Španělský jazyk Španělský jazyk

Autor:
Řadit:
29.11. 11

1.hodina ŠJ pro začátečníky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
Úvodní hodina španělštiny, seznamování se, pozdravy a rozloučení
(0 x)
18.12. 11

Animales I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Téma: Zvířata, lesní a domácí, slovní zásoba
(0 x)
18.12. 11

Animales II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zvířata, domácí mazlíčči a zvířata ze ZOO, slovní zásoba
(0 x)
20.03. 12

Animales III

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zvířata, mořská a sladkovodní, slovní zásoba
(0 x)
20.03. 12

Argentina

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Argentina, reálie
(0 x)
20.03. 12

Argentina test

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Test s použitím hlasovacího zařízení k prezentaci o Argentině.
(0 x)
13.09. 10

Číslovky 1 - 10

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní číslovky 0-10 ve španělštině interaktivní metodou pro začátečníky - úroveň A1.
Autor: Jana Felixova
(1 x)
01.12. 10

Comunidad Valenciana 24102010

Ročníky:
prezentace komunitní oblasti Valencie
(0 x)
18.12. 12

Dny v týdnu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tento výukový materiál se zabývá slovní zásobou - dny v týdnu, která je procvičena na interaktivních cvičeních. Převažuje práce ve dvojicích a dialogy.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
13.05. 11

El uso del verbo encantar en singular

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 1.,
Výkladový materiál, užití slovesa encantar v osobách jednotného čísla
(0 x)
13.05. 11

El uso del verbo encantar plural 06032011

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 1.,
Výkladový materiál, užití slovesa encantar v osobách množného čísla.
(0 x)
26.05. 11

El verbo tener en el indicativo presente

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 1.,
Výkladový materiál, užití slovesa tener v přítomném čase
(0 x)
17.04. 12

Espaňa, Madrid - reálie, test

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
test na ověření znalostí šp.reálii, především hl.města Madridu, za použití hlasovacího zařzení
(0 x)
01.12. 10

Expresar los gustos 2 pronombres personales en plural

Ročníky:
Expresar los gustos 2 pronombres personales en plural
(0 x)
01.12. 10

Expresar los gustos1 (pronombres personales en singular)

Ročníky:
Vyjádření libosti nebo nelibosti pro osobu v jedn.č.
(0 x)
09.03. 11

Hodiny

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Kolik je hodin? -Vyjadřování času ve španělštině. Úroveň dle SERRJ A2.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
05.09. 11

Imperativ

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Rozkazovací způsob výklad a cvičení. SERRJ A2.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
12.12. 10

Lidské tělo

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Popis částí lidského těla a orgánů na úrovni B1. Výklad a procvičení.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
24.11. 10

Madrid, Barcelona

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál je určen pro úroveň B1 a je zaměřen na reálie Španělska, zejména na hlavní město Madrid a katalánskou Barcelonu.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
01.04. 12

Měsíce v roce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato prezentace představuje 12 měsíců v roce - tak, jak jdou za sebou. SERRJ A2
Autor: Jana Felixova
(0 x)
05.09. 11

Minulý čas jednoduchý

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tvorba, použití a procvičení minulého času jednoduchého na úrovni SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
15.10. 12

Neurčitá a záporná zájmena a příslovce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tento výukový materiál se zabývá shrnutím výkladu o neurčitých a záporných zájmenech a příslovcích (někdo, nikdo, něco, nic, všechno, nějaký, žádný, jiný, různý, někde, nikde, etc.)
Autor: Jana Felixova
(0 x)
20.06. 12

Osobní zájmena samostatná

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Cílem prezentace je seznámit studenty s výše zmíněným gramatickým jevem, jeho tvorbou a použitím. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
19.05. 11

Partes del cuerpo

Ročníky:
Slovní zásoba: části lidského těla
(0 x)
15.10. 12

Počasí

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato prezentace představuje téma Počasí - slovní zásobu, slovní spojení, krátký text a prostor k procvičení nově nabytých znalostí.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
31.05. 11

Popis domu nebo bytu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní slovní zásoba a slovní spojení, která se užívají při popisu domu nebo bytu.SERRJ A2
Autor: Jana Felixova
(0 x)
12.03. 12

Por, Para

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato prezentace představuje dvě španělské předložky Por a Para , ve kterých studenti často chybují. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
03.05. 12

Praha

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Rozšíření specifické slovní zásoby na téma Praha. Uvedední do tématu a procvičení. SERRJ B1+.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
21.10. 11

Předpřítomný čas

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad a procvičení Předpřítomného času. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
17.04. 12

Preposiciones, test

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Doplňování předložek do vět z nabízených možností za pomoci hlasovacího zařízení.
(0 x)
19.05. 11

Presente de indicativo de verbos regulares: singular

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 1.,
Výkladový materiál, časování pravidelných sloves v přítomném čase a jednotném čísle.
(0 x)
13.12. 10

Přivlastňovací zájmena

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad a procvičení španělských přivlastňovacích zájmen samostatných a nesamostatných. Úroveň B1.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
10.04. 11

Problémy ve společnosti - DROGY

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Konverzační téma drogy interaktivní metodou. Úvod do problematiky drog, rozdělení drog, vliv drog na člověka a jejich následky. SERRJ B2
Autor: Jana Felixova
(0 x)
01.12. 10

Qué hora es

Ročníky:
Určování času.
(0 x)
21.09. 11

Recept

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Recept Tortilla con queso. SERRJ A2.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
19.07. 12

Roční období

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato prezentace je převážně motivační a konverzační. Studenti by měli být schopni hovořit v jednoduchých větách o daném tématu. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
07.11. 10

Rodina

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tento výukový materiál je zaměřen na výklad a procvičení slovní zásoby a gramatických jevů (slovesa, číslovky, zájmena) týkajících se tématického okruhu rodina. Úroveň A2.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
17.04. 12

Ser estar hay - test

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
test s použitím hlasovacího zařízení
(0 x)
13.12. 10

Ser-Estar-Haber

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Použití a základní rozdíly mezi slovesy SER, ESTAR, HABER. Úroveň A2.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
23.11. 10

Sport

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tématem tohoto výukového materiálu je "sport". Je určen pro úroveň B1.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
13.02. 11

Subjunktiv

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úvod, tvorba a použití subjunktivu přítomného času. Úroveň dle SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
28.11. 12

Tvary - rovinné útvary

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál seznamuje s vybranými geometrickými tvary.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
28.11. 12

Tvary-prostorové útvary

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál seznamuje s vybranými geometrickými tvary.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
04.11. 12

U lékaře

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace na téma U lékaře - slovní zásoba procvičena na textech a dialogu - poslech s porozuměním. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
21.12. 11

V zoo

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál zaměřený na slovní zásobu "zvířata". SERRJ A2.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
14.02. 12

Vánoce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Téma Vánoce v krátkých textech pro úroveň SERRJ B1. Prezentace vedena soutěživou formou za pomoci oboustranného dvojjazyčného slovníku ČJ-ŠP a ŠP-ČJ.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
17.04. 12

Venezuela, test

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 3., SŠ 4.,
Venezuela, reálie test za použití hlasovacího zařízení
(0 x)
26.05. 11

Verbos regulares en el presente de indicativo: plural

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 1.,
Výkladový materiál, časování pravidelných sloves v přítomném čase a množném čísle.
(0 x)
31.12. 11

Všeobecný test reálií

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Testování znalostí studentů ze španělských reálií. SERRJ B1.
Autor: Jana Felixova
(0 x)
28.11. 12

Zdraví a nemoci

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tento výukový materiál se zabývá slovní zásobou (převážně podstatná jména a slovesa) týkající se zdraví a vybraných druhů nemocí, se kterými se můžeme v životě potkat.
Autor: Jana Felixova
(0 x)