24.08. 11

Domácí zvířata - pes 1 (chov a etologie psa)

Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. - 5. ročníku tématu Domácí zvířata (chov a etologie psa).Materiál je určen k výkladu a procvičování učiva.
Žáci pojmenují potřeby pro chov psa, spojí obrázky s danými povely pro výcvik, roztřídí potravu na zdravou a nezdravou, doplní obecné povahové vlastnosti, práci zakončí prezentací o projevech chování psa.
Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora