Biologie Biologie

Autor:
Řadit:
04.10. 11

Abiotické faktory I.

Ročníky: SŠ 3.,
První část výukového celku Abiotické faktory.
(0 x)
04.10. 11

Abiotické faktory II.

Ročníky: SŠ 3.,
Druhá část výukového celku Abiotické faktory.
(0 x)
24.10. 11

Abiotické faktory III.

Ročníky: SŠ 3.,
Třetí část výukového celku Abiotické faktory.
(0 x)
25.10. 11

Abiotické faktory IV.

Ročníky: SŠ 3.,
Čtvrtá část výukového celku Abiotické faktory.
(0 x)
04.12. 11

Abiotické faktory V.

Ročníky: SŠ 3.,
Pátá část výukového celku Abiotické faktory.
(0 x)
27.12. 10

Abiotické podmínky života - chemické vlivy

Ročníky: SŠ 4.,
Materiál popisuje abiotické podmínky života se zaměřením na chemické vlivy.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
27.12. 10

Abiotické podmínky života - záření

Ročníky: SŠ 4.,
Materiál rozděluje a popisuje jednotlivé abiotické podmínky života. Podrobně popisuje druhy záření a jejich dopad na život na planetě.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
08.03. 12

Alternativní zdroje energie

Ročníky: SŠ 4.,
Jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie
(0 x)
26.05. 10

Amoebozoa

Ročníky:
Charakteristika skupiny prvoků Amoebozoa.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
29.08. 11

Arboreta ČR

Ročníky: SŠ 4.,
Obecný popis arboret
(0 x)
06.09. 11

Arboreta ČR II

Ročníky: SŠ 4.,
Vybraná arboreta ČR
(0 x)
30.03. 12

Autotrofie vs. heterotrofie

Ročníky: SŠ 4.,
Opakovací prezentace na téma Autotrofie a heterotrofie
(0 x)
13.03. 12

AZ - kvíz Nižší rostliny

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování a proscvičení učiva formou hry.
(0 x)
27.01. 11

AZ kvíz - SAVCI

Ročníky: SŠ 2.,
Formou soutěže dvou hráčů si studenti zopakují a upevní poznatky.
(0 x)
05.12. 11

AZ kvíz - trávicí soustava

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování pojmů, které se týkají trávicí soustavy formou AZ kvízu.
(0 x)
13.03. 12

AZ kvíz Prokaryotní buňka a viry

Ročníky: SŠ 1.,
Proscvičení učiva formou hry
(0 x)
16.08. 11

Bacteria - repetition

Ročníky: SŠ 1.,
Bakterie- opakovaní, v angličtině,20 min
(0 x)
26.02. 12

Bakterie

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika bakterií
(0 x)
15.04. 11

Bakterie

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad - 20 minut
(0 x)
18.01. 11

Bakterie- opakování

Ročníky: SŠ 1.,
opakování bakterií - 20 minut
(0 x)
17.01. 12

Bezobratlí a prostředí - AZ kvíz 1

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení výskytu různých bezobratlých živočichů v různých typech prostředí zábavnou soutěživou formou.
(0 x)
01.03. 12

Bezobratlí a prostředí AZ kvíz 2

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení výskytu různých bezobratlých živočichů v různých typech prostředí zábavnou soutěživou formou.
(0 x)
03.12. 10

Biogeochemické cykly

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Koloběh uhlíku, dusíku,kyslíku v přírodě
(0 x)
03.12. 10

Biomy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Přehled nejvýznamnějších pevninských biomů světa
(0 x)
27.12. 10

Biomy - test

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
10 testových otázek na téma biomy světa
(0 x)
03.10. 10

Biomy Země - úvod

Ročníky:
pojem biom, jednoduché definice základních biomů planety
(0 x)
04.12. 11

Biotické faktory I.

Ročníky: SŠ 3.,
První část výukového celku Biotické faktory.
(0 x)
26.10. 11

Biotické faktory II.

Ročníky: SŠ 3.,
Druhá část výukového celku Biotické faktory.
(0 x)
26.02. 12

Biotop-rybník,louka,hory

Ročníky: ZŠ 7,
Definice pojmu biotop, stručná charakteristika rybníku, louky a hor.
(0 x)
26.02. 12

Biotopy - skála, pole, les

Ročníky: ZŠ 7,
Definice pojmu biotop, stručná charakteristika skály, pole a lesa.
(0 x)
20.03. 12

Birds of the Czech Republic - identification

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování našich nejběžnějších druhů ptáků formou kvízu. Možnost využití Activote. Anglická verze.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
05.12. 11

Bobovité rostliny - morfologie

Ročníky: SŠ 1.,
Charakteristika rostlin této čeledi
(0 x)
26.01. 12

Bobovité rostliny - zástupci

Ročníky: SŠ 1.,
Seznámení s nejdůležitějšími zástupci bobovitých rostlin
(1 x)
09.03. 11

Botanické zahrady v ČR

Ročníky: SŠ 4.,
Vybrané botanické zahrady v ČR
(0 x)
04.10. 11

Botanika - poznávačka

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika – poznávačka
(0 x)
26.02. 12

Botanika - poznávačka 2

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - poznávačka 2
(0 x)
30.05. 11

Brouci 1

Ročníky: SŠ 2.,
Morfolofie brouků, přehled druhů, procvičení
(0 x)
30.05. 11

Brouci 2

Ročníky: SŠ 2.,
Přehled druhů, procvičení. Prezentace je pokračováním prezentace "Členovci - Brouci 1".
(0 x)
25.04. 15

Brukvovité

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál pro první ročník gymnázií.
(0 x)
15.11. 11

Buněčný cyklus

Ročníky: SŠ 4.,
Výuková prezentace na téma "Buněčný cyklus"
(0 x)
26.02. 12

Buňka

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika buňky
(0 x)
30.09. 10

Buňka - úvod do studia

Ročníky:
Buněčná teorie, objev buňky, základní rozdělení buněk
(0 x)
24.11. 11

Buňka I

Ročníky: SŠ 1.,
Základní informace o prokaryotické buňce
(0 x)
24.11. 11

Buňka II

Ročníky: SŠ 1.,
Procvičování eukaryotické buňky
(0 x)
06.12. 11

Buňka III

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou
(0 x)
06.12. 11

Buňka IV

Ročníky: SŠ 1.,
Materiál slouží k procvičení rozdílů mezi rostlinnou a živočišnou buňkou
(0 x)
06.12. 11

Buňka V

Ročníky: SŠ 1.,
Materiál slouží k procvičení informací o semiautonomníc organele, mitochondrii
(0 x)
15.09. 10
16.08. 11

Červené řasy

Ročníky: SŠ 1.,
červené řasy, výklad, 20 minut, znaky zástupci
(0 x)
13.11. 11

Cévní soustava - cévy

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Tepny, žíly, vlásečnice.
(0 x)
13.11. 11

Cévní soustava - činnost srdce

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Funkce srdce, systola, diastola, věnčité cévy, tepová frekvence, tlak.
(0 x)
13.11. 11

Cévní soustava - krev 1

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Úvod do cévní soustavy, tělní tekutiny, krev, obrázky krevních tělísek.
(0 x)
13.11. 11

Cévní soustava - krev 2

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Bílé krvinky, krevní destičky, krevní skupiny.
(0 x)
26.02. 12

Cévní soustava - krevní oběh

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Tělní a plicní oběh, hlavní cévy.
(0 x)
13.11. 11

Cévní soustava - stavba srdce

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Stavba srdce, síně, komory, chlopně.
(0 x)
14.05. 10

Cévy a krevní oběh

Ročníky: SŠ 3.,
Stavba a funkce cév, krevní oběh a jeho řízení
(1 x)
03.11. 10

Chemické složení živé hmoty - PRVKY

Ročníky:
Chemické složení živé hmoty - PRVKY Rozdělení biogenních prvků, význam.
(0 x)
30.09. 10

Chemické složení živé hmoty - SLOUČENINY

Ročníky:
Chemické složení živé hmoty - SLOUČENINY. PREZENTACE,VÝKLAD. Rozdělení sloučenin, funkce.
(0 x)
30.09. 10

Chemické složení živé hmoty - TEST

Ročníky:
Prvkové a sloučeninové složení živé hmoty. Opakování, zkoušení, test.
(0 x)
14.08. 10

Chráněná území ČR - vymezení pojmů

Ročníky:
zákony a vymezení jednotlivých pojmů
(0 x)
30.05. 10

Chráněná území ČR - vymezení pojmů 2

Ročníky:
Rozdělení chráněných území v ČR
(0 x)
27.01. 11

Chromalveolata - prvoci

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Rozdělení Chromalveolat, nálevníci, výtrusovci, mřížovci, dírkonošci.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
18.01. 11

Chromalveolata - řasy

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdělení Chromalveolat, hnědé řasy a řasovky.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
06.09. 11

Chromozómy a karyotyp člověka

Ročníky: SŠ 4.,
výklad na téma stavba chromozomu a jejich zobrazení se v karyotypu člověka
(0 x)
23.02. 11

Cizokrajné rostliny - koření

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - cizokrajné rostliny – koření
(0 x)
23.02. 11

Cizokrajné rostliny - ovoce

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - cizokrajné rostliny – ovoce
(0 x)
17.01. 12

Členovci - mimikry

Ročníky: SŠ 2., SŠ 4.,
Prezentace je součástí tématického celku Prvoústí. Je určena k výkladu a procvičení s aktivním zapojením studentů.
(0 x)
23.02. 12

Clenovci - obrazkovy kviz

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování tématu Členovci zábavnou formou.
(0 x)
21.03. 11

Členovci - Pavouci

Ročníky: SŠ 2.,
Název: Pavouci. Morfolofie pavouků, přehled druhů.
(0 x)
15.04. 11

Členovci - Vážky

Ročníky: SŠ 2.,
Název: Vážky Morfolofie vážek, přehled druhů.
(0 x)
12.11. 10

Členovci-blanokřídlí

Ročníky: SŠ 2.,
Morfolofie blanokřídlého hmyzu, přehled druhů.
(0 x)
14.09. 10

Členovci-dvoukřídlí

Ročníky: SŠ 2.,
Dvoukřídlý hmyz, morfologie, přehled druhů
(0 x)
31.05. 10

Členovci-motýli

Ročníky: SŠ 2.,
řád Motýli - morfologie, přehled, význam, procvičení
(0 x)
12.11. 10

Členovci-opakování 1

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování tématického celku Členovci - hmyz zábavnou formou
(0 x)
12.11. 10

Členovci-opakování 2

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování tématického celku Členovci - hmyz zábavnou formou
(0 x)
03.12. 10

Členovci-ploštice

Ročníky: SŠ 2.,
Morfolofie řádu ploštic, přehled druhů.
(0 x)
12.11. 10

Členovci-rovnokřídlí

Ročníky: SŠ 2.,
Morfolofie rovnokřídlého hmyzu, přehled druhů.
(0 x)
31.05. 10

Členovci-trilobiti

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Charakteristika trilobitů, Barrandien
(0 x)
30.05. 11

CNS I - obaly a dutiny CNS

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad o obalech a dutinách centrálního nervového systému.
(0 x)
14.07. 11

CNS II - mícha

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad o stavbě a funkci míchy.
(0 x)
26.09. 11

CNS III - mozek

Ročníky: SŠ 3.,
Formou samostatné skupinové práce s pracovními listy získat znalosti o vývoji a stavbě mozku.
(0 x)
15.11. 11

Dělení buňky - základní pojmy

Ročníky: SŠ 4.,
Vysvětlení základních pojmů k dělení buňky
(0 x)
09.03. 11

Diblastica - AZ kvíz

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičování celku Diblastica
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
17.02. 11

Dihybridismus

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Modelové příklady pro vysvětlení III. Mendelova zákona.
(0 x)
03.12. 10

Dihybridismus - procvičení

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičení pomocí příkladů
(0 x)
21.03. 12

DNA

Ročníky: SŠ 1.,
slouží k procvičení stavby DNA
(0 x)
05.12. 11

Doprava a životní prostředí I.

Ročníky: SŠ 4.,
Vliv silniční a železniční dopravy
(0 x)
05.12. 11

Doprava a životní prostředí II.

Ročníky: SŠ 4.,
Doprava letecká, vodní a potrubní
(0 x)
13.09. 11

DROGY - test

Ročníky: SŠ 3.,
Procvičování látky - drogy.
(0 x)
13.11. 11

Dýchací soustava - I.část

Ročníky:
Stavba a funkce dýchacích cest u člověka.
(0 x)
13.11. 11

Dýchací soustava - II.část

Ročníky:
Stavba a funkce plic.
(0 x)
15.04. 11

Dýchací soustava - opakování

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování stavby a funkce dýchací soustavy.
(0 x)
26.04. 12

Dýchací soustava člověka - fyziologie

Ročníky: SŠ 3.,
Popis fungování dýchací soustavy člověka.
Autor: Leoš Poříz
(1 x)
26.04. 12

Dýchací soustava člověka - stavba

Ročníky: SŠ 3.,
Popis dýchací soustavy člověka s obrázky a odbornou terminologií.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
17.01. 12

Dýchání I.

Ročníky: SŠ 1.,
Seznámení se základními pojmy a ději při dýchání rostlin.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
23.02. 12

Dýchání rostlin II.

Ročníky: ZŠ 1,
Vysvětlení alkoholového kvašení a vliv faktorů ovlivňujících dýchání. Procvičení probraného učiva.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
10.01. 12

Ekologie populací

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Základní pojmy z ekologie populací
(0 x)
10.01. 12

Ekologie populací - cvičení

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
příklady na procvičení pojmů
(0 x)
30.03. 12

Ekologie populací - test

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
10 testových otázek s vyhodnocením
(0 x)
03.12. 10

Ekosystém - struktura a funkce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Definice pojmu a vymezení na příkladech
(0 x)
09.03. 11

Ektoderm

Ročníky: SŠ 3.,
Rýhování vajíčka, soustavy vzniklé z ektodermu
(0 x)
10.03. 11

Emryogeneze

Ročníky: SŠ 3.,
Rýhování vajíčka z pohledu embryogeneze
(0 x)
09.03. 11

Endoderm

Ročníky: SŠ 3.,
Rýhování vajíčka, orgánové soustavy vzniklé z endodermu
(0 x)
16.08. 11

Eugenika

Ročníky: SŠ 4.,
Seznámení s pojmem eugenika, jeho představiteli a hlavními myšlenkami
(0 x)
13.03. 12

Evoluce člověka

Ročníky: SŠ 3.,
Základní poznatky z evoluce člověka, výklad.
(0 x)
31.05. 10

Excavata

Ročníky:
Charakteristika skupiny Excavata
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
07.10. 10

Fauna tropického pralesa

Ročníky:
živočištvo deštného pralesa
(0 x)
30.03. 12

Fish of the Czech Republic - identification

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování našich nejběžnějších druhů ryb formou kvízu. Možnost využití Activote. Anglická verze.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
30.03. 12

Fotosyntéza

Ročníky: SŠ 1.,
Vyuková prezentace na téma "Fotosyntéza"
(0 x)
17.01. 12

Fotosyntéza I.

Ročníky: SŠ 1.,
Seznámení se základními pojmy týkajícími se fotosyntézy - schéma, barviva, význam, fotosyntetizující organismy, chloroplast. Procvičení nových pozantků.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
08.03. 12

Fotosyntéza II.

Ročníky: ZŠ 1,
Vysvětlení základních pojmů fotosyntézy. Procvičení probraných vědomostí.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
13.10. 10

Funkce nefronu

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad o fungování nefronu.
(0 x)
26.01. 12

Fylogeneze dýchací soustavy

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování různých typů dýchání živočichů včetně člověka.
(0 x)
31.10. 10

Fylogeneze nervové soustavy

Ročníky:
Fylogeneze nervové soustavy
(0 x)
14.05. 10

Fylogeneze nervové soustavy

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Cvičení k systematizaci poznatků o typech nervových soustav.
(0 x)
10.01. 12

Fylogeneze trávicí soustavy

Ročníky: SŠ 3.,
Ucelení poznatků o trávení živočichů (prvoků i mnohobuněčných) formou práce s literaturou, součástí je pracovní list.
(0 x)
14.05. 10

Fylogeneze vylučovací soustavy

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Výklad se závěrečným opakováním o fylogenezi vylučovací soustavy.
(0 x)
24.03. 12

General properties of viruses - repetition

Ročníky: SŠ 1.,
Základní vlastnoti virů v angličtině - opakování
(0 x)
04.05. 10

Genetika - test

Ročníky:
Uvodní partie genetiky, test pro Activote
(2 x)
04.05. 10

Genetika - úvod

Ročníky:
Historie, základní pojmy,...
(0 x)
26.02. 12

Genetika 1

Ročníky: SŠ 3.,
První část výukového celku Genetika.
(0 x)
21.03. 12

Genetika 2

Ročníky: SŠ 3.,
Druhá část výukového celku o genetice věnovaná Mendelovým zákonům.
(0 x)
30.05. 10

Genetika populací - alelové frekvence

Ročníky:
Alelové frekvence, jejich určování v populacích
(0 x)
15.11. 11

Geologické zajímavosti Ledče nad Sázavou

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
- motivační hodina pro terénní exkurzi
(0 x)
13.11. 11

Globální problémy

Ročníky: SŠ 3.,
Výukový celek o globálních problémech.
(0 x)
18.01. 11

Gonozomální dědičnost

Ročníky: SŠ 4.,
Krátká teorie s příkladem dědičnosti barvy očí octomilky
(0 x)
18.01. 11

Gonozomální dědičnost - příklady

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičení znalostí gonozomální dědičnosti
(0 x)
30.03. 12

H. - W. rovnováha - test

Ročníky: SŠ 4.,
10 testových otázek s vyhodnocení
(0 x)
30.05. 10

Hardy-Weinbergova rovnováha

Ročníky:
Na jednoduchém příkladu jsou vysvětleny Hardy-Weinbergovy vztahy
(0 x)
30.05. 10

Hardy-Weinbergova rovnováha - 3 alely

Ročníky:
Na příkladu krevních skupin je vysvětlena H - W rovnováha pro 3 alely
(0 x)
30.05. 10

Hardy-Weinbergova rovnováha - příklady

Ročníky:
Dva typy příkladů na určování frekvence alel podle Hardy - Weinbergových zákonů
(0 x)
13.06. 11

Heterotrofní výživa rostlin

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení se základními typy výživy u rostlin.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
18.01. 11

Historický vývoj vztahů člověka a prostředí

Ročníky: SŠ 4.,
Úvod do charakteristiky stavu prostředí
(0 x)
08.03. 12

Hlísti

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad doplněný obrázky a otázkami.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
30.03. 12

Hlísti - bingo

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičování kmene hlístů formou soutěžní hry.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
05.12. 11

Hlodavci - potkan

Ročníky: SŠ 2.,
Znaky hlodavců, rozdíly mezi potkanem a krysou, anatomie a význam potkana.
(0 x)
26.02. 12

Hluchavkovité

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - významné čeledi rostlin – hluchavkovité
(0 x)
18.06. 10

Hluchavkovité rostliny

Ročníky:
Materiály pro zopakování základních morfologických údajů o tomto taxonu.
(0 x)
17.01. 12

Hmyz - AZ kvíz

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování učiva o hmyzu.
(1 x)
03.10. 11

Hmyz - obrázkový kvíz 1

Ročníky: SŠ 2.,
Název: Hmyz - obrázkový kvíz 1 Anotace: opakování členovců zábavnou formou.
(1 x)
31.10. 11

Hmyz . obrázkový kvíz 2

Ročníky: SŠ 2.,
Praktické poznávání hmyzu zábavnou formou.
(0 x)
10.10. 11

Hnědé řasy

Ročníky: SŠ 1.,
Základní charakteristika hnědých řas, výklad, 20 min.
(0 x)
23.04. 10

Homeostáze, osmoregulace a exkrece

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Vysvětlení pojmů homeostáze, osmoregulace a exkrece.
(0 x)
15.04. 11

Hormonální soustava - test

Ročníky: SŠ 3.,
Test pro vyzkoušení znalostí o hormonální soustavě s využitím hlasovacího zařízení Activote.
(2 x)
23.02. 11

Hormonální soustava 1

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Úvod, rozdělení hormonů, hypotalamo - hypofyzární systém.
(0 x)
23.02. 11

Hormonální soustava 2

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Žlázy s vnitřní sekrecí, jejich hormony a funkce. Nejznámější poruchy.
(0 x)
15.04. 11

Hormonální soustava I

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika hormonů, druhy hormonů, dělení endokrinních žláz,hypotalamo hypofyzární komplex.
(1 x)
15.04. 11

Hormonální soustava II

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad o žlázách ovládaných hypofýzou.
(0 x)
30.05. 11

Hormonální soustava III

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad o žlázách, které nejsou řízené hypofýzou, a o tkáňových hormonech.
(0 x)
30.07. 14

Houby

Ročníky: SŠ 1.,
Stručný přehled systému hub.
(0 x)
26.02. 12

Hvězdnicovité

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - významné čeledi rostlin – hvězdicovité
(0 x)
30.10. 10

Imunita

Ročníky:
Základy imunity
(0 x)
10.03. 11

Imunita 1

Ročníky: SŠ 4.,
Specifická imunita
(0 x)
17.11. 11

Individuální vývoj člověka 1

Ročníky: SŠ 3.,
Individuální vývoj člověka -zárodek, plod
(0 x)
17.11. 11

Individuální vývoj člověka 2

Ročníky: SŠ 3.,
Individuální vývoj člověka - těhotenství, postnatální vývoj
(0 x)
03.11. 10

Invaze I. - pojmy

Ročníky: SŠ 4.,
- invazní druh, introdukce, reintrodukce
(0 x)
03.12. 10

Invaze II. - invazní rostliny

Ročníky: SŠ 4.,
- biologie a ekologie nejvýznamnějších invazních rostlin na našem území
(0 x)
18.01. 11

Invaze III. - invazní živočichové

Ročníky: SŠ 4.,
- biologie a ekologie nejvýznamnějších invazních živočichů na území ČR
(0 x)
14.07. 11

Játrovky a hlevíky

Ročníky: SŠ 1.,
charakteristika jmenovaných taxonů
(0 x)
25.12. 10

Jehličnany

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika – jehličnany
(0 x)
10.03. 11

Jehličnatý les

Ročníky: ZŠ 6,
Jehličnatý les - charakteristika, výskyt, adaptace na prostředí, dřeviny
(0 x)
22.06. 10

kapraďorosty

Ročníky: SŠ 1.,
charakteristika kapraďorostů
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
04.10. 11

Kapraďorosty - 1. část

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika – kapraďorosty
(0 x)
04.10. 11

Kapraďorosty - 2. část

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika – kapraďorosty
(0 x)
10.01. 12

Kardiovaskulární nemoci

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad učiva o nemocech oběhové soustavy.
(0 x)
06.09. 11

Karyotyp v klinické genetice

Ročníky: SŠ 4.,
Pojem karyotyp a jeho procvičení
(0 x)
31.05. 10

Klasifikace organizmů

Ročníky:
Různé přístupy ke klasifikaci, nový fylogenetický systém.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
08.03. 12

Kočka domácí.

Ročníky: SŠ 2.,
Vnější a vnitřní anatomie, domestikace, plemena.
(0 x)
09.10. 10

Koncový mozek

Ročníky:
Stavba a funkce koncového mozku.
(0 x)
08.03. 12

Kopytníci

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování - základní znaky lichokopytníků a sudokopytníků.
(0 x)
18.10. 10

Korálový útes

Ročníky:
korálový útes a jeho organismy, atol
(0 x)
26.02. 12

Kořen

Ročníky:
Vegetativní orgány rostlin
(0 x)
30.05. 11

Korýši

Ročníky: SŠ 2.,
Morfolofie žabernatců - korýšů, přehled druhů.
(0 x)
14.10. 10

Kostra končetin

Ročníky:
Anatomie člověka - opěrná soustava
(1 x)
14.10. 10

Kostra trupu

Ročníky:
Anatomie člověka - opěrná soustava
(0 x)
24.03. 12

Krásnoočka, Obrněnky, Skrytěnky

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad, 20 min, základní charakteristika a zástupci
(0 x)
30.10. 10

Krev

Ročníky:
Základní informace o krvi a krevních skupinách
(0 x)
11.05. 10

Krev

Ročníky: SŠ 3.,
Složení krve, význam jednotlivých složek, srážení krve
(0 x)
11.05. 10

Krevní skupiny

Ročníky: SŠ 3.,
Systém krevních skupin
(0 x)
09.04. 14

Krytosemenné rostliny

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled znaků krytosemenných rostlin, orientace v základních čeledích
(0 x)
03.12. 10

Květenství

Ročníky: SŠ 1.,
Seznámení s jednotlivými typy květenství. Procvičení látky.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
10.01. 12

Kvíz ze světa zvířat.

Ročníky: SŠ 2.,
Pro ověření získaných poznatků za použití hlasovacího zařízení Activote.
(0 x)
12.09. 11

Lamarckismus vs. Darwinismus

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování evolučních teorií (lamarckismus, darwinismus)
(0 x)
17.02. 11

Lebka - 1.část

Ročníky: SŠ 3.,
Anatomie mozkové části lebky.
(0 x)
27.03. 11

Lebka - 2.část

Ročníky: SŠ 3.,
Anatomie obličejové části lebky.
(0 x)
03.11. 10

Ledviny

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad o anatomické stavbě ledvin.
(0 x)
10.03. 11

Les

Ročníky: ZŠ 6,
Les jehličnatý, listnatý, smíšený; lesní patra; význam lesa
(0 x)
08.03. 12

Letouni.

Ročníky: SŠ 2.,
Hlavní znaky a rozšíření letounů.
(0 x)
23.03. 12

Lilkovité a další čeledi rostlin

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - významné čeledi rostlin - lilkovité
(0 x)
29.06. 10

lipnicovité

Ročníky: SŠ 1.,
charakteristika čeledi lipnicovité
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
25.10. 11

List - 1. část

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika – list
(0 x)
25.10. 11

List - 2. část

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika – list
(0 x)
26.02. 12

List - I.část

Ročníky: SŠ 1.,
Funkce, vnější stavba, typy žilnatiny, tvary listů
(0 x)
26.02. 12

List - II.část

Ročníky: SŠ 1.,
Postavení listů na stonku, vnitřní stavba listu, stavba a funkce průduchů, metamorfózy listů, hospodářský význam listů
(0 x)
06.10. 10

Listnaté stromy a keře

Ročníky:
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - Listnaté stromy a keře
(0 x)
28.07. 10

Makotvaré rostliny

Ročníky:
Základní informace o taxonu.
(0 x)
17.11. 11

Mangrovy

Ročníky: ZŠ 6,
charakteristika pobřežního ekosystému
(0 x)
13.10. 10

Mechorosty

Ročníky:
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - Mechorosty
(0 x)
10.10. 11

Mechy - charakteristika

Ročníky: SŠ 1.,
- charakteristika oddělení Bryophyta, morfologie a ekologie zástupců, metageneze
(0 x)
18.10. 11

Mechy - zástupci

Ročníky: SŠ 1.,
Výkladová hodina - nejběžnější a nejdůležitější zástupci mechů
(1 x)
15.11. 11

Meióza

Ročníky: SŠ 4.,
Výuková prezentace o redukčním dělení
(1 x)
31.05. 10

Měkkýši

Ročníky: SŠ 2.,
Morfologie, anatomie měkkýšů, přehled plžů
(0 x)
20.03. 12

Měkkýši - hlavonožci

Ročníky: SŠ 2.,
Tělní stavba hlavonožců, přehled druhů.
(0 x)
12.04. 12

Měkkýši - mlži

Ročníky: SŠ 2.,
Tělní stavba mlžů, přehled druhů.
(0 x)
18.07. 10

Mendelovy zákony

Ročníky:
Monohybridismus1, 1. a 2. Mendelův zákon
(0 x)
23.02. 12

Metabolické dráhy

Ročníky: SŠ 1.,
Výuková prezentace na téma "Metabolické dráhy"
(0 x)
16.08. 11

Metabolismus

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika metabolismu, jednotlivé děje, metabolismus základních živin. Opakování.
(0 x)
27.03. 11

Metabolismus

Ročníky: SŠ 3.,
Metabolismu, přehled trávení živin, složení potravy
(0 x)
06.02. 12

Metabolismus a výživa organismů

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace na téma "Metabolismus a výživa organismů"
(1 x)
27.03. 11

Mezoderm

Ročníky: SŠ 3.,
Rýhování vajíčka, orgánové soustavy vzniklé z mezodermu
(0 x)
26.04. 11

Minerální výživa rostlin

Ročníky: SŠ 1.,
Seznámení se základními biogenními prvky a jejich významem pro rostlinu.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
14.04. 12

Miny

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování tropického deštného pralesa formou hry.
(0 x)
26.02. 12

Miny

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování tropického pralesa formou hry.
(0 x)
02.05. 16

Miříkovité

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál pro první ročník gymnázií.
(0 x)
18.01. 11

miříkovité

Ročníky: SŠ 1.,
charakteristika čeledi miříkovitých
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
07.10. 11

Mitóza

Ročníky: SŠ 3.,
Výuková a opakovací prezentace na mitózu
(0 x)
16.05. 10

Mízní soustava

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika a stavba mízní soustavy
(0 x)
05.05. 11

Mnohobuněční živočichové - AZ kvíz

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičování pojmů z úvodu do zoologie mnohobuněčných formou soutěžní hry.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
03.12. 10

Močové cesty

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad o stavbě a funkci vývodných močových cest.
(0 x)
04.06. 10
20.07. 10

Monohybridismus 2

Ročníky:
Příklady
(0 x)
09.10. 10

Mozek

Ročníky: ZŠ 8,
Stavba a funkce mozku a jeho jednotlivých částí.
(0 x)
09.10. 10

Mozek 2

Ročníky:
Stavba a funkce mozku a jeho jednotlivých částí.
(0 x)
30.03. 12

Mutualismus 1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výkladová hodina zaměřená na pojem fakultativní mutualismus
(0 x)
06.02. 12

Mutualismus 2

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
výkladový materiál zaměřený na pojem obligátní mutualismus
(0 x)
16.01. 11

Nahosemenné rostliny

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - nahosemenné rostliny
(0 x)
24.11. 11

Národní parky ČR

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3.,
Zdůvodňuje nutnost ustanovení NP ve světě i u nás.Obsahuje základní fakta o NP v ČR. Upozorňuje na aktuální problémy NP.
(0 x)
24.11. 11

Naše ryby

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace o rybách České republiky.
(0 x)
26.01. 12

Naše ryby - poznávačka

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování našich nejběžnějších druhů ryb formou kvízu. Možnost využití Activote.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
30.03. 12

Naši ptáci - poznávačka

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování našich nejběžnějších druhů ptáků formou kvízu. Možnost využití Activote.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
27.12. 10

Natura 2000

Ročníky:
soustava chráněných území a mapování Natura 2000
(0 x)
24.03. 12

Nebuněčné částice

Ročníky: SŠ 1.,
výklad, 20 minut, charakteristika virů, viroidů a prionů
(0 x)
24.03. 12

Nebuněčné částice - opakování

Ročníky: SŠ 1.,
opakování základní charakteristiky nebuněčných částic, 20 minut
(0 x)
03.11. 10

Nefron

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad o struktuře nefronu.
(0 x)
31.10. 11

Nemoci opěrné soustavy

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad o nemocech opěrné soustavy.
(0 x)
21.09. 11

Nemoci trávicí soustavy

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad učiva.
(0 x)
16.10. 10

Nervová soustava

Ročníky:
Stavba a funkce nervové soustavy. Stavba a funkce míchy.
(0 x)
24.10. 11

Nervová soustava - test

Ročníky: SŠ 3.,
Testový soubor k prověření znalostí o nervové soustavě člověka pomocí hlasovacího zařízení ActiVote.
(0 x)
09.10. 10

Nervová soustava 2

Ročníky:
Stavba nervové soustavy, stavba a funkce míchy.
(0 x)
23.04. 10

Neuron

Ročníky: SŠ 3.,
Stavba neuronu.
(0 x)
18.10. 11

Nižší rostliny

Ročníky: SŠ 1.,
výklad, 15 minut, rozmnožování řas
(0 x)
15.11. 11

Nižší rostliny - opakování

Ročníky: SŠ 1.,
opakovací, 20 min
(0 x)
03.12. 10

NP - opakování

Ročníky: SŠ 4.,
Opakování učiva
(0 x)
15.06. 10

NP1

Ročníky:
Krkonošský NP, NP Šumava
(0 x)
15.06. 10

NP2

Ročníky:
NP Podyjí, NP České Švýcarsko
(0 x)
13.03. 12

Oběhová a imunitní soustava - opakování

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování formou hry Riskuj.
(0 x)
10.01. 12

Oběhová soustava obratlovců.

Ročníky: SŠ 2.,
Shrnutí poznatků o oběhové soustavě na základě znalostí o jednotlivých třídách obratlovců.
(0 x)
03.10. 10

Obojživelníci (Amphibia)

Ročníky:
Na modelovém organismu skokana hnědého popisuje stavbu a funkce tělních soustav obojživelníků.
(0 x)
26.02. 12

OBOJŽIVELNÍCI - TEST

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 2.,
Obsahuje 15 tabulí s textem, fotografiemi a testovými otázkami, je možné využít pro vyhledávání informací, na soutěž nebo jako klasický test.
(0 x)
18.01. 11

Obojživelníci 1

Ročníky: SŠ 2.,
Základní charakteristika třídy obojživelníci - hlavní znaky. Rozmnožování, vývoj. Hlavní zástupci.
(0 x)
16.08. 11

Obratlovci - hry

Ročníky: SŠ 2.,
Motivační hry vhodné na úvod hodiny.
(0 x)
16.08. 11

Obratlovci - základní taxony

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování charakteristika obratlovců. Zařazení do vyšších taxonů a předled taxonů nižších.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
17.02. 11

Obvodová nervová soustava

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Popis mozkových a míšních nervů, sympatiku a parasympatiku.
(0 x)
15.06. 10

Ochrana přírody ČR

Ročníky:
Zákony a vyhlášky
(1 x)
27.12. 10

Ochrana přírody ve světě

Ročníky: SŠ 4.,
Světové istituce a úmluvy
(0 x)
17.02. 11

Oko - 1.část

Ročníky: SŠ 3.,
Anatomická stavba oka.
(0 x)
16.03. 11

Oko - 2.část

Ročníky: SŠ 3.,
Fungování oka.
(0 x)
02.08. 13

Ontogeneze člověka I

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad s kontrolními otázkami.
(0 x)
24.11. 11

OP ve středních Čechách

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3.,
prezentace o 12 stranách, pro výklad i procvičování
(0 x)
14.10. 10

Opakování - stavba kosti, růst a spojení kostí

Ročníky:
Anatomie člověka - opěrná soustava
(0 x)
18.01. 11

Operon

Ročníky: SŠ 4.,
Genetika prokaryotické buňky, regulace syntézy enzymů, výklad s krátkým procvičením
(0 x)
12.10. 10

Organismy na Zemi

Ročníky:
Vztahy mezi organismy, potravní řetězec
(0 x)
06.09. 11

Ovzduší (smog, emise,imise)

Ročníky: SŠ 4.,
Vymezení některých pojmů
(0 x)
16.09. 11

Ovzduší II

Ročníky: SŠ 4.,
Druhy znečištění
(0 x)
26.01. 12

Papoušci.

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování - rozšíření a základní znaky papoušků.
(0 x)
13.06. 11

Pavoukovci - opakování

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je určena k opakování tématického celku Členovci - pavoukovci zábavnou formou
(0 x)
31.10. 11

Periferní nervstvo

Ročníky: SŠ 3.,
Cvičení ke kapitole o periferním nervovém systému, kterému předchází samostudium příslušných partií v učebnici biologie člověka.
(0 x)
22.10. 10

Plazi - charakteristika

Ročníky:
Porovnává skupinu plazů s obojživelníky, uvádí progresivní znaky a adaptace k životním podmínkám.
(0 x)
26.02. 12

PLAZI - test

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Sešit obsahuje 22 tabulí s otázkami z charakteristiky a systému třídy plazů.
(0 x)
30.05. 11

Pletiva rostlin I.

Ročníky: ZŠ 1,
Základní přehled rostlinných pletiv.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
01.11. 11

Pletiva rostlin II.

Ročníky: SŠ 1.,
Seznámení s různými typy pletiv dle jejich funkce v rostlině. Závěrečné procvičení učiva. Použití hlasovacího zařízení Activote
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
15.04. 11

Plicní ventilace

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad plicní ventilace a jejího řízení s aktivní účastí žáků.
(0 x)
06.10. 10

Plody

Ročníky:
Botanika - Plody Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ
(0 x)
01.03. 12

Ploštěnci

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad s procvičením.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
01.03. 12

Ploštěnci - bingo

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení tématu ploštěnci formou hry.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
01.03. 12

Pohlavní soustava I

Ročníky: SŠ 3.,
Význam rozmnožování, pohlavní chromozomy a pohlaví, stavba a funkce pohlavní soustavy muže.
(1 x)
01.03. 12

Pohlavní soustava II

Ročníky: SŠ 3.,
Stavba rozmnožovací soustavy ženy. Ovulační a menstruační cyklus. Výklad s úkoly.
(1 x)
24.11. 11

Pohlavní soustava muže

Ročníky: SŠ 3.,
Pohlavní soustava muže - stavba, funkce
(0 x)
29.11. 11

Pohlavní soustava ženy 1

Ročníky: SŠ 3.,
Pohlavní soustava ženy - stavba, funkce
(0 x)
17.11. 11

Pohlavní soustava ženy 2

Ročníky: SŠ 3.,
Pohlavní soustava ženy - stavba, funkce
(0 x)
30.04. 15

Pohyby rostlin

Ročníky: SŠ 1.,
Přehled jednotlivých typů pohybů rostlin, mechanismus pohybů, příklady
(0 x)
15.11. 11

Poruchy trávicí soustavy - AZ kvíz

Ročníky: SŠ 3.,
Soutěžní formou procvičování učiva.
(1 x)
16.03. 11

Poušť

Ročníky: ZŠ 5,
charakteristika pouště, sukulence
(0 x)
31.05. 10

Poznávačka jednobuněčných

Ročníky:
Poznávačka jednobuněčných dle mikrofotografiích.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
08.03. 12

Poznávačka mnohobuněčných

Ročníky: SŠ 2.,
Poznávačka mnohobuněčných - diblastika, schizocelia a pseudocelia.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
26.02. 12

Poznáváme mořské ryby

Ročníky: SŠ 2.,
Poznávání mořských ryb.
(0 x)
03.11. 11

Poznáváme naše ryby

Ročníky: SŠ 2.,
Poznávačka ryb České republiky.
(0 x)
05.12. 11

Pravděpodobnost v genetice2

Ročníky: SŠ 4.,
Jednoduché příklady výpočtu pravděpodobnosti penetrace dědičných chorob
(1 x)
15.11. 11

Pravděpodobnost v genetické analýza

Ročníky: SŠ 4.,
Pravděpodobnost a genetika
(0 x)
24.11. 11

PRÁVNÍ ASPEKTY OCHRANY PŘÍRODY

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3.,
Obsahuje přehled základních mezinárodních smluv o ochraně přírody, ke kterým ČR přistoupila.
(0 x)
20.03. 12

Přesličky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 3., SŠ 4.,
-materiál pro opakování a samostatné pozorování žáků
(0 x)
01.03. 12

Příklady - rodokmeny1

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičování
(0 x)
30.03. 12

Příklady -rodokmeny2

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičování
(0 x)
24.11. 11

Procvičení ekologických pojmů - kvíz

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3.,
Obsahuje 24 základních pojmů z ekologie,nápovědu a rejstřík.
(0 x)
21.09. 11

Prokaryotická buňka - výklad

Ročníky: SŠ 1.,
Prokaryotická buňka - stavba a popis jedn.částí
(0 x)
03.11. 10

Prokaryotní buňka

Ročníky: SŠ 1.,
Prokaryotní buňka - test
(0 x)
09.03. 11

Prokaryotní buňka

Ročníky: SŠ 1.,
Stavba prokaryotní buňky - výklad
(0 x)
01.03. 12

Průmysl a ŽP

Ročníky: SŠ 4.,
Přehled znečišťujících odvětví průmyslu - výkladová hodina
(0 x)
18.01. 11

Prvoci - AZ kvíz

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Procvičování celku prvoci formou soutěže
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
30.07. 14

Pryskyřníkovité

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad
(0 x)
17.10. 10

Pryskyřníkovité

Ročníky:
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - Pryskyřníkovité
(0 x)
12.11. 10

PTÁCI

Ročníky:
Základní charakteristika třídy ptáci - hlavní znaky. Ontogenetický vývoj, některé řády ptáků.
(0 x)
28.03. 11

PTÁCI - charakteristika skupiny

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
vlastnosti a původ systematické skupiny ptáků
(0 x)
28.03. 11

PTÁCI - SYSTÉM I

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Obsahuje charakteristiku a zástupce řádů 11 řádů ptáků
(0 x)
28.03. 11

PTÁCI - SYSTÉM II

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Obsahuje popis, charakteristiku a poznávačku 7 řádů tř. ptáci
(0 x)
28.03. 11

PTÁCI - SYSTÉM III - pěvci

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Přehled čeledí řádu pěvců s fotografiemi a hlasy zástupců.
(0 x)
28.03. 11

PTÁCI - tělní soustavy

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Vysvětluje stavbu a funkci tělních soustav ptáků,využívá různých forem procvičování
(0 x)
28.02. 12

PTÁCI - TEST 1.část

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Prezentace je určena pro opakování a zkoušení učiva zoologie ptáků. Obsahuje 10 testových otázek s možností nápovědy.
(0 x)
28.02. 12

PTÁCI - test 2.část

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Prezentace je určena pro opakování, doplnění i zkoušení učiva zoologie ptáků.
(0 x)
18.01. 11

Ptáci 2

Ročníky: SŠ 2.,
Základní řády ptáků - tvary hlavy a zobáku.
(0 x)
28.03. 11

Půda

Ročníky: ZŠ 6,
Pojem pedosféra, vznik půdy, složení půdy, půdotvorní činitelé. Materiál je vytvořen v ActivSTUDIU.
(0 x)
05.12. 11

Půda - druhy znečištění

Ročníky: SŠ 4.,
Jednotlivé typy znečištění
(0 x)
05.12. 11

Půda - eroze

Ročníky: SŠ 4.,
Ohrožení půd erozí
(0 x)
20.03. 12

Puzzle - Haeckel

Ročníky: SŠ 2.,
Skládání puzzle s tematikou bezobratlí.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
30.03. 12

Puzzle - živočichové

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičování bezobratlých formou hry.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
09.03. 11

Řasy - typy stélek

Ročníky: SŠ 1.,
Typy stélek - výklad
(0 x)
28.03. 11

Regulační soustavy - opakování

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování nervové a hormonální soustavy. Testování znalostí.
(0 x)
21.03. 12

Replikace DNA

Ročníky: SŠ 1.,
procvičení replikace DNA
(0 x)
28.03. 11

Riskuj

Ročníky: ZŠ 5,
Opakování - deštný prales, tajga, poušť, savana
(0 x)
31.03. 12

RNA

Ročníky: SŠ 1.,
cvičení na opakování RNA
(0 x)
17.01. 12

rostlinná buňka - výklad

Ročníky: SŠ 1.,
Stavba rostlinné buňky a funkce jednotlivých organel.
(0 x)
15.05. 10

Rostlinná pletiva - vodivá

Ročníky:
Stavba vodivých pletiv a jejich funkce v rostlině.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
23.02. 12

Rostlinná pletiva a orgány - opakování

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičení a zopakování základních pojmů z témat rostlinná pletiva a rostlinné orgány.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
28.02. 12

Rostlinné orgány - kořen

Ročníky: ZŠ 7,
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika - rostlinné orgány – kořen
(0 x)
15.05. 10

Rostlinné orgány - kořen

Ročníky:
Vnitřní a vnější stavba kořene. Vedení vody kořenem. Samostatné procvičování získaných poznatků.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
03.12. 10

Rostlinné orgány - květ

Ročníky: SŠ 1.,
Stavba květu. Názvy jednotlivých částí. Květní vzorce a diagramy. Procvičení látky.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
15.05. 10

Rostlinné orgány - list

Ročníky:
Vnitřní a vnější stavba listu. Děje probíhající v listu.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
15.05. 10

Rostlinné orgány - plod I.

Ročníky:
Přehled základních typů plodů - suché pukavé, nepukavé a poltivé. Procvičení získaných poznatků.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
03.12. 10

Rostlinné orgány - plod II.

Ročníky: SŠ 1.,
Přehled základních typů dužnatých plodů, souplodí a plodenství. Procvičení získaných poznatků.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
05.12. 11

Rostlinné orgány - stonek

Ročníky: SŠ 1.,
Vysvětlení základních pojmů z anatomie stonku, modifikace, využití. Závěrečné opakování získaných poznatků.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
28.04. 14

Rostliny- AZ kvíz

Ročníky: SŠ 1.,
Hra k procvičení zástupců vašších rostlin.
Autor: Karel Kabelka
(0 x)
15.04. 11

Rozmnožování rostlin

Ročníky: SŠ 1.,
Seznámení se základními typy rozmnožování rostlin.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
09.03. 11

Rozmnožování virů

Ročníky: SŠ 1.,
výklad - 20minut
(0 x)
10.11. 10

Rozmnožování živočichů

Ročníky:
Rozmnožování živočichů
(0 x)
03.12. 10

Rozšiřování plodů

Ročníky: SŠ 1.,
Seznámení s různými způsoby rozšiřování plodů a semen. Závěrečné procvičení poznatků.
Autor: Eva Jirsová
(0 x)
14.10. 10

Růst a spojení kostí

Ročníky:
Anatomie člověka - opěrná soustava
(0 x)
23.10. 10

Růžovité

Ročníky:
PŘÍRODOPIS Sekunda osmiletého gymnázia nebo 7. ročník ZŠ Botanika – růžovité
(0 x)
28.02. 12

Ryby - stavba těla 2

Ročníky: SŠ 2.,
Druhá část výukového celku o stavbě těla ryb.
(0 x)
30.10. 11

Ryby - stavba těla I.

Ročníky: SŠ 2.,
První část materiálu o stavbě těla ryb.
(0 x)
27.12. 10

RYBY 1

Ročníky: SŠ 2.,
Základní charakteristika třídy ryby - hlavní znaky. Rybníkářství a rybolov, Někteří zástupci sladkovodních ryb.
(0 x)
18.01. 11

Ryby 2

Ročníky: SŠ 2.,
Paryby - osmisměrka. Ryby - anatomie, zástupci, rébusy.
(0 x)
30.10. 10

Rýhování vajíčka

Ročníky:
Rýhování vajíčka
(0 x)
24.11. 11

Savci - charakteristika třídy

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Obsahuje charakteristiku třídy,porovnání s plazy,význam savců pro člověka, výklad pojmu domestikace.
(0 x)
15.11. 11

SAVCI - ekologie

Ročníky: SŠ 2.,
Tělesná teplota, životní prostředí, potrava a rozmnožování savců.
(0 x)
09.03. 11

Savci - test

Ročníky: SŠ 2.,
Test (s obrázky) pro procvičení učiva.
(0 x)
03.11. 10

SAVCI - vačnatci

Ročníky:
Základní charakteristika třídy savců - hlavní znaky. Vačnatci - zástupci, zvláštnosti vývoje, výskyt.
(1 x)
12.04. 12

Savci světa - poznávačka

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování zástupců savců z celého světa formou kvízu. Možnost využití Activote.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
10.10. 11

Segregace - příklady

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičení segregace ne konkrétních příkladech.
(0 x)
17.01. 12

Šelmy - úvod.

Ročníky: SŠ 2.,
Základní charakteristika řádu šelmy, ekologie a atologie.
(1 x)