12.06. 11

Infinitivy

Určeno pro středně pokročilé studenty. Procvičení tvorby infinitivů a vazby akuzativu s infinitivem.
Infinitivy: 1. Tvoření jednotlivých infinitivů. 2. Doplňování vazby akuzativ - infinitiv do vět. 3. Převody vět z indikativu do vazby akuzativ - infinitiv.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora