29.10. 12

HORNINY

Předváděcí sešit prezentuje třídění hornin podle vzniku, systém hornin a ukázky několika základních hornin.
Předváděcí sešit slouží žákům 9. ročníku ke shrnutí tématického celku horniny. obsahuje práci s informacemi.
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora