Prvouka Prvouka

Autor:
Řadit:
28.04. 11

"PUTOVÁNÍ KAPKY VODY"

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen k seznámení s pojmy KOLOBĚH VODY, SKUPENSTVÍ LÁTEK V PŘÍRODĚ a k jejich osvojení.
(0 x)
21.09. 10

1.r._Prv_clovek

Ročníky:
procvičení člověka a jeho návyků
(1 x)
27.03. 13

Afrika

Ročníky: ZŠ 1,
Téma ke Dni Země. Motivační křížovka, kontinenty - podrobnější mapa Afriky, pro zpestření Magický čtverec (africká zvířata).
(0 x)
10.04. 13

Bezpečná cesta do školy

Ročníky: ZŠ 1,
Vyřešení dopravní situace, dopravní značky, prostředky, semafory.
Autor: Alena Cahová
(0 x)
19.12. 11

Bezpečně autem

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Osvojení zásad bezpečné jízdy v autě.
(0 x)
07.01. 13

Bezpečné chování

Ročníky: spec. š.,
Procvičujeme dodržování zásad bezpečného chování, tak aby neohrožoval zdraví své a jiných.
(0 x)
24.04. 11

Bezpečné chování - neznámí lidé

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Materiál je určen pro prvouku v 1. a 2. ročníku. Děti si osvojují zásady bezpečného chování při setkání s neznámými lidmi.
(0 x)
19.04. 11

Bezpečné chování - sám doma

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro prvouku v 1. ročníku. Děti si osvojují zásady bezpečného chování.
(2 x)
12.12. 11

Bezpečné chování v lese

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Osvojení bezpečného chování v přírodě.
(0 x)
12.12. 11

Bezpečné chování v létě u vody

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Žáci si osvojují zásady bezpečného chování v létě u vody.
(1 x)
18.12. 11

Bezpečné chování v zimě na horách

Ročníky: ZŠ 2,
Osvojení zásad bezpečného chování v zimě na horách
(0 x)
18.05. 11

Bezpečně na chodníku

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro prvouku v 1. ročníku. Děti si osvojují základní pravidla účastníků silničního provozu a chování chodce na chodníku.
(0 x)
20.12. 11

Bezpečně na kole

Ročníky: ZŠ 2,
Osvojení zásad bezpečné jízdy na kole.
(0 x)
18.12. 11

Bezpečně na přechodu

Ročníky: ZŠ 1,
Osvojení zásad bezpečného přecházení vozovky.
(0 x)
18.12. 11

Bezpečně na přechodu se semaforem

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Bezpečné přecházení vozovky na přechodu se semaforem.
(0 x)
13.12. 11

Bezpečně na silnici

Ročníky: ZŠ 1,
Osvojení zásad bezpečného chování chodce na silnici bez chodníku.
(0 x)
19.12. 11

Bezpečně při bouřce

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Osvojení zásad bezpečného chování při bouřce a možná nebezpečí.
(0 x)
28.04. 11

Borovice, modřín

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako doplněk výkladové hodiny. Na tuto lekci navazuje lekce "Smrk, jedle", a celé téma je shrnuto v lekci "Jehličnatý les".
Autor: Alena Horská
(0 x)
19.04. 11

Budovy a jejich účel

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k seznámení s různými typy budov a jejich účelem.
(1 x)
01.06. 12

Byliny

Ročníky: ZŠ 3,
Rozdělení rostlin: okrasné, léčivé, jedovaté, chráněné. Stonek bylin a jejich květy.
(0 x)
29.01. 12

Byliny, keře, stromy

Ročníky: ZŠ 3,
Základní rozpoznávání rostlin
(0 x)
12.08. 13

Čas

Ročníky: ZŠ 2,
hodiny, čas
(0 x)
28.02. 13

Čas

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
25.01. 13

Čas

Ročníky: ZŠ 1,
Vysvětlení si pojmu čas na připravených hodinách. Nastavování času.
(0 x)
01.06. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 3,
Měření času, převody jednotek času, minulost a současnost.
(0 x)
13.10. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Předváděcí sešit je určen k výkladu, procvičování a opakování učiva o čase.
(0 x)
28.04. 11

Čas

Ročníky: ZŠ 3,
Lekce obsahuje základní informace o tom, čím se měří čas, jaké jsou jednotky času a s jakými časovými úseky se žáci v běžném životě setkávají.
(0 x)
18.12. 11

Čas - rok, přestupný rok,měsíc, týden, den

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení se základními pojmy ohledně času.
(0 x)
19.05. 11

Čas - určování času

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Čas a jeho měření
(0 x)
25.05. 10

Čas a hodiny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Cilem tohoto předváděcího sešitu je procvičit si znalosti o vývoji měřidel času a určování času.
(0 x)
29.12. 14

Části dne

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určený pro žáky 2. ročníku. Žáci poznávají časovou posloupnost, určují čas a jednotlivé části dne.
(0 x)
29.01. 12

Části dne, hodiny

Ročníky: ZŠ 1,
Tato lekce může navazovat na lekci "Dny v týdnu". Pracuje s pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc. Seznamuje s měřením času (celé hodiny)
Autor: Alena Horská
(0 x)
26.03. 11

Části kvetoucích rostlin

Ročníky: ZŠ 3,
Kvíz - téma části kvetoucích rostlin. Žáci procvičují zábavnou formou učivo o částech rostlinného těla.
(0 x)
28.05. 13

Části lidského těla, kostra

Ročníky: ZŠ 3,
Upevňování znalostí o stavbě lidského těla, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
29.12. 14

Části těla

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro žáky 2.třídy. Žáci poznávají a určují části těla, učí se předcházet úrazům.
(0 x)
30.05. 12

Červené blato

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení znalostí získaných při projektových dnech Den Země - CHKO Červené blato.
(0 x)
12.08. 13

Česká republika

Ročníky: ZŠ 2,
Česká republika, naše vlast
(0 x)
24.05. 13

Česká republika

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva a daného tématu - Česká republika.
(0 x)
01.06. 12

Česká republika

Ročníky: ZŠ 3,
Sousední státy ČR, státní symboly, tajenka.
(1 x)
05.03. 13

Česká republika - 1. část

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Česká republika – 1. část, základní údaje, sousední státy, státní symboly, kraje, pracovní listy.
(1 x)
18.03. 13

Česká republika - 2. část

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Česká republika – 2. část, mapa ČR, Praha, Brno, Ostrava, pracovní listy.
(1 x)
18.03. 13

Česká republika - Jihočeský kraj

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Česká republika – Jihočeský kraj, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, pracovní listy.
(1 x)
07.04. 14

Česká republika - test

Ročníky: ZŠ 3,
Test k prověření zvládnutí učiva o České republice.
(0 x)
13.10. 12

Česká republika, Praha

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 5,
Předváděcí sešit je určen k výkladu o domově - České republice se zaměřením na hlavní město - Prahu.
(0 x)
23.07. 12

České Budějovice

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava na hodinu PRV, která by měla následovat po vycházkovém dnu - prohlídka historické části krajského města - České Budějovice.
(0 x)
14.11. 13

Cesta do školy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Seznámení se s dopravní tématikou - jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu
(0 x)
12.08. 13

Cesta do školy

Ročníky: ZŠ 2,
cesta do školy, dopravní značky
(0 x)
24.05. 13

Cesta do školy 1

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva a daného tématu - Cesta do školy.
(0 x)
24.05. 13

Cesta do školy 2

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva - Cesta do školy.
(0 x)
24.05. 13

Cesta do školy 3

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění probíraného učiva a daného tématu - Cesta do školy.
(0 x)
24.05. 13

Cesta do školy 4

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění a rozšíření probíraného učiva a daného tématu - Cesta do školy.
(0 x)
25.09. 11

Cesty do přírody

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k seznámení s pojmem příroda a cesty do přírody.
(0 x)
25.09. 11

Chování lidí

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál o chování lidí, zda je špatné či dobré. Důraz na nebezpečné chování lidí.
(0 x)
27.03. 12

Chráníme si zdraví

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování znalostí o ochraně lidského zdraví, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
04.06. 12

Čistota - hygiena zubů, vlasů.

Ročníky: spec. š.,
Seznámení žáků s čistotou zubů a vlasů.
(0 x)
25.02. 13

Čistota a péče o zdraví

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
28.05. 13

Člověk

Ročníky: ZŠ 3,
Prohlubování znalostí o člověku, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
01.06. 12

Člověk

Ročníky: ZŠ 3,
Vývoj člověka, kostra lidského těla, smysly.
(0 x)
27.11. 11

Člověk

Ročníky: ZŠ 3,
Základní informace o člověku, jeho smyslech, a o jeho vývoji.
(0 x)
27.08. 11

Člověk

Ročníky: ZŠ 1,
Člověk. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Spolužáci, kamarádi- jejich popis. Lidské tělo, hygiena. Zdravá výživa. Nemoc a úraz.
(0 x)
14.05. 12

Člověk - části lidského těla, kostra a svaly

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování částí těla. Výklad nového učiva - kostra a svaly.
(0 x)
27.08. 12

Člověk - hlasovací zařízení

Ročníky: ZŠ 3,
Otázky, které se týkají vývoje člověka, vnitřních orgánů a výživy.
(0 x)
14.05. 12

Člověk - růst a vývoj

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení jednoho ze základních znaků živých organismů - růst a vývoj člověka.
(0 x)
08.06. 12

Člověk - vnitřní ústrojí, smysly

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení se s vnitřními orgány a ústrojími zabezpečujícími všechny životně důležité funkce, opakování smyslů.
(0 x)
28.04. 11

Člověk a jeho svět-Rozmanitost přírody-léto.

Ročníky: ZŠ 1,
Člověk a jeho svět-Rozmanitost přírody-léto. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Učivo k seznámení se s proměnami přírody v létě, o vztazích člověka k přírodě. Květiny v zahradě a na louce. Ovoce a zelenina.
(0 x)
30.01. 11

Člověk a jeho zdraví

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičení částí těla,péče o zdraví, určeno pro 1. ročník.
(0 x)
17.05. 10

Clovek a zdravi

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičovací hodina pro 1. třídu.
(0 x)
30.04. 13

Co k sobě patří a nepatří

Ročníky: spec. š.,
Hledání předmětů, které k sobě patří nebo naopak nepatří
(0 x)
05.11. 12

Co k sobě patří a nepatří

Ročníky: spec. š.,
Logické přiřazování a odstraňování předmětů
Autor:
(0 x)
12.06. 12

Čtení s porozuměním: "Člověk a jeho tělo"

Ročníky: ZŠ 3,
Čtení textu. Člověk: kostra – popis, vnitřní orgány, smyslová ústrojí. Pracovní list.
(1 x)
08.06. 12

Čtení s porozuměním: "Člověk"

Ročníky: ZŠ 3,
Společné znaky, potřeby a projevy člověka. Růst a vývoj. Péče o zdraví. Pracovní list.
(1 x)
05.06. 12

Čtení s porozuměním: "Neživá příroda"

Ročníky: ZŠ 3,
Čtení textu. Neživá příroda. Voda. Vzduch. Půda. Pracovní list.
(1 x)
05.06. 12

Čtení s porozuměním: "Ovoce. Polní plodiny."

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Čtení textu. Druhy ovoce. Polní plodiny. Pracovní list.
(1 x)
21.05. 12

Čtení s porozuměním: "Řemesla a povolání"

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Čtení veršů, řemesla a povolání.
(1 x)
23.05. 12

Čtení s porozuměním: "Roční období"

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Orientace v textu, roční období, pracovní list.
(1 x)
21.05. 12

Čtení s porozuměním: "Stromy - listy, plody"

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Čtení veršů. Popis listu, plody.
(1 x)
15.05. 12

Čtení s porozuměním: "Stromy"

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Čtení veršů. Rozdělení stromů. Části stromu.
(1 x)
21.05. 12

Čtení s porozuměním: "Zelenina"

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Čtení veršů, dělení zeleniny, pracovní list.
(1 x)
09.04. 13

Čtení s porozuměním: Živočichové 1. část

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Čtení textu. Obratlovci. Savci, rozdělení podle druhu potravy. Ptáci, rozdělení podle druhu potravy. Pracovní listy.
(1 x)
16.04. 13

Čtení s porozuměním: Živočichové 2. část

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Čtení textu. Plazi, obojživelníci, rozdělení. Pracovní listy.
(1 x)
24.04. 13

Čtení s porozuměním: Živočichové 3. část

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Čtení textu. Ryby – rozdělení, hmyz – skupiny, význam pro člověka. Pracovní listy.
(1 x)
18.05. 11

Den - části dne

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Rozdělení dne na části a přiřazování příslušných časových údajů, procvičování určování času, tajenka a pexeso.
(0 x)
19.04. 11

Dětský pokoj

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k seznámení s funkcí a vybavením dětského pokoje.
(0 x)
25.09. 11

Divadla a kina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k upevnění pojmů divadlo a kino.
(0 x)
14.11. 13

Dny v týdnu

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Procvičování dnů v týdnu, části dne
(0 x)
29.01. 12

Dny v týdnu

Ročníky: ZŠ 1,
Touto lekcí můžeme navazovat na lekci Části dne, hodiny. Materiál je určen k procvičení dnů v týdnu a pojmů včera, dnes, zítra.
Autor: Alena Horská
(0 x)
14.11. 13

Dny v týdnu 2- ČÁSTI DNE

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování před nácvikem hodin - části dne
(0 x)
22.05. 10

Domácí a hospodářská zvířata

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Pojmenování nejdůležitějších domácích a hospodářských zvířat. Místa,kde žijí. Zvířecí rodiny. Savci, ptáci a popis stavby těla.
(0 x)
22.03. 11

Domácí a užitková zvířata

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Domácí a užitková zvířata
(0 x)
28.02. 13

Domácí mazlíčci

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
29.12. 14

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro žáky 2.ročníku.Děti poznávají zvířata a určují z jakého důvodu je lidé chovají.
(0 x)
28.02. 13

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
01.06. 12

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 3,
Masožravci, všežravci, býložravci. Mláďata domácích zvířat. Rozdíl mezi parohy a rohy.
(0 x)
13.10. 12

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit je určen k výkladu a procvičování tématu o chovu domácích zvířat - mazlíčků.
(0 x)
27.02. 12

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování učiva o domácích zvířatech, byla vytvořena v ACS.
(0 x)
29.01. 12

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci poznávají život našich domácích zvířat. Podle fotografie dané zvíře popíší. Plní zadané úkoly na stránkách. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze 3.7)
(0 x)
26.02. 11

Domácí zvířata

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s domácími zvířaty, jejich užitkem.
(0 x)
18.11. 10

Domácí zvířata

Ročníky:
Opakovací materiál pro 2.ročník ZŠ.
(0 x)
29.05. 12

Domácí zvířata (savci a ptáci)

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování znalostí o hospodářských zvířatech, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
25.06. 11

Domácí zvířata a jejich mláďata

Ročníky: ZŠ 1,
Domácí zvířata a jejich mláďata - rodina, části těla, péče o domácí zvíře
(0 x)
12.08. 13

Domácí zvířata pro radost

Ročníky: ZŠ 2,
domácí zvířata, morče
(0 x)
12.08. 13

Domov

Ročníky: ZŠ 2,
domov, dům
(0 x)
19.02. 13

Domov

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
25.09. 11

Domov

Ročníky: ZŠ 2,
Lekce nejen o tom, co se doma nachází za místnosti, ale i o tom, co pro nás domov znamená.
(0 x)
01.06. 12

Domov a krajina kolem nás

Ročníky: ZŠ 3,
Domov, orientace v krajině, povrch krajiny
(0 x)
17.03. 11

Domy a jejich označení

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k seznámení s různými typy domů a jejich označením.
(0 x)
29.12. 14

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží žákům 2. třídy k upevnění znalostí o dopravní výchově. Žáci poznávají jednotlivé dopravní prostředky.
(0 x)
12.08. 13

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 2,
dopravní prostředky, autobus
(0 x)
01.06. 12

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 3,
Kde se můžeme setkat s dopravními prostředky? Na zemi, ve vodě, ve vzduchu. Modernizace dopravy. Povinná výbava cyklisty
(0 x)
13.10. 12

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určen k výkladu, procvičování a opakování učiva o dopravních prostředcích.
(0 x)
12.12. 11

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování znalostí o dopravních prostředcích, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
31.05. 11

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování tématu - třídění dopravních prostředků, seznámení se s některými specifickými názvy týkající se dopravních prostředků. Správné vybavení kola, některé dopravní značky.
(0 x)
14.02. 11

Dopravní prostředky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Jak lidé cestují - dopravní prostředky, jejich názvy a třídění
(0 x)
30.11. 10

Dopravní prostředky

Ročníky:
Název práce: Dopravní prostředky Předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka Časový rozsah: 1 hodina 2. - 3. roč.
(0 x)
24.05. 13

Dopravní prostředky 1

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění probíraného učiva a daného tématu - Dopravní prostředky.
(0 x)
24.05. 13

Dopravní prostředky 2

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva a rozšíření daného tématu - Dopravní prostředky.
(0 x)
18.11. 10

Dopravní prostředky - 3.ročník ZŠ

Ročníky:
Opakovací materiál o dopravních prostředcích.
(0 x)
24.02. 11

Dopravní prostředky 2

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Jak lidé cestují - dopravní prostředky, třídění, zvuky, pravidla chování
(0 x)
17.03. 11

Dopravní prostředky 3

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
procvičování učiva, škrtni, co do řady nepatří, třídění druhů dopravních prostředků, uhodni skrytý dopravní prostředek, puzzle, hádanky
(0 x)
23.05. 14

Dopravní situace a značky v okolí naší školy

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace na základě fotografií a obrázků
(0 x)
29.01. 13

Dopravní výchova

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Dopravní prostředky, tísňová telefonní čísla, části jízdního kola, pracovní listy.
(1 x)
25.09. 11

Dopravní výchova

Ročníky: ZŠ 2,
Dopravní výchova pro 2.ročník-vhodné pro opakování
(0 x)
12.02. 13

Dopravní výchova - dopravní značky

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Rozdělení dopravních značek. Pracovní listy.
(1 x)
01.06. 12

Dopravní výchova - test

Ročníky: ZŠ 3,
Forma hlasování s dopravní tematikou.
(0 x)
29.12. 14

Dopravní značky

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží žákům 2. třídy k upevnění znalostí o dopravní výchově. Žáci poznávají jednotlivé dopravní značky.
(0 x)
24.05. 13

Dopravní značky

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění probíraného učiva a daného tématu - Dopravní značky.
(0 x)
01.06. 12

Dopravní značky

Ročníky: ZŠ 3,
Dopravní značky a jejich význam. Pravidla silničního provozu.
(0 x)
13.10. 12

Dopravní značky

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Předváděcí sešit je určen k výkladu učiva o dopravních značkách a následnému procvičování.
(0 x)
10.02. 11

Dopravní značky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Dopravní značky, jejich druhy
(0 x)
26.02. 11

Dopravní značky - procvičování

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Příprava je určena k procvičení znalostí o dopravních značkách.
(0 x)
26.03. 11

Dopravní značky - úvod

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Příprava je určena pro 2. a 3. ročník, je vytvořena v ActivStudiu3.
(0 x)
25.09. 11

Dopravní značky 2

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
třídění podle druhů dopravních značek, doplňování názvů, přesmyčky, skrytý obrázek
(0 x)
23.05. 14

Dopravní značky v okolí naší školy

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování na základě her
(0 x)
12.08. 13

Dravé sladkovodní ryby

Ročníky: ZŠ 2,
dravé ryby, ryby
(0 x)
01.06. 12

Dřeviny

Ročníky: ZŠ 3,
Stromy listnaté a jehličnaté, keře. Význam dřevin.
(0 x)
09.11. 10

Dříve a dnes

Ročníky:
Žáci se pokuší porovnat stáří různých předmětů, staveb, dopravních prostředků ap. Přemýšlí o způsobu života v různých historických obdobích a srovnávají se současností.
Autor: Vít Liška
(0 x)
14.05. 14

Druhy zeleniny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Druhy zeleniny
(0 x)
20.06. 11

Etapy lidského života 1

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro použití v prvouce ve 3. ročníku v tématickém celku Průběh (etapy) lidského života.
(0 x)
22.06. 11

Etapy lidského života 2

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro použití v prvouce ve 3. ročníku v tématickém celku Průběh (etapy) lidského života.
(0 x)
22.06. 11

Etapy lidského života 3

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro použití v prvouce ve 2. ročníku v tématickém celku Průběh (etapy) lidského života.
(0 x)
22.06. 11

Etapy lidského života 4

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro použití v prvouce ve 2. ročníku v tématickém celku Průběh (etapy) lidského života.
(0 x)
24.04. 11

Funkce a vybavení místností v bytě

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k seznámení s jednotlivými místnostmi v bytě a s jejich funkcí.
(0 x)
18.03. 12

Gravitace

Ročníky: ZŠ 5,
Seznámení s gravitací a gravitačním polem
(0 x)
12.08. 13

Hadi

Ročníky: ZŠ 2,
hadi, plazi
(0 x)
13.10. 12

Havlíčkova Borová

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit je určen k výkladu a procvičování tématu o domově, v tomto případě o Havlíčkově Borové.
(0 x)
01.10. 14

Historické stavby Strakonic

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace na základě fotografií
(0 x)
01.10. 14

Historické stavby Strakonic - procvičování

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování na základě her
(0 x)
28.05. 13

Hmyz

Ročníky: ZŠ 3,
Upevňování znalostí o hmyzu, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
30.04. 13

Hmyz

Ročníky:
První seznámení s říší hmyzu
(0 x)
23.07. 12

Hmyz

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava na hodinu PRV s využitím několika fotografií hmyzu s popiskami, hrou, kontejnerem.
(0 x)
19.12. 10

Hmyz - včela

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Sešit slouží k procvičování znalostí o včele.
(0 x)
12.08. 13

Hmyz na louce

Ročníky: ZŠ 2,
Kobylka, Saranče, hmyz, louka
(0 x)
03.12. 13

Hodiny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní seznámení s hodinami (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá)
(0 x)
25.06. 11

Hodiny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování hodin.
(0 x)
17.01. 13

Hodiny - část dne.

Ročníky: spec. š.,
Seznámení s hodinami i historickými. Vysvětlení malé a velké ručičky na hodinách, zápis hodin. Části dne - ráno a večer.
(0 x)
03.12. 13

Hodiny, měření času

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Výklad a procvičení učiva o měření času pomocí hodin.
(0 x)
18.05. 11

Hospodářská a užitková zvířata

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Živočichové a jejich chování
(0 x)
22.03. 11

Hospodářská a užitková zvířata 2

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Procvičování učiva
(1 x)
26.04. 11

Hospodářská a užitková zvířata 3

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Vyvození a procvičení učiva
(0 x)
05.11. 12

Hospodářská zvířata

Ročníky: spec. š.,
Poznávání základních hospodářských a domácích zvířat.
(0 x)
13.10. 12

Hospodářská zvířata

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit je určen zejména k procvičení tématu chovu hospodářských zvířat.
(0 x)
07.04. 14

Houby

Ročníky: ZŠ 3,
Houby - popis těla, poznávání hub.
(0 x)
30.04. 13

Houby

Ročníky: ZŠ 3,
Upevňování znalostí o houbách jedlých i nejedlých, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
23.02. 11

Houby

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Základní rozdělení a poznávání hub, stavba těla houby.
(0 x)
24.10. 10

Houby

Ročníky:
Opakovací lekce k podzimnímu tématu houby, je vhodné pracovat také s atlasem hub.
Autor: Alena Horská
(0 x)
21.03. 11

Houby 2

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Zábavné činnosti na procvičení učiva o houbách.
(0 x)
23.11. 11

Houby 3

Ročníky: ZŠ 3,
Žáci si zábavnou formou procvičí znalosti o houbách.
(0 x)
24.04. 11

Hračky jako předměty pro zábavu

Ročníky: ZŠ 1,
Hračky jako předměty pro zábavu
(0 x)
12.08. 13

Husy, Krůty, Holubi

Ročníky: ZŠ 2,
domácí ptáci, husy, krůty, holubi
(0 x)
25.09. 11

Jak se lidé baví

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k seznámení s různými způsoby lidské zábavy.
(0 x)
19.02. 13

Jarní květiny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
25.09. 11

Jarní květiny

Ročníky: ZŠ 3,
Téma jarní květiny, lekce může navazovat na projekt o jarní přírodě, je vhodné spojit lekci s vycházkou do přírody, nebo s pěstováním jarních květin ve třídě.
Autor: Alena Horská
(0 x)
15.06. 10

Jarní květiny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je zaměřena na procvičování a upevňování znalostí o jarních rostlinách.
(0 x)
29.12. 14

Jaro

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro žáky 2. ročníku. Žáci se seznamují se změnami v přírodě typickými pro jarní období.
(0 x)
24.05. 13

Jaro

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva a daného tématu - Jaro.
(0 x)
27.03. 13

Jaro

Ročníky: ZŠ 1,
Oblékání na jaře, počasí, řazení měsíců.
(0 x)
28.02. 13

Jaro

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
06.01. 13

Jaro

Ročníky: ZŠ 1, spec. š.,
Jaro a jarní měsíce, jarní omalovánka a puzzle.
(0 x)
13.10. 12

Jaro

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit je určen k výkladu látky o jaře a následnému procvičování.
(0 x)
13.10. 12

Jaro, léto

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit je určen k opakování tématu o jednotlivých ročních obdobích - jaru, létu.
(0 x)
12.08. 13

Jedlé houby

Ročníky: ZŠ 2,
houby, jedlé houby
(0 x)
13.10. 10

Jednotky délky - 3.třída

Ročníky:
Příprava vhodná pro žáky 3.třídy.Žáci zde procvičují základní jednotky délky, jejich převody, porovnávání.
(0 x)
12.08. 13

Jedovaté houby

Ročníky: ZŠ 2,
houby, jedovaté houby
(0 x)
28.04. 11

Jehličnatý les

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako shrnující lekce, kterou je možno využít i pro kontrolu znalostí žáků. Této lekci by měly předcházet lekce "Smrk, jedle", a "Borovice, modřín"
Autor: Alena Horská
(0 x)
12.08. 13

Jelenovitá zvěř

Ročníky: ZŠ 2,
Jelenovití, jelenovitá zvěř
(0 x)
24.10. 11

Jídelna

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Prezentace je určena k procvičování formou rébusu, přiřazování obrázků, hledání rozdílů, hra pyramida.
(0 x)
23.04. 12

Jíme zdravě

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování znalostí o zdravé výživě, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
07.04. 14

Jsem účastníkem dopravního provozu

Ročníky: ZŠ 3,
Bezpečné chování v dopravě ve městě.
(0 x)
29.12. 14

Kalendář

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro žáky 2.ročníku, žáci si zopakují dny v týdnu, vyjmenují roční doby a měsíce.
(0 x)
12.08. 13

Kalendář

Ročníky: ZŠ 2,
kalendář, narozeniny, rodinné oslavy
(0 x)
28.09. 10

Kalendář

Ročníky:
kalendář - roční období/měsíce/dny v týdnu
(0 x)
19.12. 11

Karkulka vlka neznala

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Zásady bezpečného chování při setkání s neznámými lidmi.
(0 x)
12.08. 13

Keře v lese

Ročníky: ZŠ 2,
keře, polokeř, rostliny v lese
(0 x)
12.08. 13

Koně

Ročníky: ZŠ 2,
kůň, koně
(0 x)
25.10. 11

Kostry

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Porovnávání koster u člověka a ostatních živočichů.
(0 x)
08.11. 12

Krajina kolem nás

Ročníky: ZŠ 3,
Upevňování znalostí o typech krajin, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
24.04. 11

Kuchyně

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k seznámení s funkcí a vybavením kuchyně.
(0 x)
12.08. 13

Kur domácí, Kachna domácí

Ročníky: ZŠ 2,
domácí ptáci, kur, kachna
(0 x)
12.08. 13

Květiny na jaře

Ročníky: ZŠ 2,
květiny na jaře, Sněženka
(0 x)
07.04. 14

Kvetoucí a nekvetoucí rostliny

Ročníky: ZŠ 3,
Rozdělení a ukázka rostlin kvetoucích a nekvetoucích
(0 x)
03.09. 13

Kvetoucí rostliny - stonek,byliny a dřeviny, list

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s učivem - Kvetoucí rostliny - stonek,byliny a dřeviny, list
(0 x)
20.08. 13

Kvetoucí rostliny -květ, opylení, oplození

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení nebo opakování učiva - Kvetoucí rostliny -květ, opylení, oplození
(0 x)
23.07. 12

Les

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava na hodinu PRV s využitím fotografií rostlin lesa - stromy, keře, byliny..., cvičení na rozvoj zrakového rozlišování - přiřazování slov k nadřazeným výrazům, hádanek a hry.
(0 x)
18.05. 11

Les

Ročníky: ZŠ 2,
Zopakování znalostí o lese a procvičení jehličnatých stromů.
(0 x)
28.04. 11

Les

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Les - třídění stromů (listnaté, jehličnaté), části stromu
(0 x)
24.05. 13

Les 1

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění daného učiva a rozšíření probíraného tématu - Les.
(0 x)
24.05. 13

Les 2

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva a rozšíření probíraného tématu - Les.
(0 x)
24.05. 13

Les 2 - stromy

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění probíraného učiva a rozšíření daného tématu - Les-stromy.
(0 x)
24.05. 13

Les 3

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určený k doplnění daného učiva a rozšíření probíraného tématu - Les.
(0 x)
24.05. 13

Les 4

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění daného učiva a rozšíření probíraného tématu - Les.
(0 x)
01.06. 12

Les - živočichové, houby

Ročníky: ZŠ 3,
Prostředí les: zvířata žijící v lese, popis hub a jejich stavby.
(0 x)
18.05. 11

Les 2

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci si zopakují znalosti o lese. Procvičí si listnaté stromy a zvířecí rodiny v lese.
(0 x)
23.11. 11

Les 3

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci si zábavnou formou procvičí znalosti o lese.
(0 x)
23.11. 11

Les 4

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci si zábavnou formou procvičí znalosti o lese.
(0 x)
30.04. 13

Les a zvířata

Ročníky:
Poznávání lesa a říše zvířat
(0 x)
12.08. 13

Lesní hlodavci

Ročníky: ZŠ 2,
Hlodavci, veverka
(0 x)
12.08. 13

Lesní šelmy

Ročníky: ZŠ 2,
lesní šelmy, šelmy, kuna, savci
(0 x)
24.05. 13

Letní prázdniny 1

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění probíraného tématu - Letní prázdniny.
(0 x)
24.05. 13

Letní prázdniny 2

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k procvičování učiva a daného tématu.
(0 x)
29.12. 14

Léto

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro žáky 2. ročníku a slouží k vyvození učiva o létu. Žáci se seznamují s typickými znaky tohoto ročního období.
(0 x)
22.01. 13

Léto

Ročníky: spec. š.,
Procvičujeme roční období - léto. Děti označují obrázky, které patří k létu, poznávají letní sporty a jiné.
(0 x)
25.10. 11

léto

Ročníky: ZŠ 2,
charakteristika ročního období-léto
(0 x)
12.01. 14

Léto 1

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění probíraného tématu - Léto.
(0 x)
12.01. 14

Léto 2

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění probíraného tématu - Léto.
(0 x)
12.01. 14

Léto na louce

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění tématu - léto.
(0 x)
18.11. 10

Lidé a čas: minulost a současnost - 3.ročník ZŠ

Ročníky:
Porovnání života a věcí kolem nás v minulosti a současnosti.
(0 x)
25.06. 11

Lidé kolem nás

Ročníky: ZŠ 1,
Lidé kolem nás Materiál pro 1. ročník ZŠ. Naše rodina, máme miminko, rodinné oslavy.
(0 x)
24.11. 10

Lidé kolem nás: Každý jsme jiný

Ročníky:
Lekce může sloužit jako úvodní nebo opakovací materiál pro 3.ročník ZŠ
(0 x)
27.11. 11

Lidské smysly

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál byl vytvořen pro 1., 2. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Téma:Lidské smysly
Autor: Alena Horská
(0 x)
03.12. 13

Lidské tělo

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičení učiva o vnitřních orgánech a smyslech člověka.
(0 x)
16.12. 12

Lidské tělo

Ročníky: ZŠ 1, spec. š.,
Rozdělení na ženu, muže, dítě. Jednotlivé části těla. Rozpoznat části obličeje. Popis prstů, vyjmenovat. Obléknout postavu.
(0 x)
16.06. 10

Lidske telo

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál přibližuje dětem lidské tělo, jeho části.
(0 x)
16.10. 12

Lidské tělo - kostra a svalstvo

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit obsahuje výkladové i úkolové listy týkající se částí a významu kostry a svalstva.
Autor: Eva Bočková
(0 x)
16.10. 12

Lidské tělo - vnitřní orgány

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit obsahuje úkoly zaměřené na pojmenování a funkci orgánů a orgánových soustav. Součástí sešitu je test ve formátu pdf.
Autor: Eva Bočková
(0 x)
05.03. 12

Lidský život

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování znalostí o lidském životě a jeho etapách, k rozvoji čtenářských dovedností.
(0 x)
28.02. 13

Listnaté a jehličnaté stromy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
15.12. 11

Listnaté a jehličnaté stromy

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování znalostí o stromech, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
30.10. 11

Listnaté stromy

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení s nejznámějšími listnatými stromy v ČR.
(0 x)
24.08. 11

Listnaté stromy

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení listnatých stromů.
(0 x)
20.01. 12

Měření

Ročníky: ZŠ 3,
Výkladové hodiny týkající se měření probíraných veličin - délka, hmotnost, objem, čas, teplota. Vše je doplněno několika praktickými úkoly.
(0 x)
19.12. 10

Měření

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Základní seznámení s měřením času, objemu, hmotnosti, délky a teploty.
(0 x)
30.01. 12

Měření délky a hmotnosti

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Na tuto lekci navazují lekce "Měření objemu a času" a "Měření teploty, opakování".
Autor: Alena Horská
(0 x)
30.01. 12

Měření objemu a času

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Této lekci předchází lekce "Měření délky a hmotnosti" a navazuje na ni lekce "Měření teploty, opakování"
Autor: Alena Horská
(0 x)
30.01. 12

Měření teploty, opakování

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Této lekci předchází lekce "Měření délky a hmotnosti" a "Měření objemu, času". V závěru lekce shrnujeme celé téma měření, měřidel a jednotek.
Autor: Alena Horská
(0 x)
29.01. 12

Měříme čas-den, hodina, minuta, sekunda

Ročníky: ZŠ 2,
Základní pojmy o měření času v intervalu dne.
(0 x)
28.02. 12

Měsíce

Ročníky: ZŠ 2,
Sešit slouží k procvičování měsíců v roce.
(0 x)
09.05. 10

Měsíce - 1.,2.roč.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Vyjmenovat názvy měsíců pomocí obrázků.
(0 x)
27.11. 11

Měsíce, roční období

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál byl vytvořen pro 2. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Téma:Měsíce, roční období
Autor: Alena Horská
(0 x)
27.02. 12

Mláďata domácích zvířat

Ročníky: ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování učiva o mláďatech domácích zvířat, byla vytvořena v ACS.
(0 x)
07.04. 14

Moje město HK

Ročníky: ZŠ 3,
Poznávání města HK
(0 x)
23.07. 12

Moje obec

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava na hodinu PRV po absolvování vycházkového dne, shrnutí základních údajů o obci Hrdějovice.
(0 x)
29.11. 12

Moje rodina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Procvičovací a opakovací hodina pro druhou třídu.
Autor: Eva Samková
(0 x)
24.04. 11

Moje rodina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příbuzenské vztahy v rodině - širší příbuzenské vztahy, rodinné oslavy
(0 x)
21.03. 11

Moje rodina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příbuzenské vztahy v rodině - širší příbuz. vztahy
(0 x)
24.05. 13

Můj kamarád

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění probíraného učiva a tématu - Můj kamarád.
(0 x)
25.09. 11

Muzea a galerie

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k upevnění pojmů muzeum a galerie.
(0 x)
27.11. 11

My a naše zdraví

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Lekce o zdraví,kdy si žáci mají uvědomit, že existuje nejen fyzické, ale i duševní zdraví.
(0 x)
28.05. 13

Na louce, v lese, ve vodě

Ročníky: ZŠ 3,
Prohlubování znalostí o okolní přírodě, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
24.08. 11

Nakupování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
činnosti, placení a chování v obchodě, třídění zboží, křížovka
(0 x)
31.08. 11

Nakupujeme

Ročníky: ZŠ 1,
Lekce procvičuje a prohlubuje znalosti dětí o nakupování,o výrobcích, které se v jednotlivých obchodech nakupují.
(0 x)
28.04. 11

Naše obec

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Naše obec - Luka nad Jihlavou. Zajímavosti a kulturní památky obce na fotografiích
(0 x)
24.05. 13

Naše škola

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění a procvičování probíraného tématu - Naše škola.
(0 x)
23.05. 14

Naše škola a orientace v jejím okolí

Ročníky: ZŠ 2,
Poznávání okolí školy na fotografiích a orientace na mapě
(0 x)
23.05. 14

Naše škola a orientace v jejím okolí - procvičování

Ročníky: ZŠ 2,
Poznávání okolí školy pomocí her
(0 x)
17.01. 13

Naše smysly

Ročníky: spec. š.,
Procvičujeme s dětmi lidské smysly - čich, chuť, zrak, sluch a hmat.
(0 x)
17.01. 13

Naše třída

Ročníky: spec. š.,
Procvičujeme s dětmi co do třídy patří a nepatří,děti poznávají vyučovací předměty.
(0 x)
15.02. 12

Naše vlast

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování znalostí o naší historii, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
24.10. 10

Naši sousedé

Ročníky:
Téma sousední státy naší republiky. Lekce navazuje na téma světové strany a rozšiřuje ji.
Autor: Alena Horská
(0 x)
24.04. 11

Návštěva divadla

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro prvouku v 1. ročníku. Děti poznají divadlo jako možnost smysluplného trávení volného času.
(0 x)
26.03. 11

Nebezpečí kolem nás

Ročníky: ZŠ 3,
Opakovací materiál pro 3.ročník
(0 x)
29.12. 14

Nemoc a zdraví

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro žáky 2.třídy. Žáci poznávají příznaky nemoci. Určují, jak zabránit nemocem.
(0 x)
25.01. 13

Neživá příroda

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení s neživou přírodou, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
26.02. 13

Neživá příroda - opakování

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování znalostí o neživé přírodě, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
20.01. 12

Neživá příroda - voda

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do neživé přírody. Dále pak podrobněji rozpracována voda.
(0 x)
20.01. 12

Neživá příroda - vzduch

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do hodin, které se budou týkat neživé přírody. Dále pak podrobněji rozpracován vzduch.
(0 x)
25.01. 13

Obchod

Ročníky: ZŠ 1,
Druhy obchodů a příklady jejich zboží na trhu - třídění.
(0 x)
29.11. 11

Obchody

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování tématu NAKUPOVÁNÍ - OBCHODY. Práce byla vytvořena v ACS.
(0 x)
24.08. 11

Obchody

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Třídění zboží do obchodů
(0 x)
12.08. 13

Obec

Ročníky: ZŠ 2,
obec, město
(0 x)
21.10. 10

Obec a město

Ročníky:
Opakovací materiál pro 3.ročník.
(0 x)
18.09. 13

Obec Lodhéřov

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Obec Lodhéřov - znak, vlajka, poloha, části obce, počet obyvatel, instituce.
(0 x)
12.01. 14

Obilí 1

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění daného tématu.
(0 x)
12.01. 14

Obilí 2

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění daného tématu.
(0 x)
12.01. 14

Obilí 3

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění a opakování daného tématu.
(0 x)
25.10. 11

Obojživelníci

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál tematicky navazuje na další lekce "Obratlovci, bezobratlí, hmyz", "Ryby", "Ptáci", "Plazi", "Savci"
Autor: Alena Horská
(0 x)
12.08. 13

Obojživelníci - jaro u vody

Ročníky: ZŠ 2,
Obojživelníci, jaro u vody
(0 x)
25.09. 11

Obratlovci - bezobratlí, hmyz

Ročníky: ZŠ 3,
Na materiál tematicky navazují další lekce "Ptáci", "Ryby", "Obojživelníci", "Plazi", "Savci" Celý soubor lekcí je možné využít při projektu "Zvířata".
Autor: Alena Horská
(0 x)
30.04. 13

Obratlovci a bezobratlí

Ročníky: ZŠ 3,
Upevňování znalostí o stavbě těla, k rozvoji čtenářských dovedností.
(0 x)
24.04. 11

Obrazy a návštěva galerie

Ročníky: ZŠ 1,
Obrazy a návštěva galerie, seznámení s malířským uměním.
(0 x)
24.04. 11

Obývací pokoj

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k seznámení s funkcí a vybavením obývacího pokoje.
(0 x)
12.12. 11

Odpočinek a spánek

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k uvědomění si potřeby odpočinku a spánku.
(0 x)
11.06. 13

Opakování - živá příroda

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování znalostí o živé přírodě, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
28.05. 13

Opakování - živočichové, znaky života

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování znalostí o znacích života živočichů, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
17.10. 12

Opakování učiva 2. ročníku IV.

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování znalostí o zvířatech a ptácích, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
07.12. 12

Orientace v čase

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, části dne, hodiny, pracovní listy.
(1 x)
26.06. 11

Orientace v čase

Ročníky: ZŠ 1,
Orientace v čase. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Roční období, měsíce,týdny, dny, hodiny, denní režim.
(0 x)
03.12. 13

Orientace v krajině

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení se světovými stranami a jejich využitím při orientaci v krajině.
(0 x)
18.11. 10

Osobnosti na čekých bankovkách

Ročníky:
Cílem lekce je seznámit děti s osobnostmi na českých bankovkách. Lekce je vytvořená jako doplněk projektu o českých osobnostech.
Autor: Alena Horská
(0 x)
06.06. 11

Ostatní svátky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Vyhledávání dat, přiřazování obrázků, hry - pexeso, piškvorky a zdobení nánočního stromečku.
(0 x)
12.08. 13

Ovce a kozy

Ročníky: ZŠ 2,
ovce, kozy
(0 x)
29.12. 14

Ovoce

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci se učí poznávat a správně pojmenovat ovoce, učí se ho třídit. Materiál je určen pro žáky 2.ročníku.
(0 x)
24.05. 13

Ovoce

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva a rozšíření probíraného tématu - Ovoce.
(0 x)
27.05. 11

ovoce

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
opakovací hodina, třídění a poznávání
(0 x)
30.11. 10

Ovoce

Ročníky:
Název práce: Ovoce Předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka Časový rozsah: 1 - 2 hodiny
(0 x)
25.10. 10

Ovoce

Ročníky:
Práce je určena pro 3. ročník, vytvořena v ActivStudiu3.
(0 x)
24.05. 10

Ovoce 2. ročník

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Ovoce, dělení ovoce na skupiny malvice, peckovice, bobule
Autor: Alena Horská
(0 x)
23.05. 10

Ovoce a zelenina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Cilem tohoto předváděcího sešitu je procvičit si hravou formou znalosti různých druhů ovoce a zeleniny. Nabádat děti ke zdravému způsobu stravování.
(0 x)
03.12. 13

Ovoce a zelenina - OVOCE

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičení učiva o ovoci a zelenině, zaměřeno na ovoce.
(0 x)
03.12. 13

Ovoce a zelenina - ZELENINA

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičení učiva o ovoci a zelenině, zaměřeno na zeleninu.
(0 x)
21.09. 10

Ovoce, zelenina

Ročníky:
Procvičování poznávání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny, řezení do skupin
(0 x)
20.02. 13

Ovocné stromy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
30.10. 11

Ovocné stromy

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení se základními ovocnými stromy.
(0 x)
28.04. 11

Ovocné stromy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Ovocné stromy a jejich plody
(0 x)
14.11. 10

Péče o pokojové rostliny

Ročníky:
Tento výukový sešit je zaměřen hlavně na praktickou část péče o pokojové rostliny. Žáci by se měli naučit přesazovat a množit pokojové rostliny, průběžně se o ně starat.
(0 x)
05.11. 12

Plazi

Ročníky: spec. š.,
Opakuj si různé druhy pluzů.
(0 x)
25.10. 11

Plazi

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál tematicky navazuje na další lekce "Obratlovci, bezobratlí, hmyz", "Ptáci", "Obojživelníci", "Ryby", "Savci"
Autor: Alena Horská
(0 x)
07.08. 13

Plody kvetoucích rostlin - typy plodů, semeno

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování učiva, rozšíření látky o nové informace- Plody kvetoucích rostlin - typy plodů, semeno
(0 x)
01.06. 12

Počasí v průběhu roku

Ročníky: ZŠ 3,
Symboly předpovědi počasí, měření teploty (C°), počasí v ročních období.
(0 x)
24.10. 11

Počítačová učebna

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Prezentace je určena k procvičování formou rébusu, přiřazování názvů k obrázkům, rozhovor k daným obrázkům, hledání rozdílů a pexesa.
(0 x)
27.11. 11

Podmínky vzniku života na Zemi

Ročníky: ZŠ 4,
Lekce o základních podmínkách života, které nám umožňují žít na Zemi.
(0 x)
07.04. 14

Podmínky života na Zemi

Ročníky: ZŠ 3,
Voda na Zemi jako jedna z nejdůležitějších podmínek života na Zemi.
(0 x)
18.12. 11

Podnebné pásy

Ročníky: ZŠ 5,
Rozdělení naší planety na podnebné pásy, s rostlinami a zvířaty ,které se v nich vyskytují.
(0 x)
28.01. 13

Podzim

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Procvičovací a opakovací hodina pro druhou třídu.
Autor: Eva Samková
(0 x)
13.10. 12

Podzim

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit je určen k opakování tématu jednotlivých ročních období - podzimu.
(0 x)
25.10. 11

Podzim

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava je určena k procvičení učiva o podzimu.
(0 x)
23.06. 10

Podzim

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Podzim - charakteristické znaky podzimního období
(0 x)
24.05. 13

Podzim 1

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva - Podzim.
(0 x)
24.05. 13

Podzim 2

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva - Podzim.
(0 x)
24.05. 13

Podzim 3

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva a probíraného tématu - Podzim.
(0 x)
24.05. 13

Podzim 4

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění učiva a probíraného tématu - Podzim.
(0 x)
29.12. 14

Podzim - jehličnaté a listnaté stromy

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro žáky 2.třídy. Slouží k osvojení a upevnění učiva o změnách v přírodě na podzim.
(0 x)
19.02. 13

Podzim - na poli, v lese

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
28.01. 13

Podzim - na zahradě, v sadu

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Opakovací hodina
Autor: Eva Samková
(0 x)
24.05. 13

Podzimní rybník

Ročníky: ZŠ 2,
Výukový materiál je určen k doplnění a rozšíření probíraného tématu - Podzimní rybník.
(0 x)
18.12. 11

Pohyb

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k uvědomění si potřeby pohybu.
(0 x)
04.02. 13

Pokojové květiny

Ročníky: ZŠ 2,
Úvodní a opakovací hodina.
Autor: Eva Samková
(0 x)
14.03. 11

Pokojové rostliny a domácí mazlíčci

Ročníky: ZŠ 2,
Pokojové rostliny - využití,péče,části rost.těla. Domácí mazlíčci - jejich význam a péče o ně.
(0 x)
10.04. 13

Poprvé ve škole

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s lidmi a třídění věcí, které patří do školy.
Autor: Alena Cahová
(0 x)
18.12. 11

Pověsti

Ročníky: ZŠ 3,
Křížovka a kvíz na přiřazování výroků postavám z českých pověstí.
Autor: Eva Bočková
(0 x)
21.12. 11

Povolání

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování znalostí o lidské práci, povolání a řemesle, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
23.11. 11

Povolání

Ročníky: ZŠ 3,
Úkoly na poznávání méně častých povolání.
Autor: Eva Bočková
(0 x)
30.11. 10

Povolání

Ročníky:
Název práce: Povolání Předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka Časový rozsah: 1 - 2 hodiny
(0 x)
25.05. 10

Povolání

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací materiál pro 2.ročník ZŠ
(0 x)
17.05. 10

Povolani

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičovací hodina pro 1. třídu.
(0 x)
07.04. 14

Povolání, práce fyzická a duševní.

Ročníky: ZŠ 3,
Práce duševní a fyzická, význam pro člověka.
(0 x)
18.12. 11

Povrch krajiny

Ročníky: ZŠ 3,
Výkladový sešit týkající se témat: typy krajiny, části vyvýšeniny, vliv člověka na vzhled krajiny, vodstvo. Součástí sešitu je odkaz na opakovací test.
Autor: Eva Bočková
(0 x)
07.04. 14

Poznáváme své město

Ročníky: ZŠ 3,
Konkrétní dominanty města HK
(0 x)
12.12. 11

Práce

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k upevnění pojmu práce.