04.11. 13

Kreslení postavy pomocí oválů

Děti se naučí pomocí oválů kreslit lidskou postavu. Uvědomují si poměry jednotlivých částí těla.
Děti sestavují postavu pomocí oválů, na ose se učí správný poměr jednotlivých částí těla, hádají, jaký pohyb je znázorněn na různých náčrtech.
Ročníky: ZŠ 2, spec. š.,

Další materiály tohoto autora

23.02. 14 Slovník malého výtvarníka
23.02. 14 Výtvarná výchova - Velikonoce
23.02. 14 Výtvarná výchova - Vánoce
23.02. 14 Výtvarná výchova - leporelo
23.02. 14 Výtvarná výchova - stromy
23.02. 14 Výtvarná výchova - dekorace
23.02. 14 Výtvarná výchova - písmo
23.02. 14 Kreslení zvířat - ovály
12.02. 14 Výtvarná výchova - tváře
31.01. 14 Výtvarné techniky - koláž
31.01. 14 Hrátky se slovy
28.01. 14 Slova ohebná a neohebná
23.01. 14 Výtvarné techniky - mozaika
23.01. 14 Slova mnohoznačná - homonyma
22.01. 14 Slova souznačná - synonyma
21.01. 14 Slova opačná - antonyma
19.01. 14 Slova nadřazená a podřazená
18.01. 14 Číslovky - určité a neurčité
15.01. 14 Zájmena
13.01. 14 Souvětí - spojovací výrazy
12.01. 14 Slovesa - způsob
04.01. 14 Jazykové rozbory
04.01. 14 Číslovky
03.01. 14 Skupiny bě, pě, vě, mě
02.01. 14 Slovesa - čas
01.01. 14 Skupiny dě, tě, ně
01.01. 14 Párové hlásky - opakování
31.12. 13 Slovesa - osoba, číslo
31.12. 13 Přídavná jména 4
29.12. 13 Párové hlásky ď - ť
29.12. 13 Párové hlásky v-f, ch-h
25.11. 13 Spodoba z-s, ž-š
23.11. 13 Spodoba b-p, d-t
21.11. 13 Vlastní a obecná jména
20.11. 13 Slovesa II.
19.11. 13 Slovesa I.
18.11. 13 Předložky II.
17.11. 13 Předložky I.
17.11. 13 Přídavná jména
15.11. 13 Podstatná jména
13.11. 13 Abeceda II. hry
10.11. 13 Abeceda I.
09.11. 13 Měkké a tvrdé souhlásky
06.11. 13 Český jazyk - tvrdé souhlásky
04.11. 13 Český jazyk-měkké souhlásky
23.10. 13 Osa souměrnosti
14.10. 13 Krajina
10.10. 13 Podstatná jména rodu středního - vzory
10.10. 13 Podstatná jména rodu ženského -vzory
10.10. 13 Ohebné slovní druhy
10.10. 13 Předložky a předpony
10.10. 13 Předpona, kořen, přípona
09.10. 13 Zátiší
05.10. 13 Teplé a studené barvy II.
05.10. 13 Teplé a studené barvy I.
05.10. 13 Míchání barev
29.09. 13 Český jazyk mužské vzory podst. jmen
29.09. 13 Český jazyk rody podst. jmen
09.08. 13 Barvy a roční doby
08.08. 13 Barvy, barvičky