13.12. 10

Přivlastňovací zájmena

Výklad a procvičení španělských přivlastňovacích zájmen samostatných a nesamostatných. Úroveň B1.
Hlavním tématem tohoto výukového materiálu jsou přivlastňovací zájmena. Ta se ve španělštině dělí na samostatná a nesamostatná. Tento výukový materiál se zabývá výkladem a procvičením obou druhů těchto zájmen. Výklad je zaměřen na tvary a použití zájmen a je následně procvičen v interaktivních cvičeních - doplňování, spojování, dril, dedukce a překlad.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora