01.11. 10

Předložky s akuzativem a ablativem

Přehled latinských předložek určený pro začátečníky, soutěž pro studenty, zda je věta s předložkou správně zapsaná, doplňující cvičení.
1. Přehled předložek ve spojení se substantivy 2. Soutěž pro dvě skupiny studentů - určejí, zda je věta s předložkou zapsaná správně 3. Doplňující cvičení - doplnění předložek, doplnění tvarů substantiv v akuzativu a ablativu
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora