21.03. 11

Pracovní činnosti lidí - povolání 2

Pracovní činnosti lidí - povolání 2. Materiál je určen pro 2.-3. ročník základní školy. Určen pro předmět prvouka.
Materiál je určen k výuce prvouky ve 2.-3. ročníku tématu Pracovní činnosti lidí - povolání 2. Žáci procvičují pojmy - práce stálá a práce sezonní, tvoří jednoduché věty a třídí činnosti lidí do kontejneru. Dále řadí do kontejneru, co potřebují zadaná povolání k výkonu práce, vyluští křížovku s tajenkou a vyškrtají slova, která do řádku nepatří. Na závěr sestaví přesmyčky. Materiál lze využít k procvičování a opakování učiva.
Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora