03.05. 12

Praha

Rozšíření specifické slovní zásoby na téma Praha. Uvedední do tématu a procvičení. SERRJ B1+.
Tato prezentace představuje slovní zásobu, která se váže k Praze. Jsou zde představeny vybrané názvy nejznámějších pražských památek a známých míst. Výuka je vedena zábavnou formou. Slovíčka, fráze a texty jsou představeny v interaktivních cvičeních a následně procvičeny.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora