05.09. 11

Imperativ

Rozkazovací způsob výklad a cvičení. SERRJ A2.
Výklad a procvičení gramatického jevu IMPERATIV (rozkazovací způsob). Prezentace je zaměřena na úvod do problematiky imperativu - jeho tvorba, použití a následné procvičení na interaktivních cvičeních. Výukový materiál obsahuje tvorbu rozkazovacího způsobu jak u pravidelných, tak i u nepravidelných sloves. Rozkazovací způsob je představen z hlediska pěti gramatických osob (tú, Ud, nosotros, vosotros, Uds) a je zde procvičen pouze rozkaz KLADNÝ.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora