Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Autor:
Řadit:
19.12. 13

Abstraktní umění

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
přednáška s názornými ukázkami a opakováním
(0 x)
24.09. 13

Ach ti roboti...

Ročníky: ZŠ 5,
Technika a roboti ve výtvarném a slohovém projevu...aneb-Netradičně s Vv...
(0 x)
24.09. 13

Ach, ti roboti...

Ročníky: ZŠ 5,
Technika a moderní roboti s využitím výtvarného a slohového ztvárnění....aneb- Netradičně s Vv
(0 x)
21.05. 12

Architektura starověkého Egypta

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál seznamuje žáky s pojmy egyptské architektury
(0 x)
24.09. 13

Barevnost zvířat

Ročníky: ZŠ 5,
Rozličnost fauny, výtv. ztvárnění páva, estet. cítění, láska ke zvířatům...
(0 x)
14.09. 13

Baroko

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
20.11. 13

Baroko - sochařství

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
13.01. 14

Baroko a klasicismus

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přednáška s názornými ukázkami a ověřovacími otázkami
(0 x)
16.09. 13

Barva

Ročníky: ZŠ 6,
Druhy barev, využití
(0 x)
13.01. 14

Barva a pigmenty

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
přednáška s ukázkami a praktickými úkoly
(0 x)
04.11. 13

Barvy a roční doby

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, spec. š.,
Děti se seznámí s tím, jaké jsou typické barvy pro různá roční období.
(0 x)
21.05. 12

Barvy ročních období

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s mícháním barev, barevnými odstíny.
(0 x)
04.11. 13

Barvy, barvičky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, spec. š.,
Děti si procvičují znalost barev,důležitost vnímání barev v přírodě a následné využití při kresbě, naučí se rozlišovat barvy základní a míchané.
(0 x)
24.09. 13

Bojíte se pavouků?

Ročníky: ZŠ 5,
Zajímavá technika ve Vv, užitečnost pavouků, odstranění strachu ....
(0 x)
24.09. 13

Byla jedna kočka...

Ročníky: ZŠ 5,
Propojení Př, Čj, Vv- dekor. prvky, netradiční ztvárnění kočky...
(0 x)
20.11. 13

Český kubismus

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9.ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
24.09. 13

Cestuješ, cestuje, cestujeme...

Ročníky: ZŠ 5,
Dopravní prostředky ve Vv ...
(0 x)
24.09. 13

Čtvero ročních dob ve Vv

Ročníky:
Využití v několika ročnících na zopakování jednotl. prvků roč. období...
(0 x)
16.09. 13

Design

Ročníky: ZŠ 6,
Definice, historie
(0 x)
24.09. 13

Důležitá ekologie

Ročníky: ZŠ 5,
Vnímání krás přírody v mezipředmětových vztazích...
(0 x)
20.11. 13

Empír

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
23.08. 12

Epochy výtvarného umění -

Ročníky: ZŠ 6,
Celkový pohled na vývoj výtvarného umění.
(0 x)
25.10. 11

Ex libris

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je seznámit žáky s ex libris – knižní značkou. Tento materiál má sloužit k úvodní motivační fázi před vlastní výrobou ex libris.
(0 x)
20.02. 14

Expresionismus

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9.ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
21.05. 12

Galerie veselých postaviček

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznámí s nejslavnějšími kreslenými postavami ze seriálů a knih
(0 x)
11.09. 13

Gotika

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
16.09. 13

Gotika

Ročníky: ZŠ 7,
Gotická architektura
(0 x)
16.09. 13

Grafické techniky

Ročníky: ZŠ 8,
Přehled grafických technik
(0 x)
16.09. 13

Grafika

Ročníky: ZŠ 7,
vývoj grafických technik
(0 x)
24.09. 13

Hmyz kolem nás...

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení učiva o hmyzu s výtvarným využitím a ztvárněním
(0 x)
24.09. 13

Hrátky s kaktusy...

Ročníky: ZŠ 5,
Učivo živé přírody, rostlin ve výtvarné výchově....
(0 x)
24.09. 13

Hv ve Vv

Ročníky: ZŠ 5,
Výtvarné ztvárnění hudební nauky...
(0 x)
21.05. 12

Ilustrátoři dětských knih

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci si ověřují znalosti kreslených postav z četby a dětských filmů.
(0 x)
20.11. 13

Impresionismus

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
24.09. 13

Jaro je tu, děti!

Ročníky: ZŠ 5,
Prvky a barevnost jara ve Vv, Př,....
(0 x)
24.09. 13

Ještě jednou pohádky...

Ročníky: ZŠ 5,
Pohádek není nikdy dost ani ve vyšších roč.ZŠ,kreslíme podle předlohy či podle fantazie...
(0 x)
21.05. 12

Josef Lada

Ročníky: ZŠ 6,
Zařazení do tématu Nauka o barvách. Seznamování s barvami v díle J. Lady.
(0 x)
09.10. 13

Kalendář jako vánoční dárek

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Procvičení různých pracovních a výtvarných technik,symbolů jednotl. měsíců v roce, dárkem udělat radost svým blízkým...
(0 x)
16.09. 13

Kaligrafie

Ročníky: ZŠ 6,
Hlavní znaky
(0 x)
09.10. 13

Kapr, náš dobrý vánoční kapr...

Ročníky: ZŠ 5,
Zajímavá výtvarná technika, poznávání ryb,popis ryby, kapr-jeden ze symbolů Vánoc...
(0 x)
16.09. 13

Keramika

Ročníky: ZŠ 6,
Vývoj uměleckého řemesla
(0 x)
20.11. 13

Klasicismus

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
16.09. 13

Knihtisk

Ročníky: ZŠ 7,
vynález knihtisku a jeho vývoj
(0 x)
09.10. 13

Kolo, kolečko, bicykl...

Ročníky: ZŠ 5,
Kolo jako dopr. prostř. v časech minulých i dnes, Dv ve Vv...
(0 x)
16.09. 13

Kompozice

Ročníky: ZŠ 7,
Základní pojmy
(0 x)
12.03. 14

Konstruktivismus

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7 - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
09.10. 13

Kostely, chrámy...

Ročníky: ZŠ 5,
Architektura kostelů ve Vv, seznámení pro některé děti s neznámými archit. budovami...
(0 x)
09.10. 13

Kostlivců se nebojíme...

Ročníky: ZŠ 5,
Kostra člověka, zajímavosti...( Vv, Př), výtvarné ztvárnění...
(0 x)
04.11. 13

Krajina

Ročníky: ZŠ 2, spec. š.,
Seznámení s pojmem popředí, střední pásmo, pozadí a základními pravidly ztvárnění krajiny ve výtvarné výchově.
(1 x)
16.09. 13

Krajinomalba

Ročníky: ZŠ 7,
Vývoj krajinomalby
(0 x)
09.10. 13

Krásy kolem nás...

Ročníky: ZŠ 5,
Různé druhy krajiny ve Vv....
(0 x)
16.09. 13

Kresba

Ročníky: ZŠ 8,
Základní pojmy
(0 x)
04.11. 13

Kreslení postavy pomocí oválů

Ročníky: ZŠ 2, spec. š.,
Děti se naučí pomocí oválů kreslit lidskou postavu. Uvědomují si poměry jednotlivých částí těla.
(1 x)
21.05. 12

Kreslíš?

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznámí se základy kresby.
(0 x)
20.02. 14

Kubismus (svět)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena zejména pro žáky 7. - 9. tříd.Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
21.05. 12

Kultura starověkého Egypta

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci poznávají starověkou egyptskou kulturu.
(0 x)
09.10. 13

Léto, léto, cos nám přineslo...

Ročníky:
Ztvárnění hlavních znaků ročního období výtvarným projevem...
(0 x)
23.08. 12

Malířství v historických epochách

Ročníky: ZŠ 6,
Celkový pohled na malířství v historických epochách
(0 x)
23.08. 12

Malířství v historických epochách-2.část

Ročníky: ZŠ 6,
Vývoj malířství
(0 x)
23.08. 12

Malování stromů

Ročníky: ZŠ 6,
Vztah člověk-příroda
(0 x)
16.09. 13

Mandala

Ročníky: ZŠ 8,
Charakteristika
(0 x)
09.10. 13

Meluzína jede zimou na saních

Ročníky: ZŠ 5,
Rychlé ztvárnění znaků zimy, hledání dalších znaků...využití jako motivační cvičení...
(0 x)
10.10. 13

Mosty kolem nás...

Ročníky: ZŠ 5,
Výtvarné ztvárnění Vl učiva (mosty, zajímavosti), motivační chvilky...
(0 x)
16.09. 13

Mozaika

Ročníky: ZŠ 9,
Definice umělecké techniky
(0 x)
09.10. 13

Multikulturní výchova ve " výtvarce"...

Ročníky: ZŠ 5,
Uvědomění si ostatních lidí na této planetě nejen ve výtvarném projevu...
(0 x)
10.10. 13

My family

Ročníky: ZŠ 5,
Propojení učiva Aj, Vv, Pč.....pro práci ve skup. nebo jednotlivě....
(0 x)
10.10. 13

Na výletě v mořském světě

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Spojení Vv s plánovanou exkurzí do MOŘ. SVĚTA-PRAHA...
(0 x)
09.10. 13

Nejen dopravní prostředky...

Ročníky: ZŠ 5,
Výtvarné ztvárnění dopr. prostř., které nevídáme každý den...Zajímavosti, prvky Dv...
(0 x)
25.10. 11

Novoročenka - "péefko"

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je seznámit se před vlastní výrobou novoročenky se zkratkou PF, jak vznikla a co znamená. Tento materiál má sloužit k úvodní motivační fázi.
(0 x)
09.10. 13

Oheň a voda...

Ročníky: ZŠ 5,
Výtvarné ztvárnění dvou živlů, klady a zápory v mezipředm. vztazích(Čj)...
(0 x)
09.10. 13

Omalovánky

Ročníky: ZŠ 5,
Seznámení s historií prostřednictvím omalovánek a výtv. chvilek...
(0 x)
13.01. 14

Opakování od pravěku po křesťanství

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
opakování předchozích přednášek
(0 x)
16.09. 13

Ornament

Ročníky: ZŠ 7,
Vývoj ornamentu
(0 x)
06.11. 13

Osa souměrnosti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, spec. š.,
Seznámení s pojmem osová souměrnost a jejím významem ve výtvarné tvorbě.
(1 x)
09.10. 13

Pat a Mat mezi námi...

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Ztvárnění postavy v návaznosti na Tv, veselé chvilky se známými postavičkami...
(0 x)
09.10. 13

Perníková chaloupka

Ročníky: ZŠ 5,
Obráz. osnova,ilustrační kresba v mezipředmět. vztazích...
(0 x)
16.09. 13

Písmo

Ročníky: ZŠ 7,
přehled vývoje jednotlivých druhů písma
(0 x)
24.08. 12

Písmo

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznamují s tvary písma.
(0 x)
10.10. 13

Podzimáčci pro radost

Ročníky: ZŠ 5,
Výrobky pro radost- hl. znaky podzimu, prstová motorika, propojení umezipřed.vztahů(Př, Pč, Vv, Čj...)
(0 x)
10.10. 13

Podzimní plody ve Vv

Ročníky: ZŠ 5,
Podzimní plody, plastické vnímání povrchu plodů, prstová motorika, opak učiva z Př...
(0 x)
16.09. 13

Portrét

Ročníky: ZŠ 7,
vývoj portrétního umění
(0 x)
24.08. 12

Portrét

Ročníky: ZŠ 6,
Doplňuje učivo o portrétování
(0 x)
10.10. 13

Profese,povolání ve Vv

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zachycení postavy s hlavními znaky v určitém povolání...Mladší děti poznávají nebo kreslí podle předlohy, starší nakreslí samy....
(0 x)
24.08. 12

Proporce lidské postavy

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci jsou seznámeni se základy kresby lidské postavy
(0 x)
10.10. 13

Protiklady ve Vv

Ročníky: ZŠ 5,
Mezipředmětové vztahy, motivační chvilky v různých výuk. předmětech...
(0 x)
20.11. 13

Realismus

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
20.11. 13

Renesance

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
09.06. 10

Renesance - odívání

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Renesance - odívání, Vv 7. roč.
(0 x)
20.02. 14

Renesanční malířství

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
20.11. 13

Renesanční sochařství

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
10.10. 13

Roční období

Ročníky: ZŠ 5,
Ztvárnění znaků roč. období, poznávání roč.období, zajímavých znaků...
(0 x)
20.11. 13

Rokoko

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
20.11. 13

Románské umění

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
16.09. 13

Románské umění

Ročníky: ZŠ 7,
Přehled charakteristických prvků
(0 x)
20.11. 13

Romantismus

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
10.10. 13

Ruce, ruce, ručičky...

Ročníky: ZŠ 5,
Multikulturní výchova,tvary ruky, kamarádství,....
(0 x)
10.10. 13

Rychlé obrázky pro mladší kamarády...

Ročníky: ZŠ 5,
Pocit sounáležitosti, využití k různým aktivitám(zápis...),procvičení drobné prstové motoriky...
(0 x)
20.11. 13

Secese

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
17.11. 11

Skládaná kniha - dekorace

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Tento předváděcí sešit obsahuje návod k výrobě dekorativní knihy. Výrobek je vhodný jako dárek.
(0 x)
16.09. 13

Sklářství

Ročníky: ZŠ 7,
Umělecké řemeslo
(0 x)
16.09. 13

Sochařství

Ročníky: ZŠ 7,
Vývoj sochařství
(0 x)
24.08. 12

Sochařství v historických epochách

Ročníky: ZŠ 6,
Přehled tvorby sochařů od antiky po romantismus
(0 x)
10.10. 13

Sportuješ, sportuje, sportujeme...

Ročníky: ZŠ 5,
Postava v pohybu, sporty, propojení Tv ves Vv...
(0 x)
24.09. 13

Stromy- zdroj života na Zemi...

Ročníky: ZŠ 5,
Propojení chvilek ve Vv, Př, Čj....živá příroda, stromy...
(0 x)
28.02. 14

Surrealismus

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9.ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
24.09. 13

Svět dýní...

Ročníky: ZŠ 5,
Podzim, zajímavosti ze Světelska, zajímavá technika, motivace k exkurzi....
(0 x)
24.09. 13

Svět pohádek

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Starší děti ztvární hl. postavy pohádek, mladší děti mohou hádat, z které pohádky obrázky jsou...(využití různych výtv. techmik, fantazie, či kresba podle předlohy)
(0 x)
24.08. 12

Světlo a stín

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci jsou seznámeni se základy stínování.
(0 x)
17.11. 11

Tangram

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje postupnou motivaci a návod k výrobě TANGRAMU, původ a vznik tohoto hlavolamu.
(0 x)
24.09. 13

To je hezké...

Ročníky: ZŠ 5,
Estet. cítění ve Vv, zajímavosti, využití v motivač. chvilkách...
(0 x)
24.09. 13

Tříkráloví sněhuláci

Ročníky: ZŠ 5,
Sv.Tří králů, dekor jako výtv. technika...
(0 x)
24.09. 13

U moře....

Ročníky: ZŠ 5,
Příběh-Čj ve Vv....
(0 x)
24.08. 12

Učivo o barvách

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení se základním učivu o barvách, o jejich členění, barevném spektru.
(0 x)
24.08. 12

Umění pravěku

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci získávají informace o prvopočátcích umělecké tvorby.
(0 x)
24.09. 13

V zdravém těle zdravý duch...

Ročníky: ZŠ 5,
Tv ve Vv- podpora zájmu dětí o sport...
(0 x)
25.06. 11

Variace na renesanční téma

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Variace na renesanční téma - vyučovací hodina Vv pro 9. ročník
(0 x)
24.08. 12

Velikonoce

Ročníky: ZŠ 6,
Velikonoční tradice,pojmy
(0 x)
24.09. 13

Veselé domy kolem nás...

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Hravost, fantazie, barevnost, estetika ve Vv...
(0 x)
24.09. 13

Vesele s angličtinou ve Vv...

Ročníky: ZŠ 5,
Propojení Vv a Aj, téma- Clothes, využití jako motivace i v nižších roč., popř. i na zopak. ve vyšších...
(0 x)
24.09. 13

Vesmír kolem nás...

Ročníky: ZŠ 5,
Planety jako učivo, propojení mezipředmětových vztahů v souvislosti s návštěvou Planetária...
(0 x)
16.09. 13

Vitráž

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika uměleckého řemesla
(0 x)
17.11. 11

Výtvarné techniky I.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Prezentace Výtvarné techniky I. - kresba je určena pro 4. - 6. ročník ZŠ
(0 x)
17.11. 11

Výtvarné techniky II.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Výtvarná výchova pro 4.-6. ročník ZŠ výuková hodina Výtvarné techniky II. - malba
(0 x)
24.09. 13

Zajímavá architektura

Ročníky:
Velké budovy ve světě- Vl,budovy, které nevidíme kolem nás(na malém městě)...
(0 x)
24.09. 13

Zajímavá architektura ve světě...

Ročníky: ZŠ 5,
Povšimnutí si zajímavých staveb u nás i ve světě v souvislosti s vlastivědným učivem...aneb -Motivační cviky pro zvýšení pozornosti(nejen ve Vv)
(0 x)
24.09. 13

Zajímavosti ze světa...

Ročníky: ZŠ 5,
Vl. Evropa, zajímavosti, estet. cítění, rozličnost staveb ostatních států Evropy...
(0 x)
06.11. 13

Zátiší

Ročníky: ZŠ 2, spec. š.,
Děti se seznámí s pojmem zátiší a hravou formou se pokouší vytvářet jednoduchá zátiší.
(0 x)
24.09. 13

Živá příroda, stromy

Ročníky: ZŠ 5,
Vztah k živé přírodě, stromy jako zdroj života na Zemi...
(0 x)
23.08. 12

Živly

Ročníky: ZŠ 6,
Přírodní živly:oheň,vzduch,voda,země
(0 x)
24.09. 13

Zpátky do pravěku...

Ročníky: ZŠ 5,
Využití volných chvilek v tématu, který děti stále zajímá- to jsou pravěká zvířata...
(0 x)
25.11. 13

Způsoby tisku

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Grafické techniky - přednáška s názornými ukázkami a úkoly k ověření pozornosti
(0 x)
24.09. 13

Zvesela se sněhuláky...

Ročníky: ZŠ 5,
Různé techniky, motivač. cvičení,radosti zimy...
(0 x)
24.09. 13

Zvířata

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zopakování druhů zvířat, využití v Pč nebo Vv, uplatnění fantazie i hl.znaků jednotl. zvířat...nebo využití jako motivač. cv. v jednotl hodinách...
(0 x)
24.09. 13

Zvíře, které je mi sympatické, které se mi líbí...

Ročníky: ZŠ 5,
Poznávání oblíbených zvířat kamaráda s využitím popisu v Čj,učit se zaplnit celou plochu papíru, využití i jako motivační cvičení...
(0 x)