02.06. 10

Hydrosféra - znečištění

Předváděcí sešit je určen pro výuku v 9. ročníku, tématický celek zemské sféry.
Znečištění vody je jedním z globálních problémů lidstva. Předváděcí sešit obsahuje řadu fotografií s ekologickou tématikou. Mezipředmětové vztahy: přírodopis - chemie.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora