07.07. 11

Imperfektum a futurum

Přehled imperfekta a futura pro mírně pokročilé - studenti 1. a 2. ročníku latiny, soutěž pro studenty, zda je věta zapsána v daném čase správně, doplňující cvičení.
1. Zopakování tvoření imperfekta a futura 2. Rozřazování a překlad sloves 3. Soutěž pro studenty, zda je zapsaná věta spávná či ne 4. Doplňující cvičení -text s doplněním imperfekta a futura 5. Vložený pracovní list
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora