Francouzský jazyk Francouzský jazyk

Autor:
Řadit:
05.12. 11

Passé composé - verbes irréguliers

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování minulého času složeného u nepravidelných sloves
(0 x)
27.05. 10

Verbes irréguliers III.

Ročníky:
Výklad sloves savoir, pouvoir, vouloir
(0 x)
03.12. 10

A l´hopital II

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Procvičení a rozšíření slovní zásoby, konverzace.
(0 x)
02.10. 12

Abeceda

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s francouzskou abecedou, hláskováním a vázáním slov.
(0 x)
22.08. 11

Achats - jeux

Ročníky: SŠ 2.,
Hry na slovní zásobu nakupování.
(0 x)
13.12. 11

Animaux

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Práce se slovní zásobou na téma zvířata.
(0 x)
20.11. 11

Asterix a Obelix

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje výkladové části i procvičení údajů, týkající se autorů komiksu Asterix a Obelix - René Goscinny (autor textu) a Albert Uderzo (ilustrátor a dnes i autor textů). Další část je věnována popisu hlavních postav a jejich vybavení. Křížovka prověří znalosti textu. Závěrečnou část tvoří video ukázka z filmu - žáci ji mají přehrát i převyprávět.
(0 x)
22.06. 10

avoir ou etre

Ročníky:
Mluvnické cvičení zaměřené na používání pomocných sloves
Autor: Eva Straková
(0 x)
23.02. 12

AZ QUIZ

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Sada otázek formou az-kvízu.
(0 x)
03.05. 12

Blízká budoucnost

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení tvoření blízké budoucnosti /future proche v oznamovacím způsobu/indikativu. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
(0 x)
28.11. 11

Blízká budoucnost

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace na osvojení si a procvičení blízké budoucnosti. Část je věnovaná pomocnému slovesu "aller", další tvoření celých vět a zvratným slovesům. Úroveň podle SERRJ A1.
(0 x)
20.06. 12

Blízká minulost

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na procvičení správného tvoření blízké minulosti /le passé recent/ v oznamovacím způsobu/indikativu. Současně s tím si žáci zopakují časování slovesa aller v indikativu prézenta. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
(0 x)
03.07. 11

Budoucí čas

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál sleduje užití budoucích časů ve vybraných situacích. Kromě le futur simple a le futur proche jsou zde uvedené příklady použití le futur antérieur. Cvičení jsou zaměřená na rozvoj řečových dovedností. Jako mezipředmětové cvičení slouží práce s literárním úryvkem. Výsledkem práce s tímto VM je schopnost použití budoucích časů ve vybraných situacích. B1
(0 x)
13.02. 11

Budoucí čas

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled časování pravidelných a nepravidelných sloves v budoucím čase jednoduchém a procvičení. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
09.12. 11

Časová souslednost v indikativu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na procvičení správného použití časové souslednosti v oznamovacím způsobu/indikativu. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
08.11. 12

Časování nepravidelných sloves

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje cvičení na opakované procvičování základních nepravidelných sloves - faire, prendre, aller, venir, sortir, vouloir, pouvoir, savoir, voir, dire, rire a lire.
(0 x)
11.12. 12

Časování nepravidelných sloves 1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená tvoření slovesných tvarů nepravidelných sloves savoir, faire a jejich použití ve větách. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
11.12. 12

Časování nepravidelných sloves 2

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená tvoření slovesných tvarů nepravidelných sloves pouvoir, vouloir a jejich použití ve větách. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
20.12. 10

Časování sloves I.

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci časování sloves v oznamovacím způsobu přítomného času. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
(0 x)
20.12. 10

Časování sloves II.

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci časování sloves v oznamovacím způsobu přítomného času a tzv. blízké budoucnosti, na tvorbu otázky a záporu. VM navazuje na Časování sloves I. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
(0 x)
08.11. 12

Časové výrazy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení správné použití časových výrazů kupříkladu il y a x dans x pendant, avant x après.Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
(0 x)
24.04. 12

Časové výrazy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Užití a vysvětlení časových výrazů - pendant, depuis, en , dans, il y a. Úroveň A2.
(0 x)
15.10. 12

Části těla

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje cvičení k upevnění slovní zásoby týkající se tématu Části těla ve spojení se zdravím, nemocemi, úrazy. Další cvičení jsou zaměřena na slovní zásobu z oboru lékařství, nemocnice. Závěrečná část výukového materiálu se věnuje příčinám nemocí a prevenci.
(0 x)
18.04. 11

Cestujeme v dopravních prostředcích

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se s typy dopravy: vodní, pozemní a leteckou a s odpovídajícími dopravními prostředky. Užívání slovesa prendre v souvislosti s dopravními prostředky. Procvičování slovní zásoby související s cestováním. Pexeso. Úroveň SERRJ A2.
(0 x)
22.08. 11

Chaussures et accessoires

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení a rozšíření slovní zásoby.(boty, doplňky, materiály) Konverzace, poslech.
(0 x)
30.03. 12

Číslovky

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
procvičování číslovek
Autor: Petr Vampola
(0 x)
24.04. 12

Číslovky - datum II

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
procvičování číslovek - data
Autor: Petr Vampola
(0 x)
30.10. 12

Číslovky základní

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tvoření základních číslovek a jejich procvičení.
(0 x)
12.06. 11

Číslovky základní

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje pět částí týkajících se procvičování základních číslovek: hodina matematiky, telefonní čísla, nakupování v obchodě, určování data, určování hodin. Úroveň podle SERRJ A1.
(0 x)
01.03. 12

číslovky-datum

Ročníky: SŠ 1.,
procvičování číslovek - datum
Autor: Petr Vampola
(0 x)
21.03. 12

Člen a předložky de, à

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje poučení o stahování členu určitého a předložek de, à, cvičení k určování rodu a čísla u podstatných jmen, předložkových vazeb sloves a cvičení s větami se staženým členem du, des, au, aux.
(0 x)
15.10. 12

Členy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úroveň A2. Vysvětlení gramatiky ke členu určitému, neurčitému, dělivému a vysvětlení, kdy se člen nepoužívá. K procvičení texty na doplnění a on-line cvičení.
(0 x)
15.12. 10

Členy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Člen určitý a neurčitý, rod a číslo podstatných jmen.
(0 x)
01.12. 10

Člověk - popis

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba k tématu. Přídavná jména - rod ženský a mužský, číslo jednotné a množné. Slavné osobnosti. (A1)
(0 x)
01.03. 12

COD,COI

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Předmět přímý, předmět nepřímý
Autor: Petr Vampola
(1 x)
27.10. 10

Complément d´objet direct

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Zájmena 4. pádu, jejich procvičování formou překladu, přiřazování, doplňování výrazů do vět. Slovesled vět se zájmeny tohoto typu. Zápor. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
30.03. 12

Conditionnel présent

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
cvičení na formy podmiňovacího způsobu přítomného od pravidelných i nepravidelných sloves
(1 x)
22.08. 11

Dans un supermarché

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení a rozšíření slovní zásoby - supermarket, obchody, zboží, dialogy.
(0 x)
22.08. 11

Dans une boutique

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení a rozšíření slovní zásoby, dialogy.
(0 x)
05.10. 11

Dělivý člen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje cvičení určená k osvojení a procvičování používání dělivého členu ve francouzštině ve třech základních oblastech: ve spojení s potravinami, atmosférickými jevy a abstraktními pojmy. Cvičení jsou odstupňována podle náročnosti. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
31.07. 13

Devinez

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vědomostní hra - francouzské reálie.
(0 x)
01.06. 12

Divadlo

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba, reálie, odkazy k tématu.A2
(0 x)
13.02. 12

Domácí práce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vybraná zásoba týkající se domácích prací. Třídění substantiv podle rodu, překlad, výběr z možností, křížovka, obrázky pro konverzaci. SERRJ A1
(0 x)
15.12. 11

Domácí práce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vytvoření příběhu výběrem situací a "riskuj" na téma domácí práce a povinnosti. Procvičení devoir a falloir.
(0 x)
30.03. 11

Dopravní prostředky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení slovní zásoby na úrovni A1. Popis dopravních prostředků, slovní zásoby k autu, situace na letišti a poslech cesty.
(0 x)
17.10. 12

Dotazy na cestu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje cvičení určená k procvičení a upevnění slovní zásoby týkající se orientace ve městě a dotazů na cestu. Cvičení jsou zaměřena na výrazy určující směr, slovní zásobu týkající se městské hromadné dopravy, základních orientačních bodů ve městě.
(0 x)
10.01. 12

Doubles pronoms

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování pozice zdvojených zájmen ve větě.
(1 x)
28.06. 12

Druhy obchodů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní přehled druhů obchodů a zboží.
(0 x)
15.12. 11

Druhy obchodů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace zaměřená na slovní zásobu názvů jednotlivých obchodů a produktů v nich prodávaných. Obsahuje kvíz, který vyžaduje hlasovací zařízení.
(0 x)
22.02. 12

Edith Piaf

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje základní údaje o životě Edith Piaf - dětství, rodiče, výchova, nemoc očí, začátek pěvecké kariéry na ulici, zpívání v kabaretech, její velké lásky, nejznámější šansony, její slabé stránky, konec jejího života. A2
(0 x)
11.12. 12

Elektronická komunikace - sociální sítě

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Sociální sítě, typy soc. sítí, dotazník, diskuse, testy on-line.
(0 x)
14.07. 11

Emploi du temps

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Prezentace předkládá podrobnější informace o některých vyučovacích předmětech a školních aktivitách.
Autor: Eva Straková
(0 x)
14.07. 11

En ville

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Procvičení slovní zásoby s tématikou města
Autor: Eva Straková
(1 x)
05.04. 12

En, y - nahrazování ve větách

Ročníky:
En, y - nahrazování ve větách - výklad, cvičení
Autor: Petr Vampola
(0 x)
23.02. 12

Environnement-jeu

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
AZ kvíz na slovní zásobu - téma životní prostředí a přírodní katastrofy.
(0 x)
08.11. 12

Evropská unie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál představuje EU, uvádí stručnou historii, hlavně se ale zaměřuje na orgány a instituce EU. Vyžaduje připojení k internetu. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
13.12. 11

Familles célèbres

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zaměřená na reálie a na práci s textem
Autor: Eva Straková
(0 x)
15.12. 11

Film Blbec k večeři

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Představení filmu a úkoly k ukázce. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
17.10. 12

Filmové postavy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje charakteristiku devíti filmových postav z francouzských filmů: d'Artagnana, Obelixe, Amélie z Montmartru, Angeliky, Fantomase, Moulina, Maigreta, Cruchota a Lescautové.
(0 x)
10.05. 12

Fj v Belgii, Québeku a Švýcarsku

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Specifika slovní zásoby a ukázky přívuku v uvedených frankofonních zemích.
(0 x)
13.12. 11

Flore

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Práce se slovní zásobou na dané téma.
(0 x)
23.02. 12

Flore, faune - jeux

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Opakování slovní zásoby pomocí her - osmisměrka, křížovka
(0 x)
07.11. 11

Formální dopis

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Typy formálního dopisu, pojmy - slovní zásoba, uspořádání dopisu, formální písemné vyjádření. B1
(0 x)
20.02. 11

Francie - obecný popis

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Francie v číslech - základní informace, administrativní uspořádání, zámořská území. B1
(0 x)
29.08. 11

Francophonie quiz

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba ve frankofonních zemích
(0 x)
26.05. 11

Francouzská literatura 19. století

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled hlavních směrů, autorů a děl francouzské literatury 19. století. B1
(0 x)
11.12. 12

Francouzské celebrity

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní přehled významných francouzských osobností.
(0 x)
12.03. 12

Francouzské celebrity

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Reálie k seznámení se s nejoblíbenějšími osobnosti současné francouzské kultury. Úrověň A2.
(0 x)
16.11. 12

Francouzské svátky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Nejdůležitější francouzské svátky podle ročních období.
(0 x)
22.12. 10

Francouzské svátky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato prezentace je rozdělena do dvou částí.První část obsahuje přehled základních francouzských svátků a druhá část různá cvičení, křížovku a kvíz.Úroveň SERRJ B1.
(0 x)
24.11. 10

Francouzské svátky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace na téma francouzské svátky a tradice, úrovně A2, přibližuje studentům francouzskou civilizaci na toto téma. Studenti se seznámí s klasifikací svátků, tradicemi a mohou si to vyzkoušet ve cvičeních.
(0 x)
02.12. 11

Francouzský recept

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace, ve které si žák osvojí slovní zásobu z oblasti přípravy pokrmů (kuchyňské náčiní, přístroje, potraviny, slovesa).Úroveň SERRJ je A2
(0 x)
11.09. 11

Francouzský recept, vaření a příprava pokrmů

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM seznamuje s přípravou francouzského jídla - le boeuf bourguignon. VM postupně připravuje na porozumění celého receptu: od názvů ingrediencí, kuchyňského nádobí a přístrojů, sloves, k celému textu, popř. videu. VM upozoňuje na správné používání výrazů množství a obsahuje cvičení doplňovací, přiřazovací, poslechová, cv. motivující k ústnímu vyjádření. Na závěr je uvedeno 16 nejznámějších francouzských specialit.B1
(0 x)
14.07. 11

Franglais ?

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Různé typy cvičení využívajících podobnosti angličtiny a francouzštiny
Autor: Eva Straková
(0 x)
31.03. 11

Frankofonie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vysvětlení pojmu frankofonie, francouzština ve světě, základní informace o OIF, frankofonní Evropa, geografie, poslechové ukázky.B1
(0 x)
30.03. 12

Futur antérieur

Ročníky: SŠ 4.,
výklad tvorby futur antérieur, cvičení
(0 x)
10.01. 12

Futur proche

Ročníky: SŠ 1.,
výklad tvorby futur proche, cvičení a test
(0 x)
05.12. 11

Futur simple I.

Ročníky: SŠ 2.,
výklad tvorby futur simple u pravidelných sloves, cvičení a test
(0 x)
05.12. 11

Futur simple II.

Ročníky: SŠ 2.,
výklad tvorby futur simple u nepravidelných sloves, cvičení a test
(0 x)
07.11. 10

Geografie Česke republiky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato interaktivní prezentace nabízí cvičení z oblasti geografie ČR. Obsahuje také hry na odkrývání a poznávání fotografií měst. Je zařazena také křížovka.Úroveň B1.
(0 x)
06.10. 10

Geografie Francie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato interaktivní prezentace je zaměřena na geografii Francie. Jedná se zařazování jednotlivých pojmů do různých geografických map (sousední státy, města, vodstvo,...). Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
05.12. 11

Géographie et régions

Ročníky: SŠ 2.,
Práce se slovní zásobou, místopisné názvy, hra
(0 x)
20.06. 12

Gérondif

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tvorba gerundia a jeho užití. Doplňování tvarů do vět podle infinitivů a na základě obrázků. Příklady užití gerundia. Materiál obsahuje šest fotografií motivujících k volnému vyjadřování a k užívání gerundia. SERRJ A2
(0 x)
28.05. 12

Historie Francie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Soutěž typu "riskuj" na procvičení a zopakování základů na téma historie Francie. Úroveň A1.
(0 x)
31.08. 10

Historie Francie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v activstudiu na téma Historie Francie. Zaměřeno hlavně jako opakovací a interaktivní cvičení z francouzské historie. Úroveň podle SERRJ: A2/B1.
(1 x)
09.09. 10

Historie Paříže

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled nejdůležitějších historických období v dějinách Paříže, seznámení s významnými památkami Paříže, jejich určování. Úroveň A2
(0 x)
20.12. 12

Historie Prahy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Historie Prahy v souvislosti s historií Čech a Moravy i Evropy, stručně chronologicky i podrobněji po jednotlivých obdobích. Úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
13.04. 12

Hovorový jazyk

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál se dělí na dvě kapitoly, v první, gramatické, si žáci procvičí kladení otázky intonací a užívání záporu, druhá kapitola je zaměřena na vybranou slovní zásobu hovorové francouzštiny. SERRJ A2
(0 x)
26.03. 12

Hudba

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Ústní vyjádření (názor, dojem, souhlas, nesouhlas. diskuse). B1
(0 x)
10.01. 12

Imparfait

Ročníky: SŠ 2.,
výklad tvorby forem imparfait, jeho použití, cvičení
(0 x)
08.03. 12

Impératif

Ročníky: SŠ 1.,
výklad tvorby forem imperativu, jeho použití, 2 cvičení
(0 x)
08.03. 11

Imperfektum

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tvoření a užití imperfekta. Procvičování jevů formou přiřazování, doplňování, výběru z několika možností, dopisování. Volné vyjadřování motivované obrázkem. SERRJ - A2.
(0 x)
01.12. 10

Jídelníček - menu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba, gramatické jevy, jídla během dne, sestavení jídelníčku. Typy cvičení: expoziční, fixační, motivační. (A1)
(0 x)
19.08. 10

Jídelníček, menu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma jídelníček, menu. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
08.12. 10

Jídlo během dne

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma jídlo během dne. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
(0 x)
16.12. 10

Kino

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úroveň A2. Filmy, herci, ukázky z filmů. Zaměřené na francouzské reálie na toto téma. Cvičení na základě filmových ukázek. Doplňující otázky na aktuální stránky.
(0 x)
20.12. 12

Kino a film

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Kino a film ve dvou tematických okruzích: 1.historie - počátky filmu s důrazem na francouzské osobnosti, 2.slovní zásoba ke kinu a jeho vybavení, konverzační obraty k hovoru o filmu. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
30.08. 12

Komiks

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s francouzsky psanými komiksy.
(0 x)
20.02. 11

Koncerty

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úroveň A2. Popis obrázku, dialog na téma koncert. Současná francouzská hudba a její interpreti. Doplnění slov do písně.
(0 x)
09.07. 11

Konjunktiv

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tvorba konjunktivu u pravidelných i nepravidelných tvarů sloves. Používání konjunktivu. Přiřazování, výběr z možností, pexeso, vyjadřování motivované obrázky. SERRJ A2
(0 x)
13.06. 11

Konjunktiv

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace, která slouží k procvičení správných tvarů konjunktivu a obsahuje také cvičení na rozlišení použití konjunktivu a indikativu. Úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
19.11. 12

Konjunktiv, vyjádření účelu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se s výrazy pro vyjádření účelu a s jejich způsobem užití. Cvičení založená na třídění jazykového materiálu do dvou skupin, výběru ze dvou možností, doplňování výrazů do vět, domýšlení vět, překlad.
(0 x)
26.04. 12

Kraje ve Francii

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje základní údaje o krajích ve Francii - jejich rozmístění na mapě, jejich hlavní města, výběr nejznámějších potravinářských produktů, průmyslových výrobků, historických i moderních turistických zajímavostí a přírodních krás.
(0 x)
13.03. 12

Kvíz-památky

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Otázky týkající se památek v Paříži.
(0 x)
11.10. 10

La cuisine française

Ročníky:
francouzská kuchyně
(0 x)
22.06. 10

La famille

Ročníky:
Aktivity k procvičení slovní zásoby
Autor: Eva Straková
(0 x)
13.03. 12

La famille et le caractère

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Převáděcí sešit zaměřený na slovní zásobu týkající se rodiny a vlastností.
(1 x)
11.10. 10

La francophonie

Ročníky:
Sešit zaměřený na reálie týkající se frankofonních zemí (Belgie, Švýcarsko,..)
(0 x)
23.02. 12

La littérature I.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Nejstarší francouzská literatura od počátků až po 18. století.
(0 x)
13.03. 12

La littérature II.

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Francouzská literatura v 19. století
(0 x)
10.05. 10

La maison

Ročníky:
Procvičení slovní zásoby.
(0 x)
10.05. 10

La maison - les prépositions

Ročníky:
Procvičení slovní zásoby a gramatiky.
(0 x)
19.04. 11

La mode, les vêtements

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Oblečení, cvičení zaměřená na opakování slovní zásoby.
(0 x)
13.12. 11

La nourriture

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Aktivity na procvičení slovní zásoby
Autor: Eva Straková
(0 x)
13.12. 11

La nourriture - jeux

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Hry na procvičení slovní zásoby
Autor: Eva Straková
(0 x)
08.03. 12

La République tchèque

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
seznámení s geografií ČR
(0 x)
21.03. 11

La vie au quotidien

Ročníky: SŠ 1.,
Práce se slovní zásobou týkající se každodenního života
Autor: Eva Straková
(0 x)
21.01. 11

La voiture

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace nabízí materiál k seznámení se slovní zásobou týkající se auta a různé aktivity na procvičení.
Autor: Eva Straková
(0 x)
04.10. 12

Láska, city, emoce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Fixace a procvičení slovní zásoby pomocí jednoduchých dialogů a cvičení na téma láska a rozchod. Úrověň A1.
(0 x)
29.09. 11

Láska, city, emoce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM seznamuje se slovní zásobou, která se týká lásky, milostných vztahů a citů formou přiřazování, výběru z možností, křížovkou, obrázky. SERRJ A2
(0 x)
21.03. 11

Le code de la route

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál obsahuje aktivity na upevnění slovní zásoby. Je rovněž zaměřen na porozumění textu.
Autor: Eva Straková
(0 x)
23.02. 12

Le corps humain

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zdraví, nemoci, lidské tělo
(0 x)
20.05. 10

Le corps humain

Ročníky:
Procvičení a osvojení slovní zásoby
(0 x)
19.07. 12

Le gérondif

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tvoření přechodníku a jeho využití v praxi.
(0 x)
06.05. 11

Le mode de vie

Ročníky: SŠ 3.,
Procvičení a rozšíření slovní zásoby, kvízy, diskuze na téma zdravý životní styl
(0 x)
31.07. 13

Le participe passé

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Gramatické cvičení na principu AZ kvízu
Autor: Eva Straková
(0 x)
19.04. 11

le temps

Ročníky:
Sešit zaměřený na procvičení ročních dob a počasí.
(1 x)
21.01. 11

Le train

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál pro procvičení slovní zásoby
Autor: Eva Straková
(0 x)
10.05. 10

Le visage

Ročníky:
Procvičení slovní zásoby.
(0 x)
23.02. 12

Les adjectifs I

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Aktivity na rozšíření a procvičení slovní zásoby
Autor: Eva Straková
(0 x)
01.03. 12

Les adjectifs II

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Aktivita na procvičení mluvnického jevu-použití přídavného jména ve funkci příslovce
Autor: Eva Straková
(0 x)
24.03. 12

Les adjectifs III

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Mluvnická cvičení a hry
Autor: Eva Straková
(0 x)
19.04. 11

Les fêtes en France

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Svátky ve Francii, Vánoce.
(0 x)
28.07. 11

les monuments à Paris

Ročníky:
památky v Paříži
(0 x)
03.12. 10

Les organes et les maladies II

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Procvičení a rozšíření slovní zásoby, hra.
(0 x)
12.09. 11

Les régions I.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Popis francouzských regionů, zejména Provence.
(0 x)
28.07. 11

Les vêtements

Ročníky:
Názvy oblečení, barev. Určeno pro nižší gymnázia.
(0 x)
04.11. 12

Literatura do 15.století

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace s výkladem francouzské litaratury od středověku do 15. století s využitím hlasovacího zařízení. Obsahuje ukázky z děl.
(0 x)
04.11. 12

Literatura od 16. - 18. století

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato interaktuvní prezentace nás seznamuje s přehledem francouzské literatury od 16. - 18. století. Je zde použito hlasovací zařízení a jsou zařezeny ukázky z děl.
(0 x)
23.02. 12

L´enseignement

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Popis systému školství ve Francii.
(0 x)
01.02. 11

L´extérieur de la maison II.

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Procvičení slovní zásoby, přísloví, hra
(0 x)
19.04. 11

L´Union européenne

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Evropská unie, státy, symboly
(0 x)
14.07. 11

Ma journée

Ročníky: SŠ 1.,
Aktivity a cvičení pro tématický okruh denní aktivity
Autor: Eva Straková
(0 x)
09.09. 10

Malířství, hudba

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s výběrem nejvýznamnějších autorů, jejich děl, opakování slovní zásoby spojené s malířstvím a hudbou, procvičení slovesa peindre. Jazyk. úroveň A2.
(1 x)
08.12. 11

Malý princ

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje základní informace o životě a díle A. de Saint-Exupéryho a o jeho díle Malý princ. Cvičení jsou vytvořena tak, aby se žáci na základě přečteného díla (v češtině) seznámili se základními výrazy ve francouzštině. SERRJ: A2.
(0 x)
13.02. 11

Maso, přílohy, sladkosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma potraviny. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
(0 x)
03.01. 11

Média FRJ

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba a vazby k tématu média, nejznámější francouzské tiskoviny, televizní kanály a rádia. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
04.10. 12

Města ve Francii

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Třináct francouzských měst, jejich fotografie, regiony, ve kterých se nacházejí. Určování měst podle fotografií, přiřazování měst k regionům, otázky, křížovka, hra pro dvě skupiny. SERRJ A2
(0 x)
01.12. 10

Město

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Aktivity expoziční i fixační; základní slovní zásoba; popis města; rod a člen u podstatných jmen; předložka à. (A1)
(0 x)
05.12. 11

Météo

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení slovní zásoby, poslech, mluva
(0 x)
14.11. 10

Minulý čas složený

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato prezentace podává celkový přehled o tvoření složeného minulého času a rovněž poskytuje různá cvičení na procvičování jednotlivých gramatických jevů.Úroveň A2.
(0 x)
04.04. 11

Minulý čas složený II

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tento výukový materiál obsahuje cvičení na passé composé u sloves s pomocnými slovesy avoir i être, v záporu, s předmětem přímým a závěrečný test. Úroveň SERRJ je B1.
(0 x)
05.01. 13

Množné číslo

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace, která je zaměřena na tvorbu množného číslo podstatných jmen, přídavných jmen, přívlastňovacích zájmen a pravidelných sloves.
(0 x)
09.11. 11

Množné číslo podstatných jmen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pravidelné a nepravidelné tvoření množného čísla. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
01.12. 10

Můj byt a nábytek

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma byt a nábytek. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
14.12. 10

Můj dům

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato prezentace slouží jako seznámení se slovní zásobou z dané oblasti. Jedná se hlavně o vybavení místností, zahrady a domácí práce.Úroveň SERRJ A2.
(0 x)
23.11. 10

Můj dům

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma bydlení. Úroveň podle SERRJ: A1
(0 x)
08.12. 10

Nápoje, ovoce, zelenina

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma potraviny. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
(0 x)
04.10. 12

Nehody a problémy při cestování

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba k danému tématu a její procvičování. Opakování passé composé. Překlad. Přiřazování. Volné vyjadřování na základě hry "Člověče, nezlob se!". SERRJ A2
(0 x)
20.12. 10

Nemoci a lékaři

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní pobyt ve fiktivní nemocnici, kde se za dveřmi skrývají cvičení, slovní zásoba a hry procvičující slovní zásobu o nemocích, doktorech, lékařských pomůckách a zdravém životním stylu. Úroveň A2
(0 x)
07.02. 12

Nepravidelná slovesa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úrověň A2. Různá cvičení na zopakování nepravidelných sloves v různých časech. Dobré využít jako zahřívací nebo opakovací cvičení formou soutěže.
(0 x)
05.10. 11

Nepravidelná slovesa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje cvičení určená k procvičování a fixaci tvarů nepravidelných sloves v následujících časech - présent, passé composé, imparfait, conditionnel présent, futur proche i futur simple a subjonctif présent. Cvičení kombinují všechny tvary sloves, předpokládá se už základní znalost. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
09.12. 11

Nepravidelná slovesa I.

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na osvojení a procvičení časování pomocných sloves avoir a être v různých slovesných způsobech Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
05.01. 13

Nepřímá řeč

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace, která se zabývá převodem přímé řeči do nepřímé a naopak. transformací slovesných časů, přislovečných určení času a zájmen.
(0 x)
08.12. 11

Nesamostatná zájmena ukazovací a tázací

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál seznamuje s tvary a užitím ukazovacích zájmen ce, cet, cette, ces a tázacích zájmen quel, quelle, quels, quelles formou překladu, přiřazování, výběru z několika možností. SERRJ A2
(0 x)
08.03. 12

Noel

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se s vánočními svátky ve Francii.
(0 x)
01.05. 11

Oblečení

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma oblékání. Úroveň podle SERRJ: A1.
(0 x)
12.10. 10

Oblečení

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma oblečení. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
(0 x)
08.03. 12

Ochrana životního prostředí

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování vybrané slovní zásoby týkající se životního prostředí. Přiřazování spojení, třídění, výběr z možností, překlad, pexeso. SERRJ A2
(0 x)
15.12. 11

Ochrana životního prostředí

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace seznamuje s problematikou ochrany životního prostředí. Je zde zdůrazněna stěžejní slovní zásoba. Druhá část obsahuje kvíz s hlasovacím zařízením.
(0 x)
18.10. 12

Olympijské hry

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace, která obsahuje základní informace k maturitní zkoušce. Je zaměřena rovněž na slovní zásobu z oblasti sportů. V poslední části je umístěn kvíz.
(0 x)
03.10. 12

Olympijské hry

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Obecné informace o OH, přehled olympijských sportů, doplňovací a přiřazovací cvičení.
(0 x)
27.01. 11

On cherche un appartement III.

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Procvičení a rozšíření slovní zásoby, konverzace.
(0 x)
13.12. 11

On fait la cuisine

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Prezentace zaměřená na práci s textem a se slovní zásobou
Autor: Eva Straková
(0 x)
13.12. 11

On prend l´avion

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Práce se slovní zásobou
Autor: Eva Straková
(0 x)
30.03. 12

osobní zájmena

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
procvičování osobních zájmen
Autor: Petr Vampola
(0 x)
11.12. 12

Osobnosti kulturního života

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Oblasti kultury; profese; české osobnosti současného kulturního života.A2
(0 x)
19.11. 12

Osobnosti sportu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Čeští sportovci, názvy disciplín a jejich reprezentantů, ocenění.A2
(0 x)
15.01. 13

Památky UNESCO v ČR

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Památky UNESCO v České republice. Vysvětlení zkratky UNESCO, pojmu "světové dědictví", základní číselné údaje. Představení památek UNESCO, základní informace, mnoho fotografií, slovní zásoba - budovy, památky, architektura, interaktivní cvičení. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
05.01. 13

Památky UNESCO ve Francii

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace, která představuje některé památky UNESCO ve Francii. Obsahuje fotografie a krátký popis. V druhé části je test na hlasovací zařízení.
(0 x)
03.01. 11

Paříž - významná místa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní informace o Paříži, vybraná významná místa s krátkým popisem, fotografie, odkazy na webové stránky a mapy. Úroveň podle SERRJ:A2
(0 x)
28.05. 12

Passé composé a imparfait

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Použití, tvorba a rozlišení dvou minulých časů passé composé a imparfait. Interaktivní test s hlasovacím zařízením. Úrověň B1.
(0 x)
21.01. 11

Passé composé I.

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad passé composé pravidelných sloves 1. a 2. třídy
(0 x)
27.12. 10

Passé composé II.

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad passé composé zvratných sloves
(1 x)
21.01. 11

Passé composé III.

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad passé composé sloves vyjadřujících pohyb
(0 x)
28.05. 12

Peníze a placení

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vybraná slovní zásoba je procvičována formou přiřazování, doplňování slov do vět, výběru z několika možností, pexesem, křížovkou. VM obsahuje fotografie pro konverzaci na dané téma. SERRJ A2
(0 x)
30.03. 12

Phrases conditionnelles

Ročníky: SŠ 4.,
opakování a procvičování 3 základních typů podmínkových vět , vhodné po probrání veškeré gramatiky
(0 x)
10.01. 12

Plus-que-parfait

Ročníky: SŠ 3.,
výklad tvorby forem plus-que-parfait, jeho použití z různých úhlů pohledu: v souslednosti časové, v podmínkových větách.
(0 x)
15.12. 11

Počítač a internet

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úroveň A2. Slovní zásoba k počítačovým částem, mailu, funkcím a internetu. Hra "riskuj" na procvičení slovní zásoby.
(0 x)
11.12. 12

Podmínkové věty

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Ucelený přehled všech typů podmínkových vět a jejich procvičení.
(0 x)
19.11. 12

Podmínkové věty

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se s výrazy pro vyjádření podmínky a hypotézy. Vyvozování pravidel sestavováním vět. Procvičování uvedených gramatických jevů formou výběru z několika možností, překladu vět a větných transformací.
(0 x)
31.03. 11

Podmiňovací způsob

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje výklad o tvoření podmiňovacího způsobu ve francouzštině, procvičení tvarů sloves. Úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
15.12. 11

Politický systém Francie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Reálie francouzského politického systému s důrazem na současnost a procvičení dané slovní zásoby. SERRJ A2.
(0 x)
10.12. 10

Popis města

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní slovní zásoba k tématu město - části města, budovy, fráze k orientaci ve městě, gramatické jevy - předložky k určení místa, slovesná vazby il y a a sloveso être. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce - orientace ve městě, popis města, ve kterém studuji. Jazyková úroveň A2.
(0 x)
10.04. 11

Popis školy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úroveň A2. Popis školní budovy, učeben a školních pomůcek pomocí obrázků, poslechu a hlasování.
(0 x)
04.11. 10

Popis školy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Popis budovy školy, základní názvy místností. Výklad a procvičení slovní zásoby, gramatických jevů. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce. Úroveň podle SERRJ A1.
(0 x)
06.01. 11

Postavení přídavných jmen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Postavení přídavných jmen před nebo za podstatným jménem. (A1)
(0 x)
04.11. 10

Postavení přídavných jmen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad a procvičování formou třídění přídavných jmen, jejich doplňováním do vět, překladem, řazením slov ve větách. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
25.01. 12

Postavení zájmen v imperativu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje výkladové stránky i cvičení určená k osvojení a procvičování postavení zájmen v imprerativu. Všechna cvičení obsahují záporný i kladný imperativ. A2
(0 x)
06.08. 10

Potraviny

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje základní slovní zásobu Fj na téma potraviny a nápoje. Úroveň podle SERRJ: A1
(0 x)
09.01. 12

Povahové vlastnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM seznamuje se slovní zásobou týkající se popisu charakterových vlastností. V různých typech cvičení (pexeso, výběr z možností, překlad, třídění, vyjadřování motivované fotografií) je procvičováno 24 přídavných jmen. SERRJ A1
(0 x)
28.04. 11

Povahové vlastnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba vhodná pro popis charakteru a způsobu jednání. Přídavná jména a příslovce. Porozumění textu. Mluvní cvičení. (B1)
(0 x)
31.08. 10

Povahové vlastnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace activstudia na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma povahové vlastnosti. Úroveň podle SERRJ: A2.
(1 x)
11.12. 12

Praha - zajímavá místa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace plná fotografií nejznámějších památek Prahy. Fotografie jsou doplněny základními informacemi. Druhá část obsahuje cvičení pro studenty.
(0 x)
19.07. 12

Praha - zajímavá místa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Královská cesta, místní názvy.A2
(0 x)
14.12. 10

Prázdniny a dovolená

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Rozšíření a upevnění slovní zásoby na téma dovolená pomocí zábavné písničky, tajenky a motivačních otázek.Úroveň A2.
(0 x)
11.09. 11

Prázdniny, dovolená, ubytování

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM se věnuje nácviku komunikace v situacích během cestování. Např. se jedná o vyžádání informací o odjezdu vlaku, odletu letadla, dále pak o rezervaci ubytování a jeho anulování nebo o orientaci ve městě. Při práci s výukovým materiálem si studenti rozšiřují a procvičují slovní zásobu, osvojují vybrané jazykové struktury a rozvíjí řečové dovednosti. B1
(0 x)
09.12. 11

Předbudoucí čas

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na tvoření a použití budoucího času složeného. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
10.05. 11

Předložková sousloví

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Ve výukovém materiálu si žáci osvojí a procvičí správné používání základních předložkových sousloví, kupř. loin de, près de, au-dessus de, au-dessous de, en face de atd. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
12.04. 12

Předložky

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
procvičování předložek, podpora k výkladu
Autor: Petr Vampola
(0 x)
28.04. 11

Předložky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci správného používání základních předložek. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
(0 x)
30.03. 12

Předložky I

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
procvičování francouzských předložek
Autor: Petr Vampola
(0 x)
05.04. 12

Předložky II

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
procvičování francouzských předložek
Autor: Petr Vampola
(0 x)
03.10. 12

Předmět nepřímý

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování nepřímého předmětu formou přiřazování, doplňování zájmen 3.p. do vět, převádění vět od minulého a budoucího času. Fotografie motivující k užívání nepřímého předmětu. Hra pro dvě skupiny.
(0 x)
13.12. 12

Predmět přímý

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úrověň A2. Gramatika k COD - zájmena, slovesa s COD a postavení zájmen COD ve větě. Interaktivní test s hlasovacím zařízením ActiVote k procvičení tématu.
(0 x)
21.10. 11

Předmět přímý a nepřímý

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úroveň A2. Hra "riskuj" procvičuje použití předmětu přímého a nepřímého.
(0 x)
26.11. 10

Předměty a rozvrh hodin

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení a upevnění slovní zásoby a gramatických jevů ke konverzačnímu tématu Vzdělávání, škola. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
31.10. 12

Předměty, rozvrh hodin

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba, pravopis, jednoduché jazykové struktury, popis rozvrhu.A1
(0 x)
05.09. 11

Předminulý čas

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato interaktivní prezentace je zaměřena na osvojení si předminulého času. Jsou zde i cvičení na doplňování tvarů imperfekta pomocných sloves a příčestí minulého. Úroveň SERRJ je B1.
(0 x)
08.11. 12

Přehled literatury XX. století

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato interaktivní prezentace obsahuje přehled francouzské literatury XX. století. Obsahuje ukázky z děl a dopňující cvičení na ověření získaných znalostí.
(0 x)
24.04. 12

Prépositions de lieu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Předložky místa
Autor: Petr Vampola
(0 x)
23.04. 12

Prépositions de temps

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Předložky času
Autor: Petr Vampola
(0 x)
07.10. 12

Příprava na zimní a letní dovolenou

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se s danou slovní zásobou formou překladu, přiřazování, třídění. Výukový materiál obsahuje hru "Člověče, nezlob se!" pro dvě skupiny. SERRJ A2
(0 x)
30.08. 12

Příroda kolem nás

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba, přísl. urč. místa, vazba il y a.A1
(0 x)
26.11. 10

Příroda kolem nás

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se se slovní zásobou v různých prostředích - na horách, na venkově, v parku, u jezera. Úroveň SERRJ A2.
(0 x)
21.03. 12

Příslovce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Gramatika zaměřená na neohebný slovní druh "příslovce" (druhy příslovcí, tvoření, postavení ve větě). Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
28.06. 12

Příslovečná zájmena Y a EN

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace zaměřená na osvojení použití zájmenných pčíslovcí Y a EN. Prezentace obsahuje cvičení a závěrečný test. Úroveň SERRJ A2
(0 x)
05.10. 11

Přítomný čas

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení časování pravidelných, nepravidelných a zvratných sloves v přítomném čase.Úroveň A2.
(0 x)
07.10. 12

Privlastnovaci zajmena

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úroveň A2. Pomocí jednoduchých a přehledných tabulek si studenti osvojí novou gramatiku přivlastňovacích zájmen a pak si ji procvičí pomocí překladů, cvičení a her, z nichž jsou některé on-line.
(0 x)
05.04. 12

Přivlastňovací zájmena

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
procvičování přivlastňovacích zájmen
Autor: Petr Vampola
(0 x)
23.11. 11

Přivlastňovací zájmena

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přivlastňovací zájmena nesamostatná i samostatná. Úroveň podle SERRJ: A1.
(0 x)
23.04. 12

Přivlastňovací zájmena nesamostatná

Ročníky:
Přivlastňovací zájmena nesamostatná - dělení, vysvětlení, cvičení
Autor: Petr Vampola
(0 x)
15.08. 12

Problémy mladistvých

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba rozčleněná do kapitol - škola, finance, vztahy, čas, omamné látky, procvičována překladem, přiřazováním, tříděním, hrou. Fotografie pro popis. SERRJ A2
(0 x)
29.08. 11

Pronoms c.o.d.

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad gramatiky zájmen osobních ve čtvrtém pádě v různých syntagmatech + procvičování
(0 x)
29.08. 11

Pronoms c.o.i.

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad gramatiky zájmen osobních ve třetím pádě v různých syntagmatech + procvičování
(0 x)
19.04. 11

Quiz

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Kvíz zaměřený na fr. reálie
(0 x)
13.12. 11

Quiz-France

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Všeobecný kvíz - Francie, francouzské reálie
(0 x)
22.03. 11

Řadové číslovky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tvoření řadových číslovek a procvičení. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
23.02. 12

Région Vysočina - jeu

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Znalosti o našem kraji - hra
(0 x)
05.12. 11

Révision grammaticale avant le bac

Ročníky: SŠ 4.,
Opakování různorodých gramatických jevů formou testu za možného použití Activote.
(0 x)
11.03. 16

Révision grammaticale avant le bac II

Ročníky: SŠ 4.,
Opakování různorodých gramatických jevů formou testu za možného použití Activote.
(0 x)
01.06. 11

Režim dne

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba zaměřená na popis dne. Úroveň podle SERRJ: A1.
(0 x)
04.11. 10

Režim dne

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní činnosti během dne, určování času, názvy částí dne. Zopakování některých zájmových činností, hlavně sportu. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce. Jazyková úroveň A2.
(0 x)
13.02. 11

Roční období a počasí

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení a upevnění základní slovní zásoby a základních gramatických jevů souvisejících s tématem Roční období a počasí - zopakování číslovek, měsíců, upevnění správného používání frází o počasí - il y a, il fait. Nutná spolupráce s učitelem. Úroveň SERRJ:A1.
(0 x)
19.10. 10

Roční období, počasí

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace na osvojení slovní zásoby z oblasti ročních období a počasí. V prezentaci je kladen důraz rovněž na gramatické kategorie nezbytné v této oblasti. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
09.12. 11

Rod ženský podstatných jmen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tvoření rodu ženského: pravidelné i nepravidelné tvary. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
09.12. 10

Rodina

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato interaktivní prezentace slouží jako seznámení se se slovní zásobou v dané oblasti. Obsahuje cvičení zaměřená hlavně na vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.Úroveň SERRJ A2.
(0 x)
12.12. 10

Rodina

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní slovní zásoba a slovní obraty pro popis rodiny a rodinných vztahů. Především aktivity pro fixaci učiva. (A1)
(0 x)
03.07. 11

Rodinné oslavy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úroveň A2. Prezentace se zaměřuje na reálie a slovní zásobu na téma rodinné oslavy, vytvoření blahopřání a odpovědi na pozvání.
(0 x)
11.05. 11

Rodinné svátky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje základní slovní zásobu týkající se tématu rodinné svátky, oslavy Vánoc a Velikonoc a opakované procvičování slovní zásoby s důrazem na správnou výslovnost. Úroveň dle SERRJ: A1
(0 x)
11.09. 11

Rodinné svátky, blahopřání, oslavy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje texty a cvičení k rozšíření slovní zásoby, podněcuje ústní vyjádření individuální i formou dialogů. Odkazy seznamují s francouzskými reáliemi, písničkou nebo námětem na písemné vyjádření. Písnička a poslední doplňovací cvičení jsou určené k procvičení gramatiky.Na závěr jsou uvedena blahopřání. Výukový materiál procvičuje především řečové dovednosti a porozumění textu.B1
(0 x)
13.02. 11

Rostliny a zvířata

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato interaktivní prezentace je zaměřena na slovní zásobu z oblasti rostlin a zvířat. Obsahuje také procvičovací aktivity a hry. Úroveň SERRJ A1.
(0 x)
01.03. 12

Rozkazovací způsob

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tvoření rozkazovacího způsobu pravidelných, nepravidelných a zvratných sloves.
(0 x)
07.10. 11

Různé druhy pohybů, pozice těla, ruka a předmět

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se se slovní zásobou, která se vztahuje k pohybům a pozicím těla a ruky. Jednotlivé kapitoly obsahují cvičení založená na přiřazování, třídění, výběru z možností, doplňování a test na frazeologismy. SERRJ A2
(0 x)
13.12. 11

Saisons

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení a zopakování slovní zásoby k tématu roční období
(0 x)
22.08. 11

Services

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Procvičení a rozšíření slovní zásoby na téma služby, dialogy.
(0 x)
21.01. 11

Six fois le tchèque "co"

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Mluvnická cvičení zaměřená na používání ekvivalentů českého "co"
Autor: Eva Straková
(0 x)
11.05. 11

Školský systém Francie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Schéma školského systému, jeho stručné vysvětlení na všech stupních vzdělávání - základní, střední a vysokoškolské. Prezentace zakončena vědomostním interaktivním testem.Úroveň B1.
(0 x)
05.10. 11

Slovesné časy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na procvičení správného tvoření a používání vybraných slovesných způsobů a časů na příkladu slovesa parler. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
19.05. 11

Slovesné časy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato interaktivní prezentace slouží k osvojení si budoucího prostého času a podmiňovacího způsobu. Obsahuje doplňující cvičení, ale také poslechová. Úroveň SERRJ je A2.
(0 x)
28.11. 12

Slovesné opisy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje výkladové části i procvičování slovesných opisů ve francouzštině. Výklad je rozdělen na 3 části, je interaktivní. Za každou částí je cvičení zaměřené na překlad z češtiny do francouzštiny (možno použít i pro písemné opakování).
(0 x)
05.10. 11

Slovesné opisy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na osvojení a procvičení správného používání vybraných slovesných opisů, kupř. avoir à + inf., ne cesser de +inf., continuer à + inf., se mettre à + inf. atd. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso). Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
04.04. 11

Slovesné vazby

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci správného používání základních slovesných vazeb. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
(0 x)
03.11. 10

Slovesné vazby

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad a procvičování vazeb vybraných 24 sloves, jejich třídění, doplňování do vět, překlad.Úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
25.05. 11

Souslednost časová

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje výklad o typech souvětí v indikativu ve francouzštině (hlavní věta v přítomném i v minulém čase), přiřazování správných slovesných tvarů podle hlavní věty, vytváření souvětí s hlavní větou v minulém čase. Ve druhé části je výklad o nepřímé řeči, cvičení na převod řeči přímé do nepřímé a obráceně.
(0 x)
14.11. 10

Souslednost časová

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se s pravidly pro tvoření souvětí s časovou sousledností, procvičování formou doplňování slovesných tvarů a překladu. Úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
17.10. 12

Spisovatelé

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje procvičovací aktivity k upevnění znalostí o jednotlivých obdobích francouzské literatury. Cvičení vycházejí ze znalostí z předmětu český jazyk a literatura, jsou řazeny chronologicky. K jednotlivým cvičením jsou připojeny doplňovací úkoly.
(0 x)
26.04. 12

Spisovatelé

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled francouzské literatury.B1
(0 x)
12.09. 11

Sport

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba týkající se tématu sport.
(0 x)
23.11. 10

Sportovní aktivity

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace procvičuje a rozšiřuje slovní zásobu na téma sport a sportovní potřeby a seznamuje s francouzskými reáliemi na toto téma. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
22.06. 10

Sports I

Ročníky:
Práce se slovní zásobou týkající se sportu
Autor: Eva Straková
(0 x)
22.06. 10

Sports II

Ročníky:
Prezentace nabízí obrazový i textový materiál k nácviku řečových dovedností
Autor: Eva Straková
(0 x)
01.06. 10

Sports III-Quiz

Ročníky:
Opakování slovní zásoby z oblasti sportu
Autor: Eva Straková
(0 x)
20.06. 12

Sporty - konverzace

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba a fráze týkající se sportu v různých cvičeních. Rozhovory, protiklady, výběr z více možností. Slavná místa Francie spojená se sportem. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
06.12. 10

Stravování a jídlo během dne

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Jídla, která jíme během dne, a některé druhy potravin. Výklad a procvičování tříděním, přiřazováním. Konverzační situace. Úroveň podle SERRJ A1.
(0 x)
18.10. 12

Stupňování přídavných jmen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace zaměřená na stupňování přídavných jmen. Obsahuje doplňovací cvičení i cvičení z internetu.
(0 x)
04.10. 12

Stupňování příslovcí

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úroveň A2. Vysvětlení gramatiky a procvičení stupňování příslovcí pomocí soutěží, internetových cvičení a překladů.
(0 x)
29.08. 11

Subjonctif - formation

Ročníky: SŠ 3.,
výklad tvorby forem subjonctivu pravidelných sloves + procvičování
(0 x)
21.01. 11

Subjonctif emploi I.

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad užití subjonctivu po slovesech vyjadřujících vůli, přání, dovolení, nutnost
(0 x)
11.03. 11

Subjonctif emploi II.

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad užití subjonctivu po slovesech vyjadřujících emoce
(0 x)
18.06. 11

Subjunktiv

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená na tvorbu tvarů subjunktivu. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
(0 x)
21.12. 10

Švýcarsko - geografie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Reálie Švýcarska. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
07.10. 12

Švýcarsko - zajímavá místa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Zajímavá města a místa Švýcarska. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
06.06. 12

Symboly Francie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje základní poučení o některých symbolech Francie (vlajka, galský kohout, heslo Volnost, rovnost, bratrství, frygická čepice, Mariana a hymna).
(0 x)
07.10. 12

Synonyma, antonyma, homonyma

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Rozšiřování slovní zásoby a procvičení.
(0 x)
05.04. 12

Tázací zájmena II

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
procvičování tázacích zájmen
Autor: Petr Vampola
(0 x)
05.04. 12

Tázací zájmena nesamostatná

Ročníky:
Tázací zájmena nesamostatná - vysvětlení, cvičení
Autor: Petr Vampola
(0 x)
13.06. 12

Telefonická komunikace

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Osvojení a procvičení vět při formálním i neformálním telefonickém rozhovoru.
(0 x)
11.12. 12

Televize, rádio, internet, tiskoviny

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Média, masmédia, televize, život s médii, ústní vyjádření.
(0 x)
24.04. 12

Temps

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Čas - hodiny, části dne
Autor: Petr Vampola
(0 x)
12.09. 11

Test - la géographie

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Geografie Francie
(0 x)
08.03. 12

Test la civilisation

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Test zaměřený na znalosti francouzských reálií.
(0 x)
13.03. 12

Testez vos connaissances!

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Testovací sešit je zaměřený na znalosti francouzských reálií.
(0 x)
14.07. 11

Testez-vous

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Krátké soubory otázek z různých předmětů-vhodné jako motivační cvičení na začátek nebo konec hodiny
Autor: Eva Straková
(0 x)
18.10. 11

Testovací zařízení-kvíz

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
25 otázek formou kvízu, z oblastí zeměpisu, slovní zásoby atd.
(0 x)
13.12. 11

Transports

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování slovní zásoby pomocí testovacího zařízení
Autor: Eva Straková
(0 x)
28.11. 12

Trpný rod

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál obsahuje výkladové části i procvičování tvoření trpného rodu ve francouzštině. Výkladová část je interaktivní. Závěrečné cvičení má podobu soutěže s odkrýváním obrázku (možno použít i pro písemné opakování).
(0 x)
11.12. 12

Tvorba otázky I.

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená tvoření otázky, na niž odpovíme ano/ne; v písemném i v ústním projevu. Jedná se o využití intonace, "est-ce que" a inverze podmět/přísudek. Materiál obsahuje také soutěž (Pexeso), jež je vhodná k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
18.12. 12

Tvorba otázky II.

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená tvoření otázky doplňovací, tj. po quel, qu'est-ce, quand, comment, pourquoi atd.; a to jak v písemném, tak i v ústním projevu. Jedná se o využití intonace, "est-ce que" a inverze podmět/přísudek. Jedná se o využití intonace, "est-ce que" a inverze podmět/přísudek. Materiál obsahuje také soutěže (Pexeso, AZ-kvíz), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
11.11. 11

Tvorba příslovcí, nepravidelná příslovce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Příslovce tvořená z přídavných jmen. Vyhledávání antonym. Doplňování příslovcí do vět. Různé druhy frazeologismů. SERRJ A2
(0 x)
13.06. 12

Tvorba ženského rodu přídavných jmen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace, která obsahuje expoziční stránky s teorií tvorby ženského rodu přídavných jmen a v druhé části dostatek cvičení na zafixování tohoto jevu. A2
(0 x)
24.04. 12

Tvoření otázky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tento materiál poskytuje přehled o tom jak se ve francouzštině tvoří otázka. Jsou zde vysvětleny všechny tři typy a všechny jsou doplněny o cvičení.
(0 x)
04.10. 12

Tvoření ženského rodu podstatných jmen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
V prezentaci je vysvětlena gramatika tvorby ženského rodu podstatných jmen v praxi na konkrétních jednoduchých příkladech a doplněna zajímavými cvičeními a odkazy na internet. Úroveň A1.
(0 x)
07.11. 10

U lékaře

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma u lékaře. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
05.04. 12

Ukazovací zájmena nesamostatná

Ročníky:
Ukazovací zájmena nesamostatná - výklad, procvičování
Autor: Petr Vampola
(0 x)
01.03. 12

Vedení rozhovoru, vyjádření názoru

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba k tématu, náměty k diskusi B1
(0 x)
11.12. 10

Vedlejší věty vztažné

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vedlejší věty vztažné. Vztažná zájmena jednoduchá - qui, que, dont a vztažné příslovce où, vedlejší věty vztažné místní a časové. (A2)
(0 x)
27.05. 10

Verbes irréguliers II.

Ročníky:
Výklad sloves aller, venir, connaitre
(0 x)
27.05. 10

Verbes irréguliers IV.

Ročníky:
Výklad sloves devoir, écrire, voir
(0 x)
27.05. 10

Verbes irréguliers I.

Ročníky:
Výklad sloves etre, avoir, faire
(0 x)
27.05. 10

Verbes réguliers - présent, négation

Ročníky:
Výklad 1. a 2. třídy slovesné v prézentu, výklad negace; za každým bodem následuje cvičení
(0 x)
18.10. 11

Vêtements

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení a rozšíření slovní zásoby. (oblečení, barvy)
(0 x)
31.05. 10

Ville ou village?

Ročníky:
Spíše konverzační téma (komparace, vyjádření názoru, argumentace), vycházející ze znalostí slovní zásoby a gramatiky.
(0 x)
03.03. 17

Voix passive

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad a procvičení trpného rodu ve francouzštině
(0 x)
30.08. 12

Volnočasové aktivity

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba, slovní spojení, předložky, ústní vyjádření.A2
(0 x)
22.12. 11

Volnočasové aktivity

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Slovní zásoba ke koníčkům, fráze k vyjádření ne/oblíbenosti, texty o zálibách s jazykovými úkoly, pexeso. Úroveň podle SERRJ: B1
(0 x)
06.03. 11

Volný čas

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se s možnostmi trávení volného času na základě pěti sloves - jouer, faire, aller, écouter, regarder. Pexeso. Test. Vyjadřování volného času motivované obrázky. SERRJ: A1
(0 x)
14.07. 11

Voyage, voyage

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Procvičení slovní zásoby, práce s textem, poslech
Autor: Eva Straková
(0 x)
19.11. 12

Vyjádření času

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některých z možností, jak vyjádřit čas/Expression du temps/. Jedná se o použití spojovacích výrazů /quand, depuis que, tandis que... /. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
18.12. 12

Vyjádření cíle

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená některé z možností, jak vyjádřit cíl /Expression du but/. Jedná se o použití spojovacích výrazů/ pour que, afin que, de peur que, de crainte que/. Materiál obsahuje také soutěž (Pexeso), jež je vhodná k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
18.12. 12

Vyjádření důsledku

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některých z možností, jak vyjádřit důsledek/Expression de la conséquence/. Jedná se o použití spojovacích výrazů jako tant que, tellement que, donc, ainsi, c'est pourquoi... Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
16.11. 12

Vyjádření podmínky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Úroveň B1. Tvorba podmínkových vět, časování sloves, které využívá podmínková věta, cvičení a hry online, to vše naleznete v této prezentaci. B1
(0 x)
13.06. 12

Vyjádření podmínky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některých z možností, jak vyjádřit podmínku. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
18.12. 12

Vyjádření příčiny

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některých z možností, jak vyjádřit příčinu/Expression de la cause/. Jedná se o použití spojovacích výrazů /puisque, étant donné que, du fait que .../ či předložek /au cause de, en raison de.../. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
03.05. 12

Vyjádření protikladu

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některé z možností, jak vyjádřit protiklad /Expression de l'opposition/. Jedná se o použití spojovacích výrazů/ alors que, bien que.../, předložek / malgré, au lieu de.../ a jiných konstrukcí/avoir beau.../.Materiál obsahuje také soutěž pexeso vhodnou k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
(0 x)
18.05. 11

Vyjadřování blízké budoucnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tvoření budoucího času. Procvičování formou překladu, převádění vět v přítomném čase do budoucího času, převádění kladných vět v budoucím čase na záporné. Volné vyjadřování v budoucím čase motivované obrázky. SERRJ: A1
(0 x)
19.05. 12

Výslovnost souhlásek

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pravidla výslovnosti souhlásek a souhláskových skupin.
(0 x)
05.01. 13

Významné dny Francie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
interaktivní prezentace ,která představuje významné dny ve Francii. Jsou zde umístěny fotografie a základní informace o daném svátku. V druhé časti je test na hlasovací zařízení.
(0 x)
09.03. 11

Významné objekty Paříže

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato interaktivní prezentace představuje nejdůležitější místa a objekty Paříže. je zde také několik cvičení na poznávání památek a doplňovacích informativních cvičení. Úroveň podle SERRJ A1.
(0 x)
26.11. 10

Vzdělávání ve Francii

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní údaje o vzdělávacím systému ve Francii, stupně školství, zkoušky, procvičení související slovní zásoby a gramatických jevů. Úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
03.11. 10

Vzhled, části těla

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s částmi těla a tváře, opakování barev, některá adjektiva vhodná pro popis člověka. Úroveň poedle SERRJ: A2.
(0 x)
01.02. 11

Vztažná zájmena

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se se vztažnými zájmeny qui, que, où. Vyvozování způsobu jejich užití. Doplňování zájmen do jednotlivých vět i do textu, překlad, vytváření vlastních vět na základě obrázku. Úroveň SERRJ - A2
(0 x)
05.04. 12

Vztažná zájmena

Ročníky:
Vztažná zájmena - výklad, procvičování, opakování
Autor: Petr Vampola
(0 x)
24.04. 12

Vztažná zájmena II

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
procvičování vztažných zájmen
Autor: Petr Vampola
(0 x)
05.04. 12

vztažné věty ve francouzštině

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
procvičování vztažných vět
Autor: Petr Vampola
(0 x)
11.01. 11

Zahrada

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Konverzační téma Zahrada obsahuje základní slovní zásobu týkající se rostlin, zvířat, zahradního nářadí, oblečení, činností, kterým je možné se věnovat na zahradě. Výukový materiál slouží k upevnění a rozšíření slovní zásoby a k následné konverzaci. Úroveň dle SERRJ A2.
Autor: