07.07. 11

Adjektiva

Určeno pro studenty 1. ročníku latiny. Seznámení s tvořením a skloňováním adjektiv, procvičení jednotlivých tvarů.
Adjektiva: 1. Pozitiv - doplňování správných koncovek tvarů pozitivu, přehled skloňování adjektiv 1., 2. a 3. deklinace. 2. Komparativ - pyramida - určování správně zapsaných tvarů komparativu, přehled tvoření a skloňování komparativu. 3. Superlativ - doplňování koncovek, přehled tvoření superlativu.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora