domácnosti

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál shrnuje možnosti ekologického chování v domácnosti a podává návod, jak na to! Materiál je použitelný pro 6.- 9. ročník podle zvážení učitele a výběru stránek. Žák bude na základě vypracování úkolů odvozovat poznatky a shrnovat je za pomoci učitele do souvislostí.
(0 x)
08.06. 12

Ekosystém, stav životního prostředí

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad + procvičení
(0 x)
11.05. 10

Elektrárny a přírodní zdroje

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vyhledávání kladů a záporů jednotlivých typů elektráren a přírodních zdrojů na výrobu elektrické energie z hlediska životního prostředí. Základní informace o elektrárnách v ČR. Srovnání jednotlivých typů elektráren.
(1 x)
30.04. 13

Elektřina

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, spec. š.,
Elektřina a její využití
Autor: Pavel Vlček
(0 x)
21.04. 13

Endokrinní systém

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování učiva o funkci žláz s vnitřní sekrecí a jejich hormonů.
(0 x)
05.10. 12

Endokrinní žlázy

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určený k výkladu učiva.
Autor: Petr Jelínek
(0 x)
05.10. 12

Endokrinní žlázy - opakování

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určený pro zopakování probraného učiva.
Autor: Petr Jelínek
(0 x)
31.03. 14

Energetický mix

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen k objasnění pojmu energetický mix, ke shrnutí informací a pochopení vztahu mezi neobnovitelnými a obnovitelnými zdroji, jejich využívání a významu pro lidstvo. Materiál je použitelný pro 6. ročník pouze hrou v pexeso, další dvě strany jsou určeny spíše vyšším ročníkům. Žák bude na základě vypracování úkolů odvozovat poznatky a shrnovat je za pomoci učitele do souvislostí. Do činnosti může být vložena samostatná práce žáků či práce skupinová s následnou diskusí.
(0 x)
06.09. 12

Eroze

Ročníky: ZŠ 9,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva pomocí activ-vote
Autor: Petr Trieb
(0 x)
01.12. 11

Etologie ptáků

Ročníky: ZŠ 7,
Etologie ptáků - stavba hníz, tokání, krmivá a nekrmivá mláďata, tahy.
(0 x)
06.09. 12

Exotické ovoce

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva přetahováním pojmů do správné skupiny
Autor: Petr Trieb
(0 x)
27.11. 11

Exotické ovoce - citrusy

Ročníky: ZŠ 7,
Exotické ovoce - citrusy, ActivInspire
(0 x)
27.11. 11

Exotické ovoce 2

Ročníky: ZŠ 7,
Exotické ovoce 2, ActivInspire
(0 x)
18.02. 12

Exotické ovoce 3

Ročníky: ZŠ 7,
Exotické ovoce 3, ActivInspire
(0 x)
29.07. 13

Fotosyntéza

Ročníky: ZŠ 6,
Obecná biologie
(0 x)
06.12. 10

Fytogeografické oblasti

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Původní oblasti výskytu některých významných roslin, vertikální i horizontální pásma, hranice lesa v Evropě ...
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
23.05. 13

Fyzikální vlastnosti nerostů - hustota

Ročníky: ZŠ 9,
Výkladový materiál k hustotě nerostů.
(0 x)
06.09. 12

Geologická budoucnost Země

Ročníky: ZŠ 9,
Použití prostředků Activstudio 3, křížovka
Autor: Petr Trieb
(0 x)
13.03. 13

Geologická období

Ročníky: ZŠ 9,
Přehled geologických dob a jejich trvání, útvary jednotlivých dob, charakteristika, test.
Autor: Jiří Lohrer
(0 x)
10.05. 12

Geologická stavba ČR - Český masiv a Západní Karpaty

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad + procvičení
(0 x)
06.09. 12

Geologický vývoj území ČR

Ročníky: ZŠ 9,
Použití prostředků Activstudio 3, osmisměrka
Autor: Petr Trieb
(0 x)
28.04. 11

Hadi

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičování učiva o hadech.
(0 x)
15.11. 12

Halogenidy

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určený pro výklad a následné zopakování učiva.
Autor: Petr Jelínek
(0 x)
24.03. 14

Halogenidy, sulfidy

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování a procvičení učiva
(0 x)
06.09. 12

Herbář

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva testem s možnostmi ANO / NE
Autor: Petr Trieb
(0 x)
09.05. 13

Hlavní města v Evropě

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičování názvů hlavních měst vybraných států v Evropě.
(0 x)
23.04. 12

Hlavonožci

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad + procvičení
(0 x)
30.01. 12

Hlavonožci

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika této třídy, zástupci.
(0 x)
29.07. 10

Hlavonožci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k seznámení se s třídou hlavonožci a k procvičení učiva z kapitoly měkkýši. Žáci si procvičí a zopakují stavbu těla vnější a vnitřní.
(1 x)
15.07. 10

HLAVONOŽCI

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výkladová hodina s následným procvičováním.
(2 x)
14.04. 14

Hlísti

Ročníky: ZŠ 6,
Zástupci hlístů
(0 x)
24.03. 14

Hlísti

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení učiva.
(0 x)
06.09. 12

Hlísti

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva testem s variantami a,b,c
Autor: Petr Trieb
(0 x)
27.03. 12

Hlísti

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad + procvičení
(0 x)
17.01. 12

Hlísti

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika hlístů, zástupci.
(0 x)
08.11. 10

Hlísti

Ročníky:
Určeno pro žžáky 6.třídy Hlísti, předmět přírodopis. Žáci jsou seznámeni s kmenem hlísti, s jejich znaky a s jednotlivými zástupci. Dále pak následuje opakování a křížovka.
(0 x)
03.06. 10

Hlísti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina výkladová s následným procvičováním
(4 x)
13.03. 13

Hlodavci

Ročníky: ZŠ 8,
Zařazení, charakteristika a poznávání hlodavců.
Autor: Jiří Lohrer
(0 x)
11.12. 12

Hlodavci

Ročníky: ZŠ 8,
Hlodavci rozdělení,znaky, rozmnožování zástupci
Autor: Alena Brixí
(0 x)
07.06. 12

Hlodavci

Ročníky: ZŠ 8,
Výkladová část, procvičení
(0 x)
28.01. 12

Hlodavci

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika hlodavců, zástupci.
(0 x)
27.12. 11

Hlodavci

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje žáky se znaky hlodavců a jejich zástupci.
(0 x)
05.12. 10

Hlodavci

Ročníky:
Hlodavci
(0 x)
20.01. 12

Hlodavci I

Ročníky: ZŠ 7,
Základní údaje o řádu hlodavců
(0 x)
27.01. 14

Hlubinné vyvřeliny

Ročníky: ZŠ 9,
Přírodopis - petrologie
(0 x)
02.01. 11

Hmat

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena k výkladu s následným procvičením.
(0 x)
15.04. 14

Hmyz

Ročníky: ZŠ 6,
Stava těla, proměna dokonalá, nedokonalá.
(0 x)
11.03. 13

Hmyz

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování stavby těla hmyzu, řádů a vývinu.
(0 x)
06.09. 12

Hmyz

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva přetahováním pojmů do správné skupiny
Autor: Petr Trieb
(0 x)
18.02. 12

Hmyz - AZ kvíz

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování zástupců hmyzu
(0 x)
10.05. 12

Hmyz - charakteristika

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad + procvičení
(0 x)
04.04. 12

Hmyz - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování obecných znaků hmyzu.
(0 x)
08.06. 12

Hmyz - poznáte mě

Ročníky: ZŠ 6,
Poznávání zástupců hmyzu
(0 x)
20.03. 12

Hmyz - úvod

Ročníky: ZŠ 6,
Úvod do třídy hmyzu - vnější stavba, obecné znaky.
(0 x)
18.02. 12

Hmyz - úvod

Ročníky: ZŠ 6,
Opakovací hodina na úvod k hmyzu
(0 x)
29.01. 12

Hmyz - úvod

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičování učiva.
(0 x)
04.04. 12

Hmyz - včely

Ročníky: ZŠ 6,
Společenstvo včely. Charakteristika, chování.
(0 x)
20.03. 12

Hmyz - vnější a vnitřní stavba

Ročníky: ZŠ 6,
Vnější a vnitřní stavba těla hmyzu. Tykadla. Nohy.Oko.
(0 x)
29.03. 12

Hmyz 1

Ročníky: ZŠ 7,
Stavba těla hmyzu.
(0 x)
06.09. 12

Hmyz 2

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva pomocí activ-vote
Autor: Petr Trieb
(0 x)
29.03. 12

Hmyz 2

Ročníky: ZŠ 7,
Rozdělení hmyzu podle rozmnožování. Opakování stavby těla hmyzu pomocí hlasovacích zařízení.
(0 x)
14.10. 12

Hmyz s proměnou dokonalou

Ročníky: ZŠ 6,
opakování hmyzu s proměnou dokonalou
(0 x)
08.06. 12

Hmyz s proměnou dokonalou - síťokřídlí a blanokřídlí

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad + procvičení
(0 x)
14.10. 12

Hmyz s proměnou nedokonalou

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování daného tématu
(0 x)
10.05. 12

Hmyz s proměnou nedokonalou

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad + procvičení
(0 x)
06.04. 12

Hmyz s proměnou nedokonalou

Ročníky: ZŠ 7,
Srovnání jednotlivých skupin hmyzu s proměnou nedokonalou a jejich zástupci.
(0 x)
11.04. 12

Hmyz s proměnou nedokonalou - zástupci

Ročníky: ZŠ 6,
Poznávání zástupců hmyzu s proměnou nedokonalou dle charakteristiky a obrázku.
(0 x)
21.02. 13

hmyzožravci

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k procvičení učiva o hmyzožravcích.
(0 x)
25.10. 12

Hmyzožravci

Ročníky: ZŠ 8,
Hmyzožravci, letouni a chudozubí
Autor: Alena Brixí
(0 x)
07.06. 12

Hmyzožravci

Ročníky: ZŠ 8,
Výkladová část, procvičení.
(0 x)
10.06. 10

Hmyzožravci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
řád Hmyzožravci - třída Savci - přírodopis 8. ročník
(0 x)
11.12. 12

Hmyzožravci+ hlodavci

Ročníky: ZŠ 8,
Hmyzožravci+ hlodavci opakování
Autor: Alena Brixí
(0 x)
22.05. 12

Hormonální soustava

Ročníky: ZŠ 8,
Uložení žláz s vnitřní sekrecí, významné hormony.
(0 x)
16.01. 11

Horninotvorný cyklus a okolí Trutnova

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Věčný koloběh hornin a příklady z okolí Trutnova
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
29.10. 12

HORNINY

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit prezentuje třídění hornin podle vzniku, systém hornin a ukázky několika základních hornin.
(0 x)
16.01. 11

Horniny - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál umožňuje zopakovat látku o vyvřelých, usazených a přeměněných horninách z tématického celku horniny v 9. ročníku.
Autor: David Bubák
(0 x)
23.03. 12

Hospodářsky významné organismy - houby a hmyz.flipchart

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřen na organismy, které člověku poskytují potraviny a důležité suroviny.
(0 x)
23.03. 12

Hospodářsky významné organismy - houby a hmyz.flipchart (ActiVote)

Ročníky: ZŠ 7,
Hlasování je doplňkovým materiálem kapitoly Hospodářsky významné organismy - houby a hmyz.
(0 x)
26.03. 12

Hospodářsky významné organismy - ryby a ptáci.flipchart

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřen na chované ryby a ptáky.
(0 x)
28.03. 12

Hospodářsky významné organismy - ryby a ptáci.flipchart (ActiVote)

Ročníky: ZŠ 7,
Hlasování je doplňkovým materiálem kapitoly Hospodářsky významné organismy - ryby a ptáci.
(0 x)
28.03. 12

Hospodářsky významné organismy - savci - 1. část.flipchart

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřen na chované sudokopytníky.
(0 x)
28.03. 12

Hospodářsky významné organismy - savci - 2. část.flipchart

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit doplňuje 1. část, je zaměřen na další chované savce a využití surovin.
(0 x)
28.03. 12

Hospodářsky významné organismy - zemědělské ekosystémy.flipchart

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit shrnuje poznatky o hospodářsky významných organismech a slouží k procvičení vědomostí o ekologickém zemědělství.
(0 x)
12.04. 13

Houby

Ročníky: ZŠ 6,
Dělení a třídění vyšších hub, popis stélky, poznávání.
Autor: Jiří Lohrer
(0 x)
11.03. 13

Houby

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování stavby těla, jedlé, nejedlé, jedovaté, smrtelně jedovaté, význam a příklady.
(0 x)
14.11. 12

Houby

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování hub s plodnicemi i bez plodnic.
(0 x)
29.01. 12

Houby

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování účiva o houbách.
(0 x)
23.05. 10

Houby

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování tematického celku Houby
(3 x)
21.06. 10

Houby - mnohobuněčné

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Houby - výklad, procvičení (pouze mnhobuněčné houby)
(0 x)
17.11. 11

Houby - přehled zástupců

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičování učiva.
(0 x)
06.09. 12

Houby jednobuněčné

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva pomocí activ-vote
Autor: Petr Trieb
(0 x)
06.09. 12

Houby mnohobuněčné

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva přetahováním obrázků do správné skupiny
Autor: Petr Trieb
(0 x)
06.12. 11

Houby stopkovýtrusné

Ročníky: ZŠ 6,
Základní informace o stavbě plodnice.
(0 x)
17.11. 11

Houby stopkovýtrusné

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristické znaky stopkovýtrusných hub, popis plodnice.
(0 x)
17.11. 11

Houby stopkovýtrusné - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování charakteristiky stopkovýtrusných hub.
(0 x)
08.08. 11

Hra na téma primáti

Ročníky: ZŠ 8,
Hra založená na principu Člověče nezlob se. Soutěž pro 4 skupiny. Vhodné pro celkové zopakování látky. Hra je myšlena na celou vyučovací hodinu.
Autor: Aneta Zelená
(0 x)
05.02. 14

Hrabaví

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad a procvičení učiva.
(0 x)
24.10. 11

Hrabaví, vrubozobí, měkkozobí

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika uvedených řádů ptáků. Opakování stavby vejce v úvodu.
(0 x)
20.01. 12

Hrajme si se savci

Ročníky: ZŠ 7,
Hravě opakujeme třídu savci.
(0 x)
26.02. 11

Hrátky s geologickými obdobími

Ročníky: ZŠ 9,
Využití hravých metod na zopakování geologických období (osmisměrka, skládání obrázku, ...)
(0 x)
25.06. 10

Hrudník a páteř

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Funkce páteře - její pohyb, počty obratlů, hrudník - žebra (počty a druhy)
(0 x)
18.05. 10

Hydrosféra

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hydrosféra - vodní obal Země
(2 x)
02.06. 10

Hydrosféra - znečištění

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro výuku v 9. ročníku, tématický celek zemské sféry.
(2 x)
02.01. 11

jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

Ročníky: ZŠ 6,
Rozdíl, pozorování, doplňovačka, pletivo vs. tkáň, doplňovačka,
(0 x)
29.09. 11

Jednobuněčné houby

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičování učiva.
(0 x)
01.09. 11

Jednobuněčné organismy s nepravým jádrem

Ročníky: ZŠ 6,
Motivační opakování z předešlých hodin. Úvod do bakterií.
(0 x)
24.03. 14

Jednobuněčné řasy

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení učiva.
(0 x)
14.11. 12

Jednoděložné rostliny

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování jednoděložných rostlin.
(0 x)
10.05. 12

Jednoděložné rostliny

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad + procvičení
(0 x)
23.04. 12

Jehličnany

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad + procvičení
(0 x)
29.01. 12

JEPICE A VÁŽKY

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičování učiva.
(0 x)
28.11. 12

Ještěři

Ročníky: ZŠ 7,
Přehled třídy plazů, podřád ještěři.
(0 x)
18.02. 12

Ještěři

Ročníky: ZŠ 7,
Kmen - Strunatci, Podkmen - Obratlovci, Třída - Plazi, Řád - Šupinatí, Čeleď - Ještěrkovití.
(0 x)
28.04. 11

Ještěři

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičování učiva o ještěrech.
(0 x)
05.10. 11

Ještěři, hadi

Ročníky: ZŠ 7,
Ještěři,hadi - stavba těla.Na závěr interaktivní systém plazů.
(0 x)
07.01. 14

Kapr obecný

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad a procvičení učiva
(0 x)
26.03. 11

Kapr obecný

Ročníky: ZŠ 6,
Kapr obecný - předváděcí sešit pro výuku přírodopisu v 6.ročníku.
(0 x)
06.09. 12

Kapradiny

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva testem s variantami a,b,c, activ - vote
Autor: Petr Trieb
(0 x)
23.04. 12

Kapradiny

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad + procvičení
(0 x)
31.10. 11

Kapradiny, přesličky, plavuně.

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál poskytuje základní informace o kapradinách, přesličkách a plavuních doplněný o zajímavosti, křížovku a cvičení.
(0 x)
05.03. 12

Kapraďorosty

Ročníky: ZŠ 7,
Kapradiny, přesličky, plavuně - charakteristika, zástupci.
(0 x)
25.10. 11

Kapraďorosty

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je určena k vyvození nebo opakování učiva kapraďorostů s důrazem na stavbu a rozmnožování. Poslední stránky jsou zaměřeny na vznik černého uhlí a poznávání našich druhů.
(0 x)
06.09. 12

Klepítkatci

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, křížovka
Autor: Petr Trieb
(0 x)
24.05. 10

Klepítkatci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičení učiva o klepítkatcích
(0 x)
23.05. 14

Klimatické změny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál se zamýšlí nad klimatickými změnami z nejobecnějšího pohledu v jednoduché charakteristice, ke které žáci přispívají svými vědomostmi a odhady. Vhodnou metodou je zde skupinová práce žáků a následná diskuze. Materiál je použitelný pro 8.- 9. ročník podle zvážení učitele. Žák bude na základě vypracování úkolů odvozovat poznatky a shrnovat je za pomoci učitele do souvislostí. Lze použít i jako pracovní listy.
(0 x)
20.04. 12

Kobylky, saranče, švábi

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika uvedených řádů. Rozdíl mezi kobylkou a sarančetem.
(0 x)
12.01. 12

Kočkovité šelmy

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika kočkovitých šelem, zástupci.
(0 x)
24.06. 12

Kočkovití

Ročníky: ZŠ 8,
Výkladová část, procvičování.
(0 x)
17.11. 11

Kočkovití

Ročníky: ZŠ 8,
Třída: Savci, Řád: Šelmy, Čeleď: Kočkovití
(0 x)
29.01. 14

Koloběh látek v přírodě

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen ke shrnutí informací , které se týkají koloběhu látek v přírodě pro žáky v 6. - 9. ročníku, podle potřeby učitele. Vytvořen byl pro shrnutí a opakování učiva v souvislostech a s ekologickým aspektem.
(0 x)
02.01. 11

Končetiny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Názvosloví částí končetin, ukázky videí, procvičování, praktický výzkum ploché nohy.
(0 x)
12.04. 13

Koně I 14

Ročníky: ZŠ 8,
Koně - znaky a stavba těla
Autor: Alena Brixí
(0 x)
30.05. 13

Koně II 15

Ročníky: ZŠ 8,
Koně - využití a plemena
Autor: Alena Brixí
(0 x)
23.08. 12

Kopytníci

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení se sudokopytníky, rozlišení sudo a lichokopytníků podle obrázků.
(0 x)
02.04. 13

Kopytníci opakování

Ročníky: ZŠ 8,
kopytníci opakování formou testu
Autor: Alena Brixí
(0 x)
29.07. 13

Kořen

Ročníky: ZŠ 7,
Orgány rostlin
(0 x)
06.09. 12

Kořen

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva pomocí activ-vote
Autor: Petr Trieb
(0 x)
18.09. 12

Kořen

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování učiva o kořeni.
(0 x)
21.03. 12

Kořen

Ročníky: ZŠ 7,
Kořen - stavba vnější a vnitřní, funkce, metamorfózy, hosp. využití.
(0 x)
17.11. 11

Kořen

Ročníky: ZŠ 7,
Popis stavby a funkce kořene.
(0 x)
24.08. 11

Kořen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je vhodná k vyvození nebo procvičení funkce a stavby kořene. Druhá část je zaměřena na metamorfózy a hospodářský význam.
(0 x)
06.09. 12

Koření

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva testem
Autor: Petr Trieb
(0 x)
14.04. 14

Korýši

Ročníky: ZŠ 6,
Zástupci korýšů.
(0 x)
10.05. 12

Korýši

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad + procvičení
(0 x)
18.04. 12

Korýši

Ročníky: ZŠ 7,
Stavba těla raka, pohyb kraba a další zástupci korýšů.
(0 x)
29.02. 12

Korýši

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika třídy, zástupci.
(0 x)
28.11. 12

Korýši - rak

Ročníky: ZŠ 6,
Rak říční a jeho stavba těla a způsob života
(0 x)
20.12. 10

Korýši - zaměřeno více na raka - opravená verze

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
opravené chyby z verze1
(0 x)
25.10. 11

Korýši I (rak říční)

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je vhodná k procvičení učiva o raku říčním. Důraz je kladen na způsob života, výskyt příbuzných druhů a ochranu ohrožených raků.
(0 x)
25.10. 11

Korýši II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je vhodná k procvičení učiva v rámci opakování třídy Korýši. Důraz je kladen na způsob života zástupců a prostředí, v kterém žijí.
(0 x)
09.04. 13

Kost 3

Ročníky: ZŠ 8,
Kost- stavba
Autor: Alena Brixí
(0 x)
01.06. 12

Kosterní a svalová soustava

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit popisuje anatomii a fyziologii kosterní a svalové soustavy. Zabývá se také onemocněním těchto soustav.
(0 x)
06.01. 13

Kosterní soustava

Ročníky: ZŠ 8,
Význam kosterní soustavy, tvar páteře, kosti lebky.
(0 x)
10.04. 13

Kosterní soustava 2

Ročníky: ZŠ 8,
popis lebky, obličejové a mozkové č., popis hrudního koše
(0 x)
10.04. 13

Kosterní soustava 3

Ročníky: ZŠ 8,
rozpoznávání obratlů, stavba obratle a křížové kosti, švy na lebce a stavba kloubu
(0 x)
10.04. 13

Kosterní soustava 4

Ročníky: ZŠ 8,
popis kostry horní končetiny, dolní končetiny, rozčlenění pojmů horní a dolní končetiny
(0 x)
10.04. 13

Kosterní soustava 5

Ročníky: ZŠ 8,
spojení kostí, stavba a architektonika k., složení a růst k., pojmy z kosterní soustavy
(0 x)
19.10. 10

Kostra

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Kostra - úvod, lebka
(0 x)
24.08. 12

Kostra - procvičování

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení učiva o kostře.
(0 x)
13.03. 13

Kostra člověka

Ročníky: ZŠ 8,
Vznik, růst a vývoj kostí. Procvičení poznávání kostí, žeber a obratlů.
Autor: Jiří Lohrer
(0 x)
03.08. 12

Kostra člověka

Ročníky: ZŠ 8,
Pomocí obrázků žáci procvičují stavbu lidské kostry.
(0 x)
18.02. 12

Kostra člověka

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro výuku přírodopisu v 8. ročníku.
(0 x)
27.01. 14

Kostra končetin

Ročníky: ZŠ 8,
Přírodopis - biologie člověka
(0 x)
30.05. 13

Kostra končetin 6

Ročníky: ZŠ 8,
horní a dolní končetina
Autor: Alena Brixí
(0 x)
16.09. 14

KOSTRA LEBKY

Ročníky: ZŠ 8,
Stavba a funkce lebky
(0 x)
06.12. 11

Kostra lebky

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování názvů kostí lebky.
(0 x)
30.05. 13

Kostra opakování 7

Ročníky: ZŠ 8,
Opakovací test z tématu kostra
Autor: Alena Brixí
(0 x)
16.09. 14

KOŽNÍ SOUSTAVA

Ročníky: ZŠ 8,
Stavba a funkce kůže.
(0 x)
10.04. 13

Kožní soustava

Ročníky: ZŠ 8,
vrstvy kůže, význam kůže, zařazování složek kůže do 3. základních částí
(0 x)
20.03. 12

Kožní soustava

Ročníky: ZŠ 8,
Popis kůže člověka, kožní žlázy.
(0 x)
18.02. 14

Krajina a její přetváření

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen k nahlédnutí do problematiky vývoje a tvorby krajiny především vzhledem k činnosti a zásahům člověka pro žáky v 6. - 9. ročníku v průřezovém tématu EV, popř. v přírodopise, podle potřeby učitele možnost výběru stránek podle věku.
(0 x)
27.01. 14

Krev

Ročníky: ZŠ 8,
Přírodopis - biologie člověka
(0 x)
06.12. 11

Krev - složení a funkce

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s důležitou tělní tekutinou.
(0 x)
30.05. 13

Krev 9

Ročníky: ZŠ 8,
Krev a její složení
Autor: Alena Brixí
(0 x)
27.01. 14

Krevní cévy

Ročníky: ZŠ 8,
Přírodopis - biologie člověka
(0 x)
27.01. 14

Krevní oběhy

Ročníky: ZŠ 8,
Přírodopis - biologie člověka
(0 x)
05.01. 12

Krkonoše - muzeum doby ledové

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Dědictví ledovců a mrazu dob ledových v Krkonoších
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
05.01. 12

Krkonoše - naše Arktida, opakování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování vybraných pojmů z předchozích prací
Autor: Pavel Bobr
(0 x)
27.12. 11

Krkonoše - tundra na ukázku

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Krkonoše jako ostrov severské tundry ve Střední Evropě
Autor: Pavel Bobr
(1 x)
25.10. 11

Krokodýli

Ročníky: ZŠ 7,
Třída: Plazi, Řád: Krokodýli
(0 x)
24.03. 14

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení učiva.
(0 x)
24.05. 13

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je vhodný pro výuku tématu Kroužkovci.
(0 x)
06.09. 12

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, osmisměrka
Autor: Petr Trieb
(0 x)
18.09. 12

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování skupiny kroužkovci, 6.ročník.
(0 x)
23.04. 12

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad + procvičení
(0 x)
22.02. 12

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 6,
Kroužkovci, Třídy: Mnohoštětinatci, Opaskovci, Pijavice
(0 x)
02.03. 12

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování tématu kroužkovci.
(0 x)
06.02. 12

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika kroužkovců, vnější a vnitřní stavba těla. Zástupci.
(0 x)
20.01. 12

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika kmene kroužkovců
(0 x)
30.10. 11

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 6,
Pro 6. ročník ZŠ, téma jsou Kroužkovci, opakovací, procvičovací hodina.
(0 x)
26.05. 10

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičení učiva o kroužkovcích.
(0 x)
22.05. 10

Kroužkovci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k seznámení se s kmenem kroužkovci a k procvičení učiva z kapitoly měkkýši. Žáci si procvičí a zopakují stavbu těla vnější a vnitřní.
(0 x)
12.05. 10

KROUŽKOVCI

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina výkladová s následným procvičováním
(3 x)
14.04. 14

Kroužkovci - mnohoštětinatci

Ročníky: ZŠ 6,
Zástupci mnohoštětinatců
(0 x)
14.04. 14

Kroužkovci - opaskovci

Ročníky: ZŠ 6,
Zástupci opaskovců
(0 x)
14.11. 12

Kruhoústí a paryby

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování kruhoústých a paryb
(0 x)
06.09. 12

Kruhoústí a Paryby

Ročníky: ZŠ 6,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva testem s hlasovou kontrolou správné odpovědi
Autor: Petr Trieb
(0 x)
06.09. 11

Kruhoústí, paryby

Ročníky: ZŠ 7,
Obecné znaky obratlovců, kruhoústí, paryby.
(0 x)
30.05. 12

Krytosemenné rostliny

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování plodů a semen.Dělení krytosemenných rostlin - jednoděložné a dvouděložné rostliny (rozdíly mezi nimi). Opakovací otázky.
(0 x)
06.09. 12

Krytosemenné rostliny - dvouděložné 1

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, osmisměrka
Autor: Petr Trieb
(0 x)
06.09. 12

Krytosemenné rostliny - dvouděložné 2

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva přiřazováním názvů do správných skupin, activ - vote
Autor: Petr Trieb
(0 x)
06.09. 12

Krytosemenné rostliny - dvouděložné 3

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva pomocí activ-vote
Autor: Petr Trieb
(0 x)
06.09. 12

Krytosemenné rostliny - dvouděložné 4

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva přiřazováním názvů k správným obrázkům
Autor: Petr Trieb
(0 x)
06.09. 12

Krytosemenné rostliny - dvouděložné 5

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, osmisměrka
Autor: Petr Trieb
(0 x)
06.09. 12

Krytosemenné rostliny - jednoděložné

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva přetahováním pojmů do správné skupiny
Autor: Petr Trieb
(0 x)
06.09. 12

Krytosemenné rostliny - jednoděložné 1

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva přetahováním pojmů do správné skupiny
Autor: Petr Trieb
(0 x)
06.09. 12

Krytosemenné rostliny - jednoděložné 2

Ročníky: ZŠ 7,
Použití prostředků Activstudio 3, procvičování učiva přetahováním pojmů do správné skupiny
Autor: Petr Trieb
(0 x)
27.11. 11

Kunovití

Ročníky: ZŠ 8,
Kunovité šelmy, Třída: Savci