19.11. 12

Živá latina

Materiál seznamuje studenty s latinskými úslovími a větami, se kterými se mohou setkat v mnoha oborech i běžném životě. Určeno pro všechny úrovně studia.
Živá latina: 1. Překlad latinských úsloví do češtiny 2. Vysvětlení významu a původu úsloví 3. Živé latinské věty 4. Soutěž pro studenty 5. Závěrečné opakování
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora