31.05. 11

Popis domu nebo bytu

Základní slovní zásoba a slovní spojení, která se užívají při popisu domu nebo bytu.SERRJ A2
Výukový materiál je zaměřen na výklad a procvičení slovní zásoby a slovních spojení, která se týkají popisu domu nebo bytu. Je kladen důraz i na polohu a umístění místností a věcí, které se v daných místnostech mohou nacházet. Slovesným těžištěm jsou především slovesa ESTAR a HAY. Součástí jsou i texty s porozuměním a plánek domu nebo bytu, se kterým studenti samostatně či ve dvojicích pracují.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora