27.11. 11

Úvod do přírodopisu 6

Opakování 5. ročníku
Přirozený a umělý ekosystém, příroda živá a neživá, rozdělení organismů na skupiny(4), rostliny (byliny a dřeviny, keře a stromy),kulturní a plané rostliny. Živočichové (obratlovci x bezobratlí, ryby x obojživelníci x plazi x ptáci x savci). Definice přírodovědných věd.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora