24.05. 13

Les 4

Výukový materiál je určen k doplnění daného učiva a rozšíření probíraného tématu - Les.
Tento výukový materiál obsahuje cvičení zaměřená na doplnění a procvičování probíraného tématu - řešení úkolů, doplňování vět atd.
Ročníky: ZŠ 2,

Další materiály tohoto autora

22.06. 13 Obilí 3
22.06. 13 Obilí 2
22.06. 13 Obilí 1
22.06. 13 Léto na louce
22.06. 13 Léto 2
22.06. 13 Léto 1
05.05. 13 Jaro
05.05. 13 Zima
05.05. 13 Česká republika
05.05. 13 Rodina 2
05.05. 13 Ovoce
05.05. 13 Zelenina 2
05.05. 13 Rodina 1
05.05. 13 Sladkovodní ryby
05.05. 13 Les 2
05.05. 13 Zelenina 1
04.05. 13 Podzimní rybník
04.05. 13 Les 1
04.05. 13 Les 3
04.05. 13 Podzim 3
04.05. 13 Podzim 4
04.05. 13 Les 2 - stromy
04.05. 13 Podzim 2
04.05. 13 Podzim 1
04.05. 13 Dopravní prostředky 2
04.05. 13 Dopravní prostředky 1
04.05. 13 Cesta do školy 3
04.05. 13 Dopravní značky
04.05. 13 Cesta do školy 4
04.05. 13 Cesta do školy 2
04.05. 13 Cesta do školy 1
04.05. 13 Naše škola
04.05. 13 Můj kamarád
04.05. 13 Letní prázdniny 2
04.05. 13 Letní prázdniny 1
10.12. 12 Násobení osmi, dělení osmi
10.12. 12 Násobení sedmi, dělení sedmi
10.12. 12 Násobení šesti, dělení šesti
10.12. 12 Násobení pěti, dělení pěti
10.12. 12 Násobení čtyřmi, dělení čtyřmi
10.12. 12 Násobení třemi, dělení třemi
10.12. 12 Násobení dvěma, dělení dvěma
10.12. 12 Geometrické útvary prostorové
10.12. 12 Geometrické útvary rovinné 2
10.12. 12 Geometrické útvary rovinné 1
10.12. 12 Počítání do 100 26
10.12. 12 Počítání do 100 25
10.12. 12 Počítání do 100 24
10.12. 12 Počítání do 100 23
09.12. 12 Počítání do 100 22
09.12. 12 Počítání do 100 21
09.12. 12 Počítání do 100 20
08.12. 12 Počítání do 100 19
08.12. 12 Počítání do 100 18
08.12. 12 Počítání do 100 17
08.12. 12 Počítání do 100 16
08.12. 12 Počítání do 100 15
08.12. 12 Počítání do 100 14
08.12. 12 Počítání do 100 13
08.12. 12 Počítání do 100 12
08.12. 12 Počítání do 100 11
08.12. 12 Počítání do 100 10
08.12. 12 Počítání do 100 9
08.12. 12 Počítání do 100 8
08.12. 12 Počítání do 100 7
08.12. 12 Počítání do 100 6
08.12. 12 Počítání do 100 5
08.12. 12 Počítání do 100 4
08.12. 12 Počítání do 100 3
08.12. 12 Počítání do 100 2
08.12. 12 Počítání do 100 1
26.05. 12 Souhlásky tvrdé a měkké
26.05. 12 Souhlásky měkké
26.05. 12 Souhlásky tvrdé
26.05. 12 Dvojhlásky
26.05. 12 Krátké a dlouhé samohlásky 3
26.05. 12 Krátké a dlouhé samohlásky 2
26.05. 12 Krátké a dlouhé samohlásky 1
25.05. 12 Slovo-slabiky 2
25.05. 12 Slovo-slabiky 1
24.05. 12 Věta-druhy vět 2
24.05. 12 Druhy vět 1
24.05. 12 Věta-počet slov
24.05. 12 Věta-pořadí slov
23.05. 12 Věta-pořádek slov
22.05. 12 Hry a rébusy 2
22.05. 12 Hry a rébusy
22.05. 12 Věta-místo v textu
22.05. 12 Věta
22.05. 12 Psaní velkých písmen
22.05. 12 Hádanky