24.01. 14

Čeleď BRUKVOVITÉ

Přírodopis - speciální botanika
Materiál je určen pro žáky 7. ročníku a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jeho úkolem je seznámit žáky s čeledí brukvovitých rostlin. V úvodu žáci s učebnicí odpovídají na otázky zaměřené na brukev řepku olejku, košťálovou zeleninu, pochutiny a brukvovité plevele. V další části následují odpovědi. Materiál je možné použít ke kontrole práce žáků nebo k výkladu.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora

23.02. 14 Miříkovité - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Oběhová soustava - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Krev
01.01. 14 Mozek
01.01. 14 Nervová soustava
01.01. 14 Střeva a játra
01.01. 14 Z úst do žaludku
01.01. 14 Zuby
01.01. 14 Dýchací soustava - stavba
01.01. 14 Oběhová soustava - čtyřsměrka
01.01. 14 Krevní oběhy
01.01. 14 Krevní cévy
01.01. 14 Srdce
01.01. 14 Svaly lidského těla
01.01. 14 Pohybová soustava
01.01. 14 Opěrná soustava - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Kostra končetin
01.01. 14 Osová kostra - páteř a žebra
01.01. 14 Osová kostra - lebka
01.01. 14 Růst a spojení kostí
01.01. 14 Opěrná soustava - úvod
01.01. 14 Lilkovité - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Čeleď LILKOVITÉ
01.01. 14 Brukvovité - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Čeleď HVĚZDNICOVITÉ 2
01.01. 14 Čeleď HVĚZDNICOVITÉ 1
01.01. 14 Čeleď HLUCHAVKOVITÉ
01.01. 14 Čeleď BOBOVITÉ
01.01. 14 Čeleď MIŘÍKOVITÉ
01.01. 14 Listnaté dřeviny - procvičování
01.01. 14 Listnaté stromy 2
01.01. 14 Listnaté stromy 1
01.01. 14 Chráněná území Mladoboleslavska
01.01. 14 Přeměněné horniny
01.01. 14 Vápenec
01.01. 14 Vyvřelé horniny - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Výlevné vyvřeliny
01.01. 14 Hlubinné vyvřeliny
09.12. 13 Vyvřelé horniny