14.05. 12

Dějiny Římské říše I.

Dějiny Římské říše I. díl mapují historii římského imperia od Etrusků po občanské války a první triumvirát. Materiál je určen pro mírně pokročilé studenty 1. ročníku.
Dějiny Římské říše I. 1. Etruskové 2. Republika - státní zřízení 3. Punské války - text o Hanibalovi, tajenka, mapa bitev 4. Opakovací test
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora