07.07. 11

Lidské tělo

Lidské tělo - určeno pro první ročník studia latiny - začátečníci. Studenti procvičují a fixují slovní zásobu z oblasti lidského těla.
Lidské tělo: 1. Procvičení slovní zásoby z oblasti lidského těla, obličeje a vnitřností. 2. Procvičení skloňování substantiv 1., 2. a 3. deklinace. 3. Vyhledávání chyb ve tvarech substantiv spojených s lidským tělem. 4. Krátká hra pro studenty.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora