16.09. 11

Země a obyvatelé

Materiál slouží jako úvodní hodina, studenti se seznámí se základními rody a tvary nominativu 1. a 2. deklinace, s tvary slovesa esse. Určeno pro začátečníky.
Země a obyvatelé: 1. Tvoření jednoduchých otázek a odpovědí. 2. Názvy kontinentů, zemí, jména obyvatel. 3. Práce s jednoduchým textem - doplňování slovní zásoby, tvary slov v nominativu.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora