Psychologie a komunikace Psychologie a komunikace

Autor:
Řadit:
25.09. 13

Poznávací procesy - třídění

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu,k ujasnění a roztřídění psychických procesů poznávacích. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
25.09. 13

Emoce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu látky, k ujasnění a roztřídění psychických procesů emočních. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
25.09. 13

Klasifikace potřeb - opakování, procvičování

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k ujasnění a roztřídění potřeb, k procvičení, k opakování klasifikace potřeb na nižší a vyšší a hierarchie potřeb podle Maslowa, pomocí interaktivních cvičení. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
06.10. 13

Motivace, životní cíle, zájmy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu, k ujasnění základních pojmů a vzájemných souvislostí motivace, životních cílů a zájmů. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
06.10. 13

Motivační procesy, motivace

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu,k ujasnění a roztřídění psychických procesů motivačních. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Myšlení a řeč

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu,k ujasnění psychických procesů se zaměřením na myšlení a řeč.Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Poruchy paměti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu, k pochopení pojmů a k ujasnění a utřídění poruch paměti. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Potřeby a jejich členění

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k ujasnění a roztřídění potřeb. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Představy a fantazie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu,k ujasnění a roztřídění psychických procesů poznávacích, se zaměřením na představy a fantazii. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Psychické procesy a stavy, jejich třídění

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu,k ujasnění a roztřídění psychických procesů a stavů osobnosti Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Psychické procesy paměti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu, k pochopení pojmu a k ujasnění procesu paměti. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Řeč, poruchy řeči

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu, k ujasnění a roztřídění psychických procesů poznávacích, se zaměřením na řeč, poruchy řeči. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Rozvíjení a cvičení paměti, pozornosti, učení

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k doplnění výkladu, k praktickému procvičení vizuální paměti a pozornosti, materiál dále obsahuje odkaz na práci s učebnicí.Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Sebepoznávání a sebehodnocení

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu, k ujasnění problematiky sebepoznávání a sebehodnocení. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Učení

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu, k ujasnění pojmu učení jeho uplatnění. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Vnímání

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu,k ujasnění a roztřídění poznávacích psychických procesů, se zaměřením na vnimání. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Vůle

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu, k ujasnění a roztřídění psychických procesů volních. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Výkonové vlastnosti - inteligence

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu, k ujasnění a roztřídění výkonových vlastností osobnosti se zaměřením na inteligenci. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)
08.11. 13

Výkonové vlastnosti - schopnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu, k ujasnění a roztřídění Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče výkonových vlastností osobnosti se zaměřením na schopnosti.
(0 x)
08.11. 13

Životní hodnoty

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen k výkladu, k pochopení pojmu životní hodnoty a k ujasnění a utřídění vlastních životních hodnot. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
(0 x)