20.06. 12

Osobní zájmena samostatná

Cílem prezentace je seznámit studenty s výše zmíněným gramatickým jevem, jeho tvorbou a použitím. SERRJ B1.
Tato prezentace slouží k seznámení a procvičení gramatického jevu - osobní zájmena samostatná, která se liší od osobních zájmen nesamostatných tvarem i použitím (zde nejsou uvedena). Výklad je následován interaktivními cvičeními a soutěží pro studenty. Zájmena jsou zde prezentována ve spojení s předložkami PARA, DE, SIN, CON, ENTRE.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora