08.11. 13

Řeč, poruchy řeči

Materiál je určen k výkladu, k ujasnění a roztřídění psychických procesů poznávacích, se zaměřením na řeč, poruchy řeči. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent a pro 1. ročník sociální péče
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora