19.07. 12

Příslovce

Materiál je určen pro středně pokročilé, obsahuje tvoření adverbií, jejich stupňování a interaktivní cvičení pro osvojení daných pravidel.
Příslovce: 1. Tvoření příslovcí - pravidla, procvičení 2. Stupňvání příslovcí - pravidla, cvičení 3. Hra pro skupiny studentů, doplňovací cvičení 4. Užití adverbií ve větách
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora