22.03. 11

Pracovní činnosti lidí - povolání

Pracovní činnosti lidí - povolání. Materiál je určen pro žáky 2. a 3. ročníku základní školy.
Materiál je určen k výuce prvouky ve 2.-3. ročníku tématu Pracovní činnosti lidí - povolání. Žáci pojmenují a napíší různé druhy povolání, přiřadí nářadí k zadanému povolání, třídí povolání do kontejneru podle zadaného kritéria, spojí tísňová čísla s odpovídajícími dopravními prostředky, vyluští křížovku s tajenkou a složí slova. Mohou využít obrazový materiál k danému tématu. Materiál lze využít k procvičování a opakování učiva.
Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora