15.10. 12

Počasí

Tato prezentace představuje téma Počasí - slovní zásobu, slovní spojení, krátký text a prostor k procvičení nově nabytých znalostí.
Po zhlédnutí prezentace by studenti měli být schopni v jednoduchých větách hovořit o daném tématu a použít specifickou slovní zásobu.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora