27.01. 14

Hlubinné vyvřeliny

Přírodopis - petrologie
Materiál je určen pro žáky 9. ročníku a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jeho úkolem je seznámit žáky s nejznámějšími hlubinnými vyvřelinami v ČR žulou a gabrem. Materiál popisuje jejich nerostné složení, vlastnosti, výskyt a významné útvary. Materiál se zaměřuje na význam a využití hlubinných vyvřelin v průmyslu i v běžném životě.
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora

23.02. 14 Miříkovité - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Oběhová soustava - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Krev
01.01. 14 Mozek
01.01. 14 Nervová soustava
01.01. 14 Střeva a játra
01.01. 14 Z úst do žaludku
01.01. 14 Zuby
01.01. 14 Dýchací soustava - stavba
01.01. 14 Oběhová soustava - čtyřsměrka
01.01. 14 Krevní oběhy
01.01. 14 Krevní cévy
01.01. 14 Srdce
01.01. 14 Svaly lidského těla
01.01. 14 Pohybová soustava
01.01. 14 Opěrná soustava - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Kostra končetin
01.01. 14 Osová kostra - páteř a žebra
01.01. 14 Osová kostra - lebka
01.01. 14 Růst a spojení kostí
01.01. 14 Opěrná soustava - úvod
01.01. 14 Lilkovité - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Čeleď LILKOVITÉ
01.01. 14 Brukvovité - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Čeleď BRUKVOVITÉ
01.01. 14 Čeleď HVĚZDNICOVITÉ 2
01.01. 14 Čeleď HVĚZDNICOVITÉ 1
01.01. 14 Čeleď HLUCHAVKOVITÉ
01.01. 14 Čeleď BOBOVITÉ
01.01. 14 Čeleď MIŘÍKOVITÉ
01.01. 14 Listnaté dřeviny - procvičování
01.01. 14 Listnaté stromy 2
01.01. 14 Listnaté stromy 1
01.01. 14 Chráněná území Mladoboleslavska
01.01. 14 Přeměněné horniny
01.01. 14 Vápenec
01.01. 14 Vyvřelé horniny - doplňovačka s tajenkou
01.01. 14 Výlevné vyvřeliny
09.12. 13 Vyvřelé horniny