29.09. 10

Sopečná činnost

Předváděcí sešit je určen pro 9. ročník - tématický celek působení vnitřních geologických činitelů.
Předváděcí sešit Sopečná činnost obsahuje řadu fotografií,které v učebnicích chybí. Praktické úlohy slouží k opakování učiva.Mezipředmětové vztahy: přírodopis - zeměpis - ekologie.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora