15.10. 10

Les - řasa zrněnka

Ekologické téma Les - řasa zrněnka
Předváděcí sešit Les - řasa zrněnka je určen pro žáky 6. ročníku. V úvodu jsou úlohy pro zopakování učiva 5. ročníku. Cílem je znalost a pochopení základních dějů - dýchání a fotosyntézy.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora