Německý jazyk Německý jazyk

Autor:
Řadit:
26.03. 11

Přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4. pádě jed. čísla

Ročníky: ZŠ 8,
V pracovních listech se žáci seznámí s tvary přivlastňovacích zájmen v 1., 3. a 4. pádě jednotného čísla a jejich použitím.
(0 x)
27.08. 11

11. Předložky se 3. pádem

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
V pracovních listech se žáci seznámí s předložkami se 3. pádem a jejich použitím.
(0 x)
27.08. 11

9. Předložky se 4. pádem

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
V pracovních listech se žáci seznámí s předložkami se 4. pádem a jejich použitím.
(0 x)
28.04. 17

A1 - Wortschatz und Grammatik

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Kvíz zaměřený na slovní zásobu a gramatiku A1
(0 x)
05.11. 10

Ab in die Ferien! (Ferien,Urlaub)

Ročníky:
Předváděcí sešit (ActivInspire) Ab in die Ferien! (Ferien,Urlaub) je určen pro žáky 8. - 9. ročníku ZŠ. Zahrnuje aktivity zhruba pro 2-3 vyučovací hodiny.
Autor: Radek Franta
(0 x)
18.02. 12

Abeceda

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 7,
Pracovní listy slouží k uvědomění si odlišností v německé abecedě. Žáci si procvičí hláskování abecedy. V dalších pracovních listech si rozšiřují slovní zásobu, hledají slova podle počátečního písmene.Lze pracovat se slovníkem. Uvědomí si odlišnosti ve výslovnosti a pravopisu některých hlásek.
(0 x)
26.02. 11

Adjektivdeklination-bestimmter Artikel

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit ADJEKTIVDEKLINATION-bestimmter Artikel, který byl vytvořen v ActivInspire, je určen pro žáky 8. - 9. ročníku (popř. dle potřeby) a odpovídá zhruba dvěma vyučovacím hodinám.
Autor: Radek Franta
(0 x)
26.02. 11

Adjektivdeklination-unbestimmter Artikel

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Předváděcí sešit ADJEKTIVDEKLINATION-unbestimmter Artikel (ActivInspire) je určen pro žáky 8. - 9. ročníku, rozsahem odpovídá zhruba 2 vyučovacím hodinám.
Autor: Radek Franta
(0 x)
26.02. 11

Adjektive-Steigerung

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit ADJEKTIVE-Steigerung / stupňování přídavných jmen, vytvořený v ActivInspire v rozsahu 2 vyučovacích hodin, je určen pro žáky 7. - 8. ročníku.
Autor: Radek Franta
(0 x)
30.08. 12

AIDS

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní informace o nemoci AIDS. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1
(0 x)
22.11. 12

AIDS a civilizační nemoci

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
AIDS a civilizační nemoci jako obezita, vysoký krevní tlak, nemoci oběhového systému - infarkt myokardu, cukrovka, rakovina, revmatismus a alergie. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
11.12. 12

Alpy - ráj turistů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; základní zeměpisné informace - poloha, nejvyšší bod, státy, ve kterých se Alpy rozkládají; konání olympijských her v Innsbrucku; známá lyžařská střediska; Garmisch-Partenkirchen - sportovní areál. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
26.11. 12

Alpy - ráj turistů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba z oblasti reálií týkajících se Alp a hor. Nejvýznamnější turistické oblasti alpských zemí. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
28.11. 12

Alternativní medicína

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby k danému tématu. Zabývá se překladem léčivých bylin a poukazuje na jejich využití při léčení různých obtíží. Bohatě využívá práci se slovníkem. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
(0 x)
22.11. 12

Alternativní medicína

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Alternativní medicína - akupunktura, aromaterapie, chiroterapie a reflexní terapie. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
23.09. 10

Am Morgen

Ročníky:
Procvičení slovní zásoby
(1 x)
06.12. 11

Architektura

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace seznamuje se slovní zásobou z oblasti architektury. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
19.10. 11

Architektura

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Sakrální a světské stavby, architektonické prvky a slohy. Rozdělení staveb podle funkce. Jazyková úroveň podle SERRJ: B2.
(0 x)
01.12. 10

Architektura

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Téma je zpracováno jako různorodá cvičení na slovní zásobu Úroveň B1
(0 x)
03.05. 12

Au-pair

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Konverzační téma zaměřené na popis činnosti au-pair dívky nebo chlapce. Jazyková úroveň A2.
Autor: Martin Vojta
(0 x)
05.10. 11

Au-pair

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál seznamuje žáky se slovní zásobou k tématu Au-pair, s formulářem přihlášky, se základními povinnostmi Au-pair, s výhodami pobytu v cizojazyčné rodině. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
10.01. 12

Auf dem Amt

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál slouží k procvičování a rozšiřování slovní zásoby (na poště, v bance, na úřadu).
(0 x)
23.02. 12

AZ_QUIZ_1

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen začátečníkům a mírně pokročilým k opakování a procvičování slovní zásoby a gramatiky.
(0 x)
23.02. 12

AZ_QUIZ_2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je určen mírně pokročilým k procvičení a opakování slovní zásoby a gramatiky formou kvízu.
(0 x)
23.02. 12

AZ_QUIZ_3

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je určen mírně pokročilým a pokročilým k opakování a procvičení slovní zásoby a gramatiky formou kvízu.
(0 x)
13.01. 14

Barvy

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Nová slovní zásoba a její procvičení.
(0 x)
28.08. 12

Barvy

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je určen k výkladu a procvičování slovní zásoby barvy.
Autor: Eva Hájková
(0 x)
01.11. 11

Beim arzt

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Prezentace je určena k výuce NJ ve skupině A2-B1 k nácviku lexikálního materiálu a gramatických vazeb k tématu "Gesundheit" a konverzeční situace "Beim Arzt".
(0 x)
20.11. 12

Bekleidung

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V tomto souboru si žáci procvičí slovní zásobu z oblasti oblečení.
(0 x)
20.11. 12

Berlin

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Záci se seznámí se stručnou historií Berlína a prohlédnou si obrázky významných staveb.
(0 x)
04.03. 12

Berlin

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
základní informace o nejznámějších památkách v Berlíně a ověření znalostí
(0 x)
24.11. 10

Berlín

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál k tématu Berlín - úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
18.10. 12

Berlín - město rozdělené dějinami

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace Berlína, jeho historie a současnosti. Základní informace o tomto městě z různých oblastí jeho života. Fixace tematicky zaměřené slovní zásoby na cestovní ruch. Upevnění vybraných gramatických struktur. (A1)
(0 x)
17.12. 10

Berlín - město rozdělené dějinami

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM určený žákům úrovně B1 podle SERRJ. Materiál je zaměřen na zopakování a rozšíření informací o hlavním městě Německa. žáci si zopakují základní informace, dále jsou seznámeni s památkami, které se staly symboly rozdělení a znovusjednocení Německa
Autor: Jan Křoustek
(0 x)
06.09. 11

Berlin 1

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Berlin základní informace. Památky od Alexandrplatz po Brandenburger Tor, bez Berlínské zdi.
(0 x)
05.12. 11

Berlin 2

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Památky Unter den Linden, Brandenburger Tor,určování památek.
(0 x)
13.11. 11

Berlin im Überblick

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Berlín
(0 x)
01.11. 11

Berlín, Vídeň a další významná města

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM se zabývá čtyřmi významnými městy v Německu a Rakousku. Úroveň dle SERRJ B1.
(0 x)
09.07. 11

Berlín, Vídeň a jiná významná města

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál nám představuje novou slovní zásobu a přibližuje nám památky daných měst. Úroveň A2.
(0 x)
08.11. 12

Bern

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s Bernem - hlavním městem Švýcarska s využitím internetových informací a fotografií se zaměřením na památky a zajímavosti tohoto města. Jazyková úroveň: A1
(0 x)
17.05. 11

Bern

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní informace o Bernu, význam, obyvatelstvo, památky, zajímavosti. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
20.02. 11

Bern - hlavní město Švýcarska

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Významné památky a místa města Bern, geografické názvy, Centrum Paul Klee, jazyková úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
20.05. 10

Beruf

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s názvy povolání a jejich charakteristikou.
Autor: Eva Hrubá
(0 x)
26.04. 16

Berufe

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Materiál pro začátečníky určený k procvičení názvů povolání a časování sloves v přítomném čase.
(0 x)
15.11. 11

Berufe

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Tento sešit slouží k procvičení tématu interaktivní formou.
(0 x)
30.10. 11

Berufe

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Sešit je určený žákům základních i středních škol. Seznamuje žáky se slovní zásobou daného tématu a obsahuje řadu cvičení a test. Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, velikost stránek je 1024x768.
(0 x)
08.06. 10

Berufe

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Berufe (Vokabeln) - Wer arbeitet wo? - Berufe x Gegenstände - Nebensätze mit "weil" - Was möchte ich gern machen? Warum?
(0 x)
28.09. 10

Berufe 1

Ročníky:
Procvičení jednoduché slovní zásoby
(0 x)
30.05. 10

Berufe 2

Ročníky:
Názvy povolání
(0 x)
21.03. 12

Berufe I

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prezentace je určena pro výuku německého jazyka ve skupině A1 k nácviku lexikálního materiálu a vazeb v témat "Arbeit, Beruf" a k zopakování a doplnění tématu "Familie".
(0 x)
21.03. 12

Berufe II

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace je určena pro výuku německého jazyka ve skupině A2-B1 ke zopakování a shrnutí lexikálního materiálu a vazeb k tématu "Schule, Beruf".
(0 x)
02.03. 12

Besuch

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit představuje seznámení s tematickým okruhem Besuch a se slovesem mögen v podmiňovacím způsobu.
(0 x)
09.09. 11

Běžné nemoci a jejich léčba

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Běžné nemoci a jejich léčba. Přehledy, doplňovací cvičení, otázky vybízející k diskusi, křížovka. Výklad, procvičování, pracovní listy. Rozvoj řečových dovedností. Úroveň podle SERRJ B2.
(0 x)
13.02. 11

Běžné nemoci, léčba

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace je zaměřena na opakování a rozšiřování slovní zásoby z tématického okruhu nemoci a jejich léčba. Úroveň SERRJ A1.
(0 x)
31.10. 10

Běžné zdravotní problémy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pojmenování běžných zdravotních problémů a jejich symptomů. Stanovení diagnózy odhadem. Náměty na léčbu. Úroveň dle SERRJ B1
(0 x)
22.02. 12

Blahopřání k různým příležitostem

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování tematické slovní zásoby, doplňování slov do přání.A1.
(0 x)
31.01. 12

Blahopřání k různým příležitostem

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení možných gratulací a přání k různým příležitostem. Úroveň A2
(0 x)
20.06. 12

Blahopřání k různým příležitostem

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba k tematickému okruhu Blahopřání k různým příležitostem. Procvičení slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce v rámci tematického okruhu.
(0 x)
09.10. 11

Blahopřání k různým příležitostem

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba k tematickému okruhu Rodinné svátky a oslavy - blahopřání k různým příležitostem. SERRJ B1.
(0 x)
06.12. 10

Bratři Grimmové

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál zaměřený na obohacení slovní zásoby - téma "Bratři Grimmové" - úroveň B1.
(0 x)
08.12. 11

Bratři Grimmové (Brüder Grimm)

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Život a vybraná díla bratří Grimmů, jejich pohádková tvorba. Charakteristika období romantizmu v literatuře. Tematická slovní zásoba. Vybrané gramatické struktury. (B1)
(0 x)
01.12. 10

Budova školy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Rozšíření a procvičení slovní zásoby k tématu škola. Popis jednotlivých prostor v budově školy. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
03.08. 11

Bundesrepublik Deutschland

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky se základnímí informacemi o Německu, je určena pro 7. ročník a vyšší ročníky ZŠ.
(0 x)
19.11. 12

Bydlení u rodičů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Konverzační téma zaměřené na společné bydlení mladých lidí s rodiči, tzv. hotel Mama. Jazyková úroveň A2.
Autor: Martin Vojta
(0 x)
06.09. 11

Bydlení1

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Bydlení, druhy domů, bydlení ve městě a na vesnici.
(0 x)
18.10. 13

Časování pomocného slovesa sein

Ročníky: ZŠ 8,
Mluvení.
(0 x)
18.10. 13
05.08. 10

Časování slabých sloves

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní listy slouží k procvičení časování slabých sloves.
(0 x)
13.01. 14

Časování sloves

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičuje základní pravidelná slovesa a slovní zásobu se zaměřením na členy.
(0 x)
23.02. 11

Časování sloves - haben, sein

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
Výklad a nácvik časování pomocných sloves haben a sein v celé paradigmě a užití slovesa haben v kladných a záporných větách s podstatným jménem ve 4. pádě.
(0 x)
04.10. 10

Časování sloves 1

Ročníky:
Výklad a nácvik gramatiky - časování sloves heissen a wohnen v 1.-3. os. sg.
(0 x)
04.10. 10

Časování sloves 2

Ročníky:
Výklad a nácvik gramatiky - časování pravidelných sloves v celé paradigmě.
(0 x)
04.10. 10

Časování sloves 3

Ročníky:
Opakování pravidelného časování, výklad a nácvik nepravidelných sloves typu fahren a lesen.
(0 x)
12.02. 13

Časování sloves: sein, haben, heißen, wohnen

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je vhodný pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka. Slouží k výuce/procvičení časování základních sloves
(0 x)
23.09. 10

Časování slovesa fahren

Ročníky:
Žáci se naučí časovat sloveso fahren,používat ve větách, procvičí tázací zájmena.
Autor: Eva Hrubá
(0 x)
25.09. 11

Časování slovesa haben

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Časování slovesa haben
Autor: Eva Hrubá
(0 x)
18.10. 13

Časování slovesa haben v přítomném čase

Ročníky: ZŠ 8,
Mluvení.
(0 x)
26.03. 11

Časování slovesa laufen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Časování slovesa laufen.
Autor: Eva Hrubá
(0 x)
17.11. 11

Časování slovesa schlafen.

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Časování slovesa schlafen.
Autor: Eva Hrubá
(0 x)
25.10. 11

Časování slovesa sein.

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Časování slovesa sein v přítomném čase.
Autor: Eva Hrubá
(0 x)
08.11. 12

Časové předložky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s předložkami, které se pojí s různými časovými údaji. Úroveň dle SERRJ: B1.
(0 x)
30.10. 12

Časové spojky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se základními časovými spojkami. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
12.02. 13

Časové údaje

Ročníky: ZŠ 5,
Používání předložek v časových údajích.
(0 x)
01.11. 11

Časové údaje

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
V předváděcím sešitě se žáci seznámí se slovní zásobou vztahující se k časovým údajům. Celý sešit je zaměřen lexikálně. Podle úrovně SERRJ A1.
(0 x)
16.09. 11

Časové údaje

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál k procvičování a fixaci časových údajů. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
06.09. 11

Časové údaje

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled nejdůležitějších spojení pro vyjádření času. A2
Autor: Jana Klierova
(0 x)
28.11. 11

Časové údaje s předložkami

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se seznámí se slovní zásobou vztahující se k základním časovým údajům. Podle jazykové úrovně SERRJ A2.
(0 x)
29.11. 11

Části těla

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se seznámí se slovní zásobou z oblasti-lidské tělo. SERRJ A1
(0 x)
31.10. 10

Části těla

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Funkce a umístění částí těla, smyslové orgány.B1
Autor: Jana Klierova
(0 x)
12.09. 10

Části těla

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování a procvičování slovní zásoby týkající se částí těla a obličeje. Úroveň A2.
(4 x)
13.12. 12

Částice

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Význam a možnosti používání nejznámějších částic v němčině. Úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
16.03. 11

Česká a německá kuchyně

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní slovní zásoba týkající se jídla a pití. České a německé speciality. A1.
(0 x)
20.12. 10

Česká a německá kuchyně

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Informace o české a německé kuchyni. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
10.05. 12

Česká kuchyně

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se zde seznamují se základní slovní zásobou k tématu-Česká kuchyně. SERRJ A1
(0 x)
25.03. 12

Česká kuchyně

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Česká kuchyně. Tradiční denní jídelníček, hlavní chod včetně polévky, hlavního jídla, nápojů atd. Jazyková úroveň podle SEERJ A2.
(0 x)
16.09. 11

Česká kuchyně

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni B1 podle SERRJ. Zaměřuje se na zopakování a rozšíření slovní zásoby a poznatků z oblasti gastronomie. Jednotlivé listy VM obsahují cvičení, při kterých studující pracují s typicky českými jídly a nápoji. Výukový materiál obsahuje ale také cvičení, při kterých si studující zopakují vědomosti obecně důležité k tématu stravování.
Autor: Jan Křoustek
(0 x)
31.07. 12

Česká republika - geografie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Zaměřuje se na reálie České republiky, hlavně povrch, nejznámější řeky a přírodní krásy, které Česká republika skýtá.Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
19.01. 11

Česká republika - geografie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál procvičuje slovní zásobu a obraty související s daným tématem. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
22.12. 11

Česká republika - historie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní údaje o historickém vývoji českého státu se zaměřením na 20. století. B1
(0 x)
17.03. 11

Česká republika - památky UNESCO

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s památkami ČR zapsanými na seznam UNESCO. Úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
17.12. 10

Česká republika - turistické cíle

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní přehled o Krkonoších a Českém ráji. Jazyková úroveň SERRJ B1.
(0 x)
08.12. 10

Česká republika - turistické cíle

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Jednoduchý přehled nejznámějších turistických lokalit v České republice: hrady, zámky, prírodní zajímavosti, města pod ochranou UNESCO, lázeňská města. A2
(0 x)
04.11. 11

České osobnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled významných a známých osobností Česka, více prostoru věnováno J.A. Komenskému. Úroveň A2.
(0 x)
24.05. 11

České osobnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Stručné seznámení s předními českými osobnostmi, jejich životem a tvorbou. Úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
28.11. 12

Český ráj

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Poslechová cvičení ke krátkým videosekvencím.
(0 x)
30.10. 12

Český ráj

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál představí Český ráj a jeho přírodní zajímavosti, hrady, zámky a zříceniny a také možnosti sportu v Českém ráji. A2
(0 x)
24.10. 12

Čeští sportovci

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Čeští sportovci - olympijští vítězové. Procvičení slovní zásoby. A1
(0 x)
25.11. 10

Cestou podél Dunaje

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál seznamuje se životem řeky Dunaj od pramene v Německu až po ústí do Černého moře, se státy a městy, kterými řeka protéká, s faunou a flórou, s energetickým využitím a turistickými možnostmi. Je procvičována tematická slovní zásoba. (A2)
(0 x)
01.06. 12

Cestou podél Rýna

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Nejvýznamnější města na řece Rýna státy, kterými řeka protéká, významné památky v blízkosti řeky, zajímavosti o řece Rýn. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
15.09. 14

Cestou podél Rýna (1)

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní údaje o řece Rýn. Přírodní zajímavosti, historické památky. B1
(0 x)
13.06. 12

Cestou podél Rýna (2)

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní údaje o řece Rýn. Nejvýznamnější města a pamětihodnosti. B1
(0 x)
24.01. 12

Cestou podél Rýnu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní putování od pramene k ústí Rýnu. Expozice a fixace geografických a jiných údajů, které jsou spojené s životem na Rýnu. Slovní zásoba zaměřená na cestovní ruch. Upevnění vybraných gramatických struktur. (B2)
(0 x)
28.08. 12

Cestování

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k procvičování konverzačního tématu cestování.
Autor: Eva Hájková
(0 x)
21.01. 11

Cestování

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace slouží k opakování a obohacení slovní zásoby dané oblasti, příležitostné opakování některých gramatických jevů (předložky u zeměpisných názvů, skloňování přídavných jmen). Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
24.10. 10

Cestování dovolená

Ročníky:
konverzační téma cestování a dovolená
(0 x)
07.02. 12

Cestovní doklady

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování slovní zásoby. Platné cestovní doklady v Schengenském prostoru, v ostatních zemích Evropské unie a mimo EU. Práce s informacemi na internetu. Úroveň B1
(0 x)
19.03. 12

Cestovní doklady a dokumenty

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pojem cestovní doklady a dokumenty, základní a rozšířená slovní zásoba, údaje a informace obsažené v dokumentech, typy cestovních dokladů, struktura cestovních dokladů, používané dopravní prostředky a příslušné doklady. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
29.06. 12

Cestovní kancelář, agentura, individuální cestování

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál se zaměřuje na opakování slovní zásoby a její rozšíření k danému tématu. V souvislosti s tématem opakuje odlučitelné a neodlučitelné předpony a časování sloves s nimi. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
(0 x)
06.12. 11

Cestovní přípravy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování, případně doplňování slovní zásoby. Výčet činností souvisejících s přípravami na zahraniční cestu - tvorba výrazů a vět. Odpovědi na otázku "Was nehmen wir mit?" - procvičování 4. pádu podstatných jmen. Pořadí přípravných činností. Úroveň A1
(0 x)
04.12. 11

Cestovní přípravy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál k procvičení slovní zásoby týkající se přípravy na cestu. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
13.06. 12

Cestovní ruch

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Konverzační téma zaměřené na možnosti cestování. Jazyková úroveň A2.
Autor: Martin Vojta
(0 x)
14.03. 12

Cestovní ruch

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba k tématu z různých hledisek. B1
Autor: Jana Klierova
(0 x)
06.06. 11

Četba a literatura

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Informace a pojmy týkající se oblasti četby a literatury. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
20.02. 12

Chov zvířat

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se slovní zásobou týkající se chovu obvyklých zvířat doma a na venkově.
(0 x)
31.12. 11

Chov zvířat

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM je určen pro žáky úrovně B1 podle SERRJ. Materiál se zaměřuje na slovní zásobu spojenou s tímto tématem. VM lze probrat za jednu vyučovací hodinu. Úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Jan Křoustek
(0 x)
19.11. 12

Chrudim

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; znak a vlajka města; historie města - základní data a události; nejvýznamnější historické památky a jejich historie; význačné osobnosti města, jejich činnost a přínos; kulturní a sportovní tradice města. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
08.11. 12

Cíle a historie Evropské unie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba k tematickému okruhu Evropská unie. Základní údaje o EU, nejdůležitější cíle, základní data z historie. A2
(0 x)
05.01. 12

Cíle cest - Reiseziele

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Témata týkající se cestovních cílů v České republice, na Slovensku, Anglii, Řecku, Austrálii a v Německu. Porovnání letních a zimních cestovních cílů. Zajímavá místa v Německu. Úroveň dle SERRJ B2.
(0 x)
03.10. 11

Cíle prázdninových cest a dovolených

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Rozšíření slovní zásoby k tématu. Jazyková úroveň dle SERRJ: A1
(0 x)
31.10. 10

Cíle prázdninových cest a dovolených

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tento VM se zaměřuje na cíle prázdninových cest a dovolených. Na první straně jsou cíle vyjmenované, na dalších se věnujeme každému zvlášť. Jako cíle jsou uvedeny: moře, hory, jazykový kurz, sportovní soustředění, návštěva příbuzných a přátel. A2
(0 x)
23.10. 11

Číslovky - další druhy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Číslovky - další druhy. Jedná se o číslovky druhové, násobné, podílné, zlomy a desetinná čísla. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
13.12. 12

Číslovky - procvičování

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Předváděcí sešit obsahuje materiál na procvičování číslovek. Jazyková úroveň B2 podle SERRJ.
(0 x)
07.09. 12

Číslovky - procvičování

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Ve VM je procvičováno použití různých druhů číslovek formou překladů, doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb, formou křížovky. Zmíněna jsou též rčení, pořekadla a přísloví, která v sobě číslovku obsahují. Opakovánání a rozšiřování znalostí, slovní zásoby. Úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
30.05. 12

Číslovky a préteritum

Ročníky: ZŠ 8,
Němčina pro 8. ročník
Autor: Olga Rejhová
(0 x)
07.09. 11

Číslovky řadové

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál slouží k jednoduchému výkladu a procvičení řadových číslovek.Datum. Spojení s časovými předložkami. B1
(0 x)
14.05. 12

Číslovky řadové, datum

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje tvorbu řadových číslovek a datumu s následným procvičením. A1+/A2
(0 x)
04.04. 11

Číslovky základní

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování a upevnění pravopisu zákl. číslovek-složenin,početní úkony, číselné řady.Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
02.12. 10

Číslovky základní

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace seznamuje žáky se základními číslovkami a jejich složenými tvary. Jazyková úroveň podle SERRJ: A1.
(0 x)
10.04. 12

Civilizační nemoci

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Definice. Rizikové faktory. Prevence. Jazyková úroveň podle SERRJ B2
(0 x)
13.06. 12

Člen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Používání členu určitého, neurčitého a nulového. Úroveň A2.
(0 x)
23.11. 10

Člen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Porovnávání katerorie rodu v obou jazycích, rozdíl mezi rodem mluvnickým a přirozeným, člen určitý a neurčitý. Úroveň podle SERRJ: A1.
(0 x)
20.02. 11

Člověk a jeho charakter

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pojmenování charakterových vlastností člověka, procvičování, doplňování a fixace slovní zásoby. Jednoduchá charakteristika osoby. Procvičování slovíček formou hry (pexeso). Úroveň A1
(0 x)
21.09. 10

Člověk a jeho charakter

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Člověk a jeho charakterové vlastnosti (pozitivní/negativní), typy lids. temperamentu, přísloví k danému tématu. Upevňování a procvičování slov. zásoby. B1
(1 x)
06.06. 12

Člověk a jeho vlastnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Charakterové vlastnosti z různých hledisek. B2
Autor: Jana Klierova
(0 x)
10.11. 14

Computer

Ročníky: ZŠ 8,
Cílem práce je rozšíření slovní zásoby v oblasti Počítač, její procvičení a upevnění.
(0 x)
15.01. 13

Computer

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení slovní zásoby na téma Computer.
(0 x)
20.12. 11

ČR - turistické cíle

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se naučí vyhledat na internetu základní informace o turisticky zajímavých místech naší země. SERRJ A1
(0 x)
11.03. 11

DACH1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 4.,
Jednoduché mapy, obrysy, vlajky. Spolkové země, hlavní města.
(0 x)
11.03. 11

DACH2

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Mapy a rozmístění spolkových zemí. Asociogramy.
(0 x)
27.04. 11

Další mezinárodní organizace

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Historie a současnost, úkoly a práce mezinárodních organizací OSN (i UNESCO a UNICEF), NATO a Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Mírová hnutí. Příklady první pomoci. (B1)
(0 x)
27.04. 11

Další významná města

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni A2 podle SERRJ. VM obsahuje informace o čtyřech městech německy mluvících zemí. Studující se dozvědí základní informace (počet obyvatel, spolkové země, ve kterých se města nacházejí), dále pak jsou seznámeni s nejvýznamnějšími architektonickými památkami, událostmi nebo osobnostmi, které jsou s danými městy spjaty.
Autor: Jan Křoustek
(0 x)
07.10. 11

Das Adverb

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k rozšíření gramatiky i slovní zásoby v oblasti užití příslovcí.
(0 x)
18.02. 12

Das Jahr

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznámí s názvy ročních období a měsíců.
Autor: Eva Hrubá
(0 x)
10.05. 10

Das Perfekt

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit Das Perfekt, který je určen pro 8. ročník (popř. ročník, v němž se perfektum probírá), obsahuje cvičení k opakování a procvičování tohoto gramatického jevu jak u slabých, tak i silných sloves.
Autor: Radek Franta
(0 x)
24.04. 12

Das Wahlsystem in Deutschland

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Volební systém v Německu
(1 x)
02.05. 10

Das Wetter / Počasí

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určeno pro 8.-9. ročník ZŠ, popř. konverzaci v NJ. Seznámení se slovní zásobou tématu, procvičování (přiřazování, popis, tvoření vět), poslech a čtení s porozuměním.
Autor: Radek Franta
(0 x)
15.02. 12

Das Wetter 2

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit představuje 2. část tématu das Wetter.
(0 x)
15.02. 12

Das Wetter1

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit představuje seznámení s tématem das Wetter je zaměřen především na slovní zásobu.
(0 x)
06.05. 11

Dass- und Finalsätze III

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3.,
Teorie a několik příkladů na procvičení vedlejších vět se spojkou dass, damit a inf. konstr. (um) ... zu.
(0 x)
22.11. 11

Dativ

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad 3. pádu v němčině a jeho procvičování
(0 x)
09.03. 11

Deklination der Adjektive - Übungen

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Předváděcí sešit je vytvořen pro Activ STUDIO
(0 x)
09.03. 11

Denní program

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
výklad,procvičení a upevnění slovní zásoby k tématu, úroveň A2
(0 x)
04.10. 10

Denní program

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Popis dne všedního, víkendového a ideálního z různých hledisek. Úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Jana Klierova
(0 x)
29.11. 10

Der menschliche Körper

Ročníky:
7. - 9. ročník Procvičování základní slovní zásoby k tématu lidské tělo.
(0 x)
13.06. 12

Děti a jejich problémy v dnešním světě

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM je zaměřen na kategorii dětí, zmíněna jsou zde dětská práva, vztah dětí k počítačům, výživa dětí, s tím související ústní hygiena u dětí, uvedeny též body: děti a reklama, vtipné dětské výroky. Vše procvičeno formou křížovky, doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb. Úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
09.10. 11

Děti a jejich problémy v dnešním světě

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál rozvíjí slovní zásobu na téma Rodina a rodinné vztahy; Zdraví; Volný čas; Přátelství; Vlastnosti - popis s užitím přídavných jmen. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
05.01. 12

Deutsche Literatur im Exil (1933-45)

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad, úvod do problematiky. Charakteristika období, vznikajících děl a autorů. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
05.01. 12

Deutscher Musiker Falco

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace rakouského zpěváka Falca. Na základě zajímavých textů procvičování lexikálních a gramatických struktur. Úroveň dle SERRJ B1
(0 x)
11.04. 14

Deutschland

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní list seznamuje žáky se základními informacemi o Německu na základě učiva učebnice Deutsch mit Max 1. Práce je určena pro dvojice, zahrnuje práci se slovníkem a mapou, zapojuje i pohyb.
(0 x)
20.11. 12

Deutschland

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování německých reálií - Deutschland.
(0 x)
27.08. 11

Deutschland - Grundinformationen

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
8. - 9. ročník Grundinformationen - Die BRD grenzt an ... - Nachbarnländer und Landkarte - Staatswappen - Nationalflagge
(0 x)
29.07. 11

Deutschland - Städte und Kultur

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Bundespräsident und Bundeskanzler - Städte und Kultur - Zeitungen - Fernsehprogramme - Persönlichkeiten der BRD
(0 x)
21.03. 12

Deutschland in Bildern

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Německo v obrázcích
(0 x)
21.04. 17

Deutschland nach dem Krieg

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Dějiny Německa po válce, stručně. Rozdělené Německo, výklad, cvičení
(0 x)
17.12. 13

Deutschsprachige Länder

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
V předváděcím sešitě se formou krátkých cvičení žáci seznámí s několika zajímavostmi o třech největších německy mluvících zemích, případně si tyto informace zopakují, pokud je znají z jiných předmětů.
(0 x)
10.11. 14

Deutschsprachige Länder (Realien)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem práce je rozšíření znalostí a slovní zásoby v oblasti Reálie německy mluvících zemí, jejich procvičení a upevnění.
(0 x)
18.10. 13

Dialoge

Ročníky: ZŠ 7,
Mluvení.
(0 x)
19.12. 12

Didaktizace písní

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Poslech německé písně, pravidelná a nepravidelná slovesa a hudební nástroje. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
20.01. 12

Die Bekleidung

Ročníky: ZŠ 8,
Slovní zásoba k tématu a její následné procvičení
(0 x)
12.02. 13

die Familie

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál k výuce tématu die Familie a procvičení přivlastňovacích zájmen mein/dein, meine/deine.
(0 x)
02.03. 12

Die Familie

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit představuje seznámení s tématem Die Familie. Je zaměřen na slovní zásobu.
(0 x)
20.12. 11

Die Familie

Ročníky: ZŠ 8,
Slovní zásoba k tématu a její procvičení
(0 x)
27.08. 11

Die Familie

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičování slovní zásoby k tomuto tématu.
(0 x)
12.02. 13

Die Jahreszeiten

Ročníky: ZŠ 5,
Slovní zásoba k tématu, procvičení.
(0 x)
25.09. 11

Die Kleidung

Ročníky: ZŠ 7,
V pracovních listech se žáci seznámí se základní slovní zásobou tematického okruhu- DIE KLEIDUNG- OBLEČENÍ, rodem vybraných podstatných jmen a jejich množným číslem.
(0 x)
29.12. 11

Die Komparation der Adverbien

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Pravidelné a nepravidelné stupňování příslovcí - tvoření 2. a 3. stupně příslovcí.
(0 x)
29.05. 13

die Körperteile

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál procvičuje slovní zásobu k tématu na základě obrazových materiálů.
(0 x)
20.01. 12

Die Körperteile

Ročníky: ZŠ 8,
Slovní zásoba k tématu a její procvičení.
(0 x)
23.07. 10

Die Olympischen Spiele

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Grundvokabeln - die Olympische Fahne - die Ringfarben - die Grundinformationen über die Spiele - Olympia-Quiz
(0 x)
11.12. 12

Die Prinzen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Hudební skupina Die Prinzen. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
27.09. 11

Die schweiz

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Die Schweiz - základní reálie Švýcarska
(0 x)
27.08. 11

Die Schweiz

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Grundinfos - Die Schweiz grenzt an... - Nachbarnländer - Flagge und Staatswappen
(0 x)
21.03. 12

Die Schweiz in Bildern

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Švýcarsko v obrázcích
(0 x)
29.12. 11

Die Tschechische Republik

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Prezentace je určena pro žáky základních škol k opakování tématu ,,Česká republika". Je vytvořena v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek 1024x768.
(0 x)
20.12. 11

Die Uhrzeit

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad - časové údaje a následné procvičení
(0 x)
13.12. 11

Die Umwelt

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace k osvojení slovní zásoby v oblasti životního prostředí.
(0 x)
16.08. 11

Die Verkehsmittel

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Tento sešit zpracovává formou interaktivních cvičení téma dopravních prostředků.
(0 x)
10.11. 14

Die vier Jahreszeiten

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem práce je rozšíření slovní zásoby v oblasti Roční období, její procvičení a upevnění.
(0 x)
29.11. 13

die Zahlen - 1 – 20

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování a procvičování učiva : čísla 1 – 20
(0 x)
17.02. 13

die Zeit

Ročníky: ZŠ 8,
Zahlen 1-20,Grüsse,Telefonnummer
(0 x)
20.06. 12

Divadlo

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zaměřená na slovní zásobu týkající se divadelního umění.
(0 x)
06.06. 11

Divadlo

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Divadlo jako společenská událost, jednotlivé typy divadelních představení a divadelní žánry, nákup vstupenek, prodejní místa, místa v divadle, části hlediště, základní i rozšířená slovní zásoba k tématu, použití správných předložek, hodnocení divadelního představení. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
28.08. 12

Dny v týdnu

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Materiál slouží k procvičování konverzačního tématu dny v týdnu.
Autor: Eva Hájková
(0 x)
27.06. 11

Dodací a platební podmínky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s odbornou slovní zásobou. Úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
20.12. 11

Domácí kancelář - Das Home Office

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pojem domácí kancelář, základní slovní zásoba a základní slovní spojení, výhody a nevýhody práce z domova; výhody pro zaměstnance, výhody pro zaměstnavatele; činnosti, vztahující se k pojmu domácí kancelář, vybavení domácí kanceláře. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
16.12. 11

Domácí práce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tematický okruh "Domácí práce" nám představuje novou slovní zásobu k tématu a činnosti, které jsou pro tyto práce nezbytné. Úroveň dle SERRJ: A1
(0 x)
29.11. 10

Domácí práce a práce na zahradě

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba na téma práce v domácnosti, práce na zahradě. Úroveň SERRJ: A2
(0 x)
22.12. 11

Domněnka

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Domněnka. Výklad, procvičení, upevnění domněnky v přítomném a minulém čase. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
18.10. 13

Doplňovací cvičení

Ročníky: ZŠ 7,
Mluvení.
(0 x)
18.10. 13

Doplňování chybějících písmen

Ročníky: ZŠ 7,
Psaní.
(0 x)
26.02. 11

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 7,
Sešit nabízí seznámení se se slovní zásobou tematického okruhu - dopravní prostředky. V pracovních listech se žáci seznámí s názvy některých dopravních prostředků.
(0 x)
09.11. 10

Dopravní prostředky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál k tématu dopravní prostředky, A1.
(0 x)
31.10. 10

Dopravní prostředky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled dopravních prostředků včetně městské dopravy.B1
Autor: Jana Klierova
(0 x)
17.09. 10

Dopravní prostředky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Popis dopravních prostředků, cestování s nimi, procvičení gramatiky. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
(0 x)
03.02. 13

Dotazy na cestu, orientace ve městě

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál zaměřen na procvičování výrazů potřebných k orientaci ve městě (v otázkách i odpovědích). Úroveň dle SERRJ: B1
(0 x)
07.10. 12

Dotazy na cestu, orientace ve městě

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování a rozšiřování slovní zásoby na téma orientace ve městě, dotazy na cestu a možné odpovědi. Úroveň A2
(0 x)
25.03. 11

Dovolená

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Individuální dovolená a dovolená s cestovní kanceláří. A2.
(0 x)
25.03. 11

Dovolená

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Příprava na dovolenou, použité dopravní prostředky, možností ubytování, aktivity ve volném čase. Rozdíl mezi individuální a organizovanou dovolenou. Procvičování a fixace slovní zásoby, tvorba vět, porozumění textu. Úroveň A1
(0 x)
15.12. 10

Dovolená

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Konverzační téma zaměřené na výhody a nevýhody individuální dovolené nebo dovolené s cestovní kanceláří. Jazyková úroveň B2.
Autor: Martin Vojta
(0 x)
11.12. 12

Dovolená v hotelu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby k danému tématu. Procvičuje časování sloves. Popisuje personál v hotelích a činnosti spojené s prací v ubytovacích zařízeních. Naučí se vyřídit telefonickou objednávku noclehu. Jazyková úroveň dle SERRJ A1.
(0 x)
21.11. 12

Dovolená v hotelu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM je zaměřen na charakteristiku hotelu, jeho nabídku vybavení a služeb. Úroveň podle SERRJ:B1
(0 x)
24.10. 12

Dovolená v hotelu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Dovolená v hotelu - s kým ji uskutečnit, co vzít s sebou, co je třeba udělat před příjezdem, jak vyplnit přihlašovací formulář. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
31.12. 12

Dovolená, ubytování, hotel

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
V tematickém okruhu "Dovolená, ubytování, hotel" se seznamujeme se základní slovní zásobou, druhy ubytování a službami hotelu. Úroveň dle SERRJ A1.
(0 x)
30.10. 12

Drážďany

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s Drážďanami s využitím internetových informací a fotografií se zaměřením na památky tohoto města. Jazyková úroveň: A1
(0 x)
07.06. 12

Drážďany

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Drážďany - poloha v rámci Evropy Německé spolkové republiky, poloha vůči dalším německým velkoměstům, hlavní kulturní památky ve městě; Zwinger - historie, význam, sbírky, kulturní akce; Frauenkirche - poloha, historie, zničení za druhé světové války a následná rekonstrukce; základní a rozšířená slovní zásoba k tématu. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
15.11. 11

Drážďany

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Nejznámější památky a pamětihodnosti Drážďan, významné osobnosti Drážďan, muzea v Drážďanech. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
08.01. 13

Drogy a jiné závislosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
V tematickém okruhu "Drogy a jiné závislosti" se seznamujeme se základní slovní zásobou, druhy legálních a nelegálních drog a závislostí. Úroveň dle SERRJ A2.
(0 x)
19.11. 12

Drogy a jiné závislosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tento výukový materiál informuje o různých návykových látkách a činnostech. Vysvětlen je pojem Závislost. U jednotlivých návykových látek je vysvětlen způsob konzumace a následné účinky. SERRJ: B1
(0 x)
28.06. 12

Druhá světová válka

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní informace o období druhé světové války. B1
(0 x)
28.11. 12

Druhy a znaky obchodních dopisů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
V tematickém okruhu "Druhy a znaky obchodních dopisů" se seznamujeme se základní slovní zásobou, stavbou dopisu a druhy dopisů.Úroveň dle SERRJ A2.
(0 x)
24.10. 12

Druhy masa, přílohy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Druhy masa, přílohy. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
30.01. 12

Druhy masa, přílohy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace seznamuje s některými druhy masa a příloh. Úroveň podle SERRJ: A1.
(0 x)
22.11. 11

Druhy masa, přílohy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Soustřeďuje se na odbornou slovní zásobu k danému tématu. Popisuje druhy masa, jeho přípravu i zpracování.Přílohy jak běžné v Čechách, tak i v zahraničí. Úroveň dle SERRJ A2
(0 x)
28.12. 10

Druhy obchodů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace seznamuje žáky s některými druhy obchodů a zboží. Úroveň podle SERRJ: A1.
(0 x)
17.02. 11

Druhy obchodů, zboží

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál je zaměřen na druhy obchodů a jejich zboží. Charakterizuje a specifikuje vnější a vnitřní podobu obchodu, výhody a nevýhody nakupování v jednotlivých obchodech, on-line nakupování. Důraz je kladen na procvičení, srovnání, rozvoj řečových dovedností. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
16.09. 10

Druhy obchodů, zboží

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se zde seznamují s jednotlivými duhy obchodů a zboží. SERRJ A2
(0 x)
20.12. 10

Druhy povolání

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Druhy povolání i méně známá a jejich hodnocení z hlediska zajímavosti, formou hry hádání povolání, slovesa spojená s povoláními, přechylování. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
20.12. 12

Druhy příslovcí

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se zde seznamují s různými druhy příslovcí a jejich použitím. SERRJ A1
(0 x)
31.07. 12

Druhy příslovcí

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Charakteristika a rozdělení příslovcí. B1
Autor: Jana Klierova
(0 x)
19.12. 12

Druhy sportů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál rozšiřuje slovní zásobu v daném tématu. Obsahuje různá cvičení, část zaměřena na konverzaci. Úroveň dle SERRJ: A2
(0 x)
22.10. 12

Druhy sportů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Cílem tohoto výukového materiálu je seznámit studenty se základními druhy sportů z několika hledisek - počet sportovců, nářadí, roční období. Úroveň dle SERRJ: A1
(0 x)
09.07. 12

Druhy sportů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování a rozšíření slovní zásoby na téma druhy sportů. Úroveň B1
(0 x)
20.12. 10

Druhy ubytování

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM je zaměřen na osvojení a procvičování slovní zásoby k tématu druhy ubytování. Žáci se zabývají různými možnostmi ubytování, jejich hodnocením. Úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
13.02. 11

Druhy vět

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Věty oznamovací, tázací, přací a rozkazovací. B1
Autor: Jana Klierova
(0 x)
27.04. 11

Držitelé Nobelovy ceny za literaturu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Alfred Nobel, Nobelova cena - vznik, historie, kategorie. Ceremoniál udělování jednotlivých kategorií, místa udělování ocenění. Německy píšící držitelé cen za literaturu, představení nejvýznamnějších autorů nebo autorek a jejich děl. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
24.02. 11

Dům, byt - hledání, zařízení

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tematický okruh "Zařízení pokoje, bytu, části domu a okolí" charakterizuje jednotlivé druhy bydlení.Úroveň B1.
(0 x)
28.08. 12

Dům, místnosti v domě

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen k procvičování tématu dům, místnosti v domě.
Autor: Eva Hájková
(0 x)
04.12. 12

Důvodové věty (denn, weil, deshalb)

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Jednoduché objasnění a procvičení pořadí větných členů u spojek "denn", "weil", "deshalb". Cvičení z internetu. A2
(0 x)
21.11. 12

Důvodové věty (denn, weil, deshalb)

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování tvoření důvodových vět se spojkami denn, weil a deshalb. Úroveň B1
(0 x)
29.06. 10

Einkaufen

Ročníky:
Tato prezentace je vhodná pro konverzační hodinu. Žáci se seznámí se slovní zásobou k danému tématu.
(0 x)
29.12. 11

Erdteile - Länder - Bewohner - Sprachen

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určený pro žáky 7. - 9. tříd základních škol. Prostřednictvím mnoha cvičení si žáci osvojí a zopakují SZ na dané téma. Prezentace je vytvořena v programu Activstudio Professional Edition V3, velikost stránek 1024 x 768.
(0 x)
09.03. 11

Erste Schritte

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 1.,
Předváděcí sešit byl vytvořen pro Activ STUDIO.
(0 x)
12.02. 13

Essen

Ročníky: ZŠ 5,
Slovní zásoba k tématu.
(0 x)
22.11. 11

Essen

Ročníky: ZŠ 8,
Slovní zásoba tématu Jídlo
(0 x)
28.04. 11

ESSEN 1 - Essen & Trinken

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit ESSEN 1 - Essen & Trinken je určen pro žáky 6. ročníku (popř. dle potřeby)a odpovídá 2 vyučovacím hodinám.
Autor: Radek Franta
(0 x)
28.04. 11

Essen 2 - Mahlzeiten

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. - 8. ročníku (popř. dle potřeby), rozsahově odpovídá 2 vyučovacím hodinám, navazuje na sešit ESSEN 1 (Essen & Trinken) a byl vytvořen v programu ActivInspire.
Autor: Radek Franta
(0 x)
27.05. 11

ESSEN 3 - Im Restaurant

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit ESSEN 3 - Im Restaurant byl vytvořen v programu ActivInspire. Je určen pro žáky 6. - 8. ročníku (popř. dle potřeby), rozsahově odpovídá 2 vyučovacím hodinám
Autor: Radek Franta
(0 x)
28.04. 11

ESSEN 4 - Mengenangaben

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit ESSEN 4 - Mengenangaben se snaží seznámit žáky se základní slovní zásobou daného tématu, je určen pro žáky 6. - 8. ročníku (popř. dle potřeby),odpovídá 1 vyučovací hodině.
Autor: Radek Franta
(0 x)
05.10. 10

Essen Frühstück

Ročníky:
konverzační opakování slovní zásoby tématu Essen, zaměřené na rozdíly české a německé snídaně, eventuelně prohloubení slovní zásoby k tématu
(0 x)
15.01. 13

Essen und Trinken

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení slovní zásoby na téma "Essen und Trinken".
(0 x)
17.02. 13

Essen und trinken

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování slovní zásoby k tématu Essen und Trinken.
(0 x)
23.02. 12

Essen und Trinken

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Tento sešit slouží k nácviku a upevnění slovní zásoby k danému tématu interaktivní formou.
(0 x)
17.10. 10

Essen und Trinken

Ročníky:
cvičení k prohloubení slovní zásoby k tématu Essen und Trinken
(0 x)
20.03. 12

Essen und Trinken 1

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit představuje seznámení se slovní zásobou tematického okruhu Essen und Trinken.
(0 x)
27.11. 11

Essen und Trinken 1

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prostřednictvím sešitu si žáci osvojí názvy různých nápojů a pokrmů. Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800.
(2 x)
20.03. 12

Essen und Trinken 2

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit představuje pokračování sešitu Essen und Trinken 1. Je zaměřen především na slovní zásobu.
(0 x)
27.11. 11

Essen und Trinken 2

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Sešit částečně navazuje na Essen und Trinken 1, lze jej však použít i zcela samostatně. Je vytvořen v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800.
(2 x)
24.03. 12

Essen und Trinken II.

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Tento sešit slouží k nácviku a procvičení slovní zásoby k tématu interaktivní formou.
(0 x)
13.06. 12

Etika běžného dne

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní průvodce etikou běžného dne plného ctností a neřestí. Tematická slovní zásoba. Upevnění perfekta sloves. (B1)
(0 x)
31.12. 12

Etika dne

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby na dané téma. Procvičuje tvoření vět, souvětí a slovosled ve větách vedlejších. Velmi intenzivně opakuje slovesa, jejich časování a použití ve větách. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
(0 x)
08.06. 11

EU historie a cíle

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Konverzační téma zaměřené na historický vývoj Evropské unie, její cíle v současnosti a možnosti dalšího vzdělávání v rámci vzdělávacích programů EU. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
(0 x)
19.06. 13

Evropské reálie

Ročníky: ZŠ 9,
Tento materiál procvičuje nebo testuje zeměpisné a jazykové znalosti o německy mluvících zemích, ČR a jejích sousedech. Materiál byl vytvořen pro hlasovací zařízení Promethean – ActiVote 16.
(0 x)
15.07. 11

Evropské státy - hlavní města a jejich pamětihodnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace vybraných evropských zemí a jejich hlavních měst. Úroveň podle SERRJ: A1.
(0 x)
12.06. 11

Evropské státy - hlavní města a jejich pamětihodnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pohlednice hlavních měst vybraných evropských států - Belgie, Dánska, Řecka, Chorvatska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovenska, Švédska a Maďarska. Prezentace státního zřízení, pamětihodností a památných míst. Určování polohy států podle světových stran. Slovní zásoba zaměřená na cestovní ruch. Fixace určitých gramatických struktur. (B1)
(0 x)
12.02. 11

Evropské státy - hlavní města a jejich pamětihodnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Nejvýznamnější hlavní města evropských států, slepá mapa, pamětihodnosti významných hlavních měst Evropy, jazyková úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
01.11. 12

Export a import

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad pojmů, vyjadřování zeměpisných a odborných souvislostí a jejich použití v různých jazykových a gramatických strukturách. Jazyková úroveň dle SERRJ: B2
(0 x)
21.11. 12

Extrémní sporty

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se seznámí s charakteristikou extrémních sportů i jejich vyznavačů. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
22.10. 12

Extrémní sporty

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tento výukový materiál nabízí nejznámnější extrémní sporty. SERRJ: A2
(0 x)
25.03. 13

Fächer

Ročníky: ZŠ 9,
Cvičení na procvičení ale i pro vyložení slovní zásoby k tématu "Fächer" a činnosti ve škole.
(0 x)
28.11. 11

Fahrzeuge / Verkehrsmittel (+ fahren)

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prezentace je určena žákům 8. nebo 9. ročníku ZŠ. Jejím prostřednictvím si žáci osvojí názvy dopravních prostředků a zopakují si časování slovesa FAHREN. Je vytvořena v programu Activstudio Professional Edition V3, vel. stránek je 1280x800.
(0 x)
16.08. 11

Familie

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Tento pracovní sešit zpracovává interaktivní formou téma rodina. Jedná se o jednoduché procvičení a nacvičení slovní zásoby.
(1 x)
22.07. 10

Familie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro úplné začátečníky. Cílem je rozšíření, procvičení a upevnění slovní zásoby tematického okruhu FAMILIE.
(3 x)
19.06. 13

Familienglieder

Ročníky: ZŠ 8,
Tento materiál procvičuje nebo testuje znalosti slovní zásoby oblasti rodina a její členové. Materiál byl vytvořen pro hlasovací zařízení Promethean – ActiVote 16.
(0 x)
10.11. 14

Farben

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem práce je rozšíření slovní zásoby v oblasti Barvy, její procvičení a upevnění.
(0 x)
11.04. 14

Farben

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
V předváděcím sešitě si žáci zopakují anglické výrazy barev a na základě podobnosti jazyků se seznámí s německými ekvivalenty.
(0 x)
15.02. 12

Farben

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit představuje seznámení se slovní zásobou na téma Farben.
(0 x)
06.09. 10

Farben

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům 7. tříd. Cílem je umět popsat pomocí barev různé objekty, tvořit krátké otázky a odpovídat na ně, procvičit slovní zásobu.
(2 x)
10.06. 13

Farben - barvy

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení základní slovní zásoby - barvy.
(0 x)
12.06. 11

Fauna a flóra

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení a upevnění slovní zásoby na téma fauna a flóra. Úroveň podle SERRJ: A1
(0 x)
17.05. 11

Fauna, flóra

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování slovní zásoby na téma Fauna, flóra, porozumění textu. Úroveň B1
(0 x)
10.11. 10

Fauna, flóra

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba na téma fauna a flóra. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
12.02. 13

Ferien

Ročníky: ZŠ 5,
Slovní zásoba k tématu.
(0 x)
20.03. 12

Ferien

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit představuje seznámení s tematickým okruhem Ferien. Procvičuje slovní zásobu z předváděcího sešitu Urlaub.
(0 x)
18.02. 12

Ferien

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznámí s tématickým okruhem Ferien,tvoří k tomuto tématu věty s pomocí obrázků a hesel.
Autor: Eva Hrubá
(0 x)
15.02. 12

Fernsehen

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit představuje seznámení s tématem Fernsehen. Je zaměřen především na novou slovní zásobu.
(0 x)
28.03. 13

Fernsehen VY_32_INOVACE_NJ13

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičování slovní zásoby a rozvíjení konverzačního tématu "Fernsehen".Poslech s porozumněním.
(0 x)
15.02. 12

Fernsehprogramm

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit představuje seznámení s tématem Fernsehprogram . Je zaměřen především na novou slovní zásobu.
(0 x)
13.12. 11

Feste und Bräuche

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Tento sešit slouží k procvičení tématu interaktivním způsobem.
(0 x)
16.01. 13

Festivaly

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby na dané téma. Seznamuje s významnými hudebními, divadelními i filmovými festivaly jak v České republice, tak i v zahraničí. Velká část materiálu se věnuje aktivnímu překladu do ČJ. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
(0 x)
20.02. 12

Film

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se slovní zásobou k tématu. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
01.12. 10

Film

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení a rozšíření slovní zásoby. Jazyková úroveň SERRJ: B1
(0 x)
24.04. 12

Firma a její struktura

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
V tematickém okruhu "Firma a její struktura" se seznamujeme s novou slovní zásobou, druhy firem, jednotlivými odděleními ve firmě a pracovními pozicemi. Úroveň dle SERRJ A2.
(0 x)
27.05. 14

Formular

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci si v tomto předváděcím sešitě procvičí otázky a odpovědi na základní položky ve formuláři.
(0 x)
18.10. 13

Formular

Ročníky: ZŠ 7,
Mluvení.
(0 x)
18.10. 13

Fragen

Ročníky: ZŠ 7,
Mluvení.
(0 x)
15.04. 11

Fragen und indirekte Fragen

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2.,
Teorie a několik příkladů na procvičení přímých a nepřímých otázek, SERR - A2, cca 30 min.
(0 x)
11.12. 12

Frankfurt am Main

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní informace a zajímavosti o Frankfurtu. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
29.06. 12

Frankfurt am Main

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Nejvýznamnější památky a zajímavá místa města Frankfurt am Main. Historické, kulturní a geografické poznatky týkající se města Frankfurt am Main. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
03.10. 12

Frankfurt nad Mohanem

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Frankfurt nad Mohanem - základní údaje o městě. A1
(0 x)
17.10. 12

Fráze a idiomy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Fráze a idiomy v současné němčině. B1
Autor: Jana Klierova
(0 x)
18.10. 13

Freizeit

Ročníky: ZŠ 7,
Mluvení.
(0 x)
27.05. 11

Freizeit

Ročníky: ZŠ 7,
Was nennen wir "Freizeit" - Hobbys - Basteln - Handarbeiten
(0 x)
14.05. 10

Freizeit

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena žákům, kteří již zvládli časování pravidelných sloves v přítomném čase. Umožňuje rozšíření i procvičení slovní zásoby tem. okruhu Freizeit (Hobbys), zároveň obsahuje spoustu cvičení na časování sloves.
(5 x)
20.11. 12

Freizeit, Hobbys

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V tomto díle si žáci procvičí slovní zásobu z oblasti volného času a zájmů.
(0 x)
20.06. 12

Friedensreich Hundertwasser

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s dílem Friedensreicha Hundertwassera. Jazyková úroveň podle SERRJ: B2
(0 x)
05.01. 12

Friedensreich Hundertwasser

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Život F.Hundertwassera. Jeho dílo. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1
(0 x)
06.12. 11

Friedensreich Hundertwasser

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový program stručně seznamuje s osobností a dílem architekta F. Hundertwassera.
(0 x)
25.03. 11

Friedrich Schiller

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Krátké seznámení s osobností F. Schillera, jeho životem a tvorbou. Úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
10.06. 13

Fruchte - ovoce

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení základní slovní zásoby - ovoce.
(0 x)
10.10. 12

G. E. Lessing

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s osobností G. E. Lessinga. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
08.01. 12

Gartenarbeit

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace a procvičování specifické slovní zásoby k tématu. Tvoření izolovaných vět, stylistických celků, mikrodialogy, prezentace. Úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
08.03. 12

Gastronomie Německa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se zde seznamují se základní slovní zásobou k tématu-Gastronomie Německa. SERRJ A1
(0 x)
07.12. 11

Gastronomie Německa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pokrmy německé kuchyně, druhy klobás, recept na dezert Rote Grütze, přehled německých specialit - nápoje, hlavní jídla a dezerty. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
06.03. 11

Gastronomie Německa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace typických jídel a nápojů německé kuchyně. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
02.11. 10

Gastronomie Rakouska

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Jazyková úroveň podle SERRJ: A2, základní speciality rakouské kuchyně - rakouské polévky, hlavní chody a deserty, příprava lineckého dortu, procvičení výrazů rakouské kuchyně, historie Mozartkugeln a slovní zásoba týkající se prostřeného stolu
(0 x)
21.03. 12

Gastronomie Švýcarska

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pokrmy švýcarské kuchyně, širší přehled švýcarských specialit. Procvičení a osvojení probraných pojmů. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
20.03. 12

Geburtstag

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit seznamuje se slovní zásobou spojenou s tématem Geburtstag.
(0 x)
06.05. 10

Geburtstag

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování 10. lekce 1. dílu učebnice Heute haben wir Deutsch.
Autor: Eva Hrubá
(0 x)
12.02. 13

Geburtstag II.

Ročníky: ZŠ 5,
Slovní zásoba k okruhu. 4.pád podstatných jmen.
(0 x)
20.03. 12

Geburtstagsparty

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit seznamuje se slovní zásobou spojenou s tématem Geburtstag, Geburtstagsparty.
(0 x)
18.10. 13

Gegenteile

Ročníky: ZŠ 7,
Mluvení.
(0 x)
06.09. 10

Gegenteile

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena 7. třídám. Prostřednictvím řady cvičení si žák snadněji osvojí a procvičí přídavná jména a jejich protiklady.
(2 x)
11.04. 14

Gegenteile 2

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový materiál pro zopakování slovní zásoby Gegenteile na základě učiva 2. lekce učebnice Deutsch mit Max. Materiál je vhodný jako krátké zkoušení na úvod hodiny.
(0 x)
06.09. 10

Gemüse

Ročníky:
Seznámení s 10 druhy zeleniny a jejich množným číslem
Autor: Eva Hrubá
(0 x)
10.06. 13

Gemuse - zeleniny

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení základních znalostí slovíček zeleniny.
(0 x)
13.12. 12

Generační problémy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Generační problémy - vztahy mezi členy rodiny, problémy. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
18.06. 11

Generační problémy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vztahy v rodině mezi dětmi a rodiči, povahové vlastnosti. Úroveň podle SERRJ: B2
(0 x)
06.06. 12

Geografie Německa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s geografií Německa s využitím internetových informací a fotografií se zaměřením na hranice, hory a pohoří. Jazyková úroveň: A1